+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Başarı duasını bilmiyorum öğrenmek istiyorum Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Başarı duasını bilmiyorum öğrenmek istiyorum


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Başarı duasını bilmiyorum öğrenmek istiyorum


  Reklam  Cevap:
  BİR İŞ VE GÖREVDE BAŞARI VE SEBAT DUASI

  Bir insanın teşebbüs ettiği bir işte, başladığı bir görevde
  başarılı olabilmesi için her şeyden önce çalışması, işin ve
  görevin gerektirdiği kurallara uyması gerekir
  .
  Bununla bir-
  likte işinde ve görevinde başarılı olabilmesi için Allah’tan
  samimiyetle yardım istemesi de gerekir
  .
  Bu itibarla işe ve
  göreve e’ûzü besmele ile başlanır ve Peygamberimizin sa-
  habeye öğrettiği şu dua okunarak Allah’tan yardım ve ba-
  şarı istenebilir
  .
  َ ُ ْ َ ِ ْ ُّ َ َ ۪ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ِ َ َ َ ّ َ ُ ْ ّ ۪ َ ّ ُ ّٰ
  ‫اَللهم إِنى أَسأَلك الثبات في الَمْ رو أَسأَلك ْعزيمة الرشد وأَسأَلك‬
  ‫شكر نعْ متك وحسن عبادتك وأَسأَلك لسانا صادقا وقلبا سليما‬
  ً ۪ َ ً ََْ ً ِ َ ً َ ِ َ ُ ْ َ َ َِ َ ِ َ ْ ُ َ َ ِ َ ِ َْ ُ
  َّ ِ َ ُ ِ ْ ْ َ ُ َ
  ‫وأَعوذ بك منْ شَ ر ما تَعْ لم وأَسأَلك منْ خَ ي ما تَعْ لم وأَستَغفرك مما‬
  َ ِْ
  َ ِّ
  ِ َ ُ ْ َ َُ
  ِ َ ِ ُ ُ َ
  296
  ÜÇÜNcÜ BÖLÜM
  َ َّ ُ َ
  ‫تَعْ لم اِنك اَنْت عالم الغُ يوب‬
  ُ َِّ ُ
  okunuşu: “Allâhümme innî es’elükes-sebâte fil-emri
  ve es’elü ‘azîmete’r-ruşdiVe es’elüke şükra ni’metike ve husne ‘ıbâdetike.
  .
  ve es’elüke lisânen sâdikan ve kalben selîmen
  .
  ve e’ûzü bikemin şerri mâ ta’lemü
  .
  ve es’elüke min hayri mâ ta’lemü
  ve estağfiruke mimmâ ta’lemü.
  .
  İnneke ente ‘allâmü’l-ğuyûb”
  Anlamı: “Allah’ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum
  ve doğruluğa azmetmeyi de istiyorum
  .
  Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet ede-
  bilmeyi istiyorum
  .
  Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden
  uzak bir kalb diliyorum
  .
  Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum
  .
  Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum
  .
  Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum
  .
  Şüphesiz Sen gayıpları bilensin
  .
  ” (Tirmizî, De’avât, 23)
  Bir iş ve göreve başlarken “Rabbi yessir ve lâ tüassir
  Rabbi temmim bil-hayr (Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaş-
  tırma! Rabbim! İşimi hayırla sonuçlandırabilmeyi nasip eyle”
  şeklinde dua edilebilir
  .
  Hz Ebû Bekir (ra), Peygamberimizin bir iş yapmak...
  istediği zaman şöyle dua ettiğini bildirmiştir:
  ‫اَللهم خرْ لي واخْ ت لي‬
  ِ ْ َ َ ِ ِ َ ّ ُ ّٰ
  okunuşu: “Allâhümme hır lî vehter lî ”
  297
  DUALAR
  Anlamı: “Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana
  nasip eyle!” , (
  Tirmizî, De’avât
  6)

  Peygamberimiz (sas), sahabeden Enes (ra)’e şöyledemiştir: “Ey Enes!.....
  ‫إِذا هَممْ ت بأَمْ ر فَاستَخرْ ربك فيه سبْ ع مرات ثُم انظرْ إِلى الذي سبق‬
  َ َ َ ۪ َّ َ ُ ْ َّ ٍ َّ َ َ َ ِ ۪ َ َّ َ ِ ْ ٍ ِ َ َ َ
  ‫إِلى قلبك فَإِن الخَ ي َ فيه‬
  ِ ِ ْ ْ َّ َ ِ ْ َ َ
  “Bir işe kalkıştığında yedi defa Allah’tan hayırlısını dile
  .
  Sonra kalbine yatan ne ise onu tercih et
  .
  Çünkü hayırlı olan
  kalbine doğan şeydir
  .
  ” lEbânî, (I, 175, No: 1748)
  arşivden
  .

+ Yorum Gönder