+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Peygamber ayakta bevletiş midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Peygamber ayakta bevletiş midir?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Hz. Peygamber ayakta bevletiş midir?


  Reklam  Cevap: el-Askalânî'nin Fethu'l-Bâri’de beyân ettiğine göre Ebû Avâne ve İbn Şahin Hz. Âişe'den gelen şu hadislerle ayakta bevl etmenin neshedildiğine hükmetmişlerdir:

  "Resul-i Ekrem (s.a.) Kur'an kendisine nazil olalidan beri, hiç ayakta bevletmemiştir."[115]

  "Kim size Resul-i Ekrem ayakta bevletti derse, inanmayın,- o ancak otu-rarak bevlederdi."[116]

  Fakat gerçekte bu hadisin neshedildiği kanaati yanlıştır. Çünkü Hz. Âişe, Resûlullah'ın sadece evdeki halini bilir. Halbuki sahâbinin büyüklerinden Hz. Huzeyfe'nin şehâdetine göre ALLAH Resulü Medine'de bir çöplükte ayakta küçük abdest bozmuştur. Keza Hz. Ali Hz. Ömer ve Hz. Zeyd b. Sâbit'in de ayakta bevl ettikleri sabittir. Bütün bu durumlar ayakta bevletmenin mek-ruh olduğunu fakat sidik çisintisinden emin olunduğu zaman kerâhetsiz ola-rak caiz olduğunu gösterir. Hanefî ve Şafiî fakihlerinin görüşü de budur.
+ Yorum Gönder