+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muta nikahı ile yapılan birleşme zina mıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muta nikahı ile yapılan birleşme zina mıdır ?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Muta nikahı ile yapılan birleşme zina mıdır ?


  Reklam  Cevap: İslam dininde muta nikahı yasaklanmıştır. Dolayısıyla bu şekilde yapılan bir birleşme zina hükmü taşır.
  Şüphesiz en doğrusunu Allah (c.c) bilir.


 3. ebuturab
  Site Doktoru
  Mut'a nikâhı, ücret mukabilinde belli bir süre için kadınla evlenmektir. Câhiliyette mubah olduğu gibi İslâm'ın ilk günlerinde de mubahtı. Sonra nesh edilip yürürlükten kaldırıldı.
  Tirmizî şöyle diyor: "Mut'a nikâhı İslâm'ın ilk günlerinde idi. Adam bir şehre gittiğinde kimse ile tanışmadığından orada kalacağı süre kadar bir kadınla evlenebilir. O da eşyasına bakar, muhafaza eder, işini düzene kordu."
  Mut'a nikâhının haram olduğuna dair ittifak vardır. Rafiziler ile Şiîler hariç bütün ulema haram olduğunu kabul ediyor. İbnü Abbas, mut'a nikâhının uzun zaman nesh edilmediğini söylüyordu. Bilahare mensuh olduğunu kabul ederek ilân etti.
  Bir gün İbn Zubeyr ile İbn Abbas arasında mut'a nikâhı hususunda ihtilaf oldu. İbnü Zübeyr. İbn Abbas'a ta'rizen: "Ne oldu, bazı kimselerin gözü kör olduğu gibi basireti de kapandı. Resûlullah'ın mut'a nikâhına cevaz verdiğini söylüyorlar." dedi. Bundan anlaşılıyor ki İbn Abbas neshden yani Muta nikahının haram kılındığından habersizdi, nesh durumunu öğrenince görüşünden döndü. Nitekim Said bin Cübeyr'den şöyle rivayet edilmiştir: "İbn Abbas bir gün bir hutbe okudu, dedi ki: Mut'a nikâhı leş, kan ve domuz eti gibidir" (1).

  kısacası haramdır...asla caız degıldır..


  Konu hakkında bilgi almak için tıklayınız.
  1-al-Fıkh ala'l-Mezâhib al-arba'a VI. 90-93 Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 122
  Not: Muta nikahı kakında geniş bilgiyi; Prof. Dr. İbrahim Canan’ın Kütüb-i Site isimli eserinin 15. cilt 541- 581 sayfaları arasında 40a


+ Yorum Gönder