Konusunu Oylayın.: Evde Risale-i Nur okumaları nasıl olmalı?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Evde Risale-i Nur okumaları nasıl olmalı?
 1. 23.Şubat.2012, 00:26
  1
  Misafir

  Evde Risale-i Nur okumaları nasıl olmalı?

 2. 23.Şubat.2012, 00:26
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Evde Risale-i Nur okumaları nasıl olmalı?

 3. 23.Şubat.2012, 15:43
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Evde Risale-i Nur okumaları nasıl olmalı?
  Saygıdeğer Hocam,
  Eğitim pek çok farklı tanıma sahip bir kavram olmakla beraber en genel ifadesiyle kişinin hayatında kendi isteğiyle meydana gelen değişim sürecidir. Eğitim, her çağda farklı boyutlarıyla, farklı yaklaşımlarla ele alınmakta ve toplumların ilerlemesinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Son yüzyılda eğitim bilimlerinin bağımsız bir alt dalı olarak karşımıza çıkan din eğitimi de farklı yaklaşımlar ve metotlarla her geçen gün kendini geliştirmektedir. Türkiye’nin eğitim tarihine baktığımızda değişimin ve inkılapların odak noktasında din eğitimini görmekteyiz. Osmanlı döneminde İslâmî ilimlerin ağırlıklı olarak öğretildiği medrese ekollü din eğitimi, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren yapılan inkılaplar ve eğitim şûralarıyla tamamen farklı bir boyut almış; din eğitimi, bazı evrensel ahlâk ilkelerinin öğretilmesinden ibaret olan “din kültürü” kavramıyla ifadesini bulmuştur. İslâm’ın temel öğretilerinin bu dönemlerde okullarda yer almaması, İslamî eğitimi ebeveynlerin çabasına bırakmıştır. Bu durum, ailede verilen din eğitiminin önemini büyük ölçüde arttırmakla beraber, anne ve babaların din eğitimini verebilecek yeterliğe sahip olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu olmuştur.
  Günümüze kadar süren pek çok tartışmalar ve müzakereler neticesinde zorunlu din eğitimi ilköğretim 4. sınıftan itibaren (ortalama 10-11 yaş döneminden sonra) verilmeye başlanmış ve müfredatlarda İslâmın temel öğretilerine kısmen yer verilmiştir. Ancak bu durum ailede verilen din eğitiminin öneminden bir şey eksiltmemiş; Pedagoji ve eğitim bilimlerinin ilerlemesiyle, çocukların zihinsel, duygusal, psiko-sosyal gelişim açısından en kritik dönemlerinin 0-6 yaş ve 7-10 yaş dönemleri olduğunun daha iyi anlaşılması, din eğitimi ve öğretiminin de erken yaşlardan itibaren verilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) de çocuklara erken yaşlardan itibaren dualar ezberletmiş, tekrarlar yaptırmıştır.

  Dolayısıyla ebeveynlerin evde verilen din eğitiminde eğitici-öğretici rolü, din eğitimindeki davranış boyutu ve çocuklarının farklı gelişim dönemlerindeki tutumları, kullandıkları yöntemler, materyaller ve kaynaklar gözden geçirilmesi gereken önemli hususlardır. Bu açıdan bakıldığında çağın gereklerine uygun, Kur’ân ve sünnet temelli nitelikli bir din eğitim ve öğretimini evde verebilmek, orijinal modelleri ve yaklaşımları metodolojik olarak inceleme arayışına yöneltmiştir. Bu bakımdan Risale-i nur, ailede verilen din eğitimi ihtiyacını amaç, hedef, müfredat, metot, teorik ve pratik açılardan karşılayabilecek, incelenmesi gereken son derece önemli bir kaynaktır.


  Risale-i Nur’un müellifi Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlı devletinin son dönemlerini ve Cumhuriyet dönemini yakînen müşahade etmiş bir âlim olarak toplumun o dönemde yaşadığı sıkıntılara hem bir müceddid, hem bir mütefekkir, hem bir sosyolog, hem bir âlim ve üstad gözüyle bakabilmiş ve Kur’ân hakikatlerinden çözümler getirmiştir. Son dönem Osmanlı medreselerindeki gerilemenin sebeplerini tespit etmiş, Muhakemât adlı eserinde müderris ve vaizlerin tutumlarından, eğitim metotlarının daha iyi nasıl olabileceğine kadar günümüzün din eğitimi metotlarına da ciddi katkılar sağlayacak çözüm perspektifleri sunmuştur.


  Eğitimin “terbiye” kavramıyla ifade edildiği o dönemlerde, Bediüzzaman eserlerinde ’Terbiye-i Kur’âniye’, ‘Terbiye-i ilâhiye’, ‘Terbiye-i İslâmiye’, ‘Terbiye-i Muhammediye’, ‘Terbiye-i ahlâkiye’ gibi kavramlara sıkça yer verrmiş, aile hayatında özellikle çocukların ve gençlerin bu terbiyeye ihtiyaç duyduğunu önemle vurgulamıştır. Bediüzzaman, seksen sene ömründe seksen bin zattan ders aldığı halde en esaslı ve sarsılmaz telkinatları ve manevî dersleri merhum annesinden aldığını ve diğer bütün derslerin bu çekirdekler üzerine bina edildiğini ifade ederek, erken dönemde verilen doğru bir dinî eğitimin, kişinin maneviyâtına ileriki yaşamında ne derece etki ettiğine dikkatleri çekmektedir. Aile hayatını bir tahassüngâh (sığınma yeri), kişinin küçük bir cenneti olarak tanımlayan Bediüzzaman, evin bir küçük dershane gibi telakki edilmesi gerektiğini ifade ederek, Risale-i nurların evlerde öğrenilmesi-öğretilmesi ve yaşanması konusunda teşvik etmektedir. ‘Dershane-i Nuriye’ modeli de böyle bir teşvikin neticesi olarak evde verilen din eğitimine güzel bir örnek teşkil ediyor.  Türkiye’de fen bilimleri okullarda pozitivist yaklaşımla, inanç esaslarından bütünüyle soyutlanarak öğretilmekte öte yandan dinî eğitim ebeveynler tarafından genellikle yaz tatillerine mahsus bir sorumluluk olarak görülmektedir. Bu durum çocukların akıl ve kalp bütünlüğüyle iman etmesini engellemekte ayrıca din ve bilimi birbirinden farklı alanlar olarak göstermektedir. Hal bu iken, Risale-i nur, zerrelerden güneşe kadar yaratılan her şeyde Allah’ın isimlerini, varlığını tanıtan, akıl ve kalp bütünlüğü içerisinde iman hakikatlerini öğreten, kâinattaki delillere dikkatimizi çeken Kur’ânî bir metot izlemektedir. Bediüzzaman, hocalarının kendilerine Allah’ı anlatmadıklarından yakınan gençlere, imanî dersin bizatihi öğrendikleri ilimlerin içerisine derc olunduğunu, fizik, kimya, biyoloji gibi ilimlerin kendi dilleriyle Allah’ı tanıttığını örnekleriyle anlatarak, din eğitiminde doğru bir metot ve hedef sunmuştur. Ebeveynlerin, İslâm dininin hayatın her alanını kapsayan itikadî/teorik amelî/pratik yönünü çocukların okuldan aldıkları derslerde de bütünlük içerisinde verebilmeleri çağımızın ihtiyacı olan bir yaklaşımdır. 4. 23.Şubat.2012, 15:43
  2
  Devamlı Üye  Saygıdeğer Hocam,
  Eğitim pek çok farklı tanıma sahip bir kavram olmakla beraber en genel ifadesiyle kişinin hayatında kendi isteğiyle meydana gelen değişim sürecidir. Eğitim, her çağda farklı boyutlarıyla, farklı yaklaşımlarla ele alınmakta ve toplumların ilerlemesinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Son yüzyılda eğitim bilimlerinin bağımsız bir alt dalı olarak karşımıza çıkan din eğitimi de farklı yaklaşımlar ve metotlarla her geçen gün kendini geliştirmektedir. Türkiye’nin eğitim tarihine baktığımızda değişimin ve inkılapların odak noktasında din eğitimini görmekteyiz. Osmanlı döneminde İslâmî ilimlerin ağırlıklı olarak öğretildiği medrese ekollü din eğitimi, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren yapılan inkılaplar ve eğitim şûralarıyla tamamen farklı bir boyut almış; din eğitimi, bazı evrensel ahlâk ilkelerinin öğretilmesinden ibaret olan “din kültürü” kavramıyla ifadesini bulmuştur. İslâm’ın temel öğretilerinin bu dönemlerde okullarda yer almaması, İslamî eğitimi ebeveynlerin çabasına bırakmıştır. Bu durum, ailede verilen din eğitiminin önemini büyük ölçüde arttırmakla beraber, anne ve babaların din eğitimini verebilecek yeterliğe sahip olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu olmuştur.
  Günümüze kadar süren pek çok tartışmalar ve müzakereler neticesinde zorunlu din eğitimi ilköğretim 4. sınıftan itibaren (ortalama 10-11 yaş döneminden sonra) verilmeye başlanmış ve müfredatlarda İslâmın temel öğretilerine kısmen yer verilmiştir. Ancak bu durum ailede verilen din eğitiminin öneminden bir şey eksiltmemiş; Pedagoji ve eğitim bilimlerinin ilerlemesiyle, çocukların zihinsel, duygusal, psiko-sosyal gelişim açısından en kritik dönemlerinin 0-6 yaş ve 7-10 yaş dönemleri olduğunun daha iyi anlaşılması, din eğitimi ve öğretiminin de erken yaşlardan itibaren verilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) de çocuklara erken yaşlardan itibaren dualar ezberletmiş, tekrarlar yaptırmıştır.

  Dolayısıyla ebeveynlerin evde verilen din eğitiminde eğitici-öğretici rolü, din eğitimindeki davranış boyutu ve çocuklarının farklı gelişim dönemlerindeki tutumları, kullandıkları yöntemler, materyaller ve kaynaklar gözden geçirilmesi gereken önemli hususlardır. Bu açıdan bakıldığında çağın gereklerine uygun, Kur’ân ve sünnet temelli nitelikli bir din eğitim ve öğretimini evde verebilmek, orijinal modelleri ve yaklaşımları metodolojik olarak inceleme arayışına yöneltmiştir. Bu bakımdan Risale-i nur, ailede verilen din eğitimi ihtiyacını amaç, hedef, müfredat, metot, teorik ve pratik açılardan karşılayabilecek, incelenmesi gereken son derece önemli bir kaynaktır.


  Risale-i Nur’un müellifi Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlı devletinin son dönemlerini ve Cumhuriyet dönemini yakînen müşahade etmiş bir âlim olarak toplumun o dönemde yaşadığı sıkıntılara hem bir müceddid, hem bir mütefekkir, hem bir sosyolog, hem bir âlim ve üstad gözüyle bakabilmiş ve Kur’ân hakikatlerinden çözümler getirmiştir. Son dönem Osmanlı medreselerindeki gerilemenin sebeplerini tespit etmiş, Muhakemât adlı eserinde müderris ve vaizlerin tutumlarından, eğitim metotlarının daha iyi nasıl olabileceğine kadar günümüzün din eğitimi metotlarına da ciddi katkılar sağlayacak çözüm perspektifleri sunmuştur.


  Eğitimin “terbiye” kavramıyla ifade edildiği o dönemlerde, Bediüzzaman eserlerinde ’Terbiye-i Kur’âniye’, ‘Terbiye-i ilâhiye’, ‘Terbiye-i İslâmiye’, ‘Terbiye-i Muhammediye’, ‘Terbiye-i ahlâkiye’ gibi kavramlara sıkça yer verrmiş, aile hayatında özellikle çocukların ve gençlerin bu terbiyeye ihtiyaç duyduğunu önemle vurgulamıştır. Bediüzzaman, seksen sene ömründe seksen bin zattan ders aldığı halde en esaslı ve sarsılmaz telkinatları ve manevî dersleri merhum annesinden aldığını ve diğer bütün derslerin bu çekirdekler üzerine bina edildiğini ifade ederek, erken dönemde verilen doğru bir dinî eğitimin, kişinin maneviyâtına ileriki yaşamında ne derece etki ettiğine dikkatleri çekmektedir. Aile hayatını bir tahassüngâh (sığınma yeri), kişinin küçük bir cenneti olarak tanımlayan Bediüzzaman, evin bir küçük dershane gibi telakki edilmesi gerektiğini ifade ederek, Risale-i nurların evlerde öğrenilmesi-öğretilmesi ve yaşanması konusunda teşvik etmektedir. ‘Dershane-i Nuriye’ modeli de böyle bir teşvikin neticesi olarak evde verilen din eğitimine güzel bir örnek teşkil ediyor.  Türkiye’de fen bilimleri okullarda pozitivist yaklaşımla, inanç esaslarından bütünüyle soyutlanarak öğretilmekte öte yandan dinî eğitim ebeveynler tarafından genellikle yaz tatillerine mahsus bir sorumluluk olarak görülmektedir. Bu durum çocukların akıl ve kalp bütünlüğüyle iman etmesini engellemekte ayrıca din ve bilimi birbirinden farklı alanlar olarak göstermektedir. Hal bu iken, Risale-i nur, zerrelerden güneşe kadar yaratılan her şeyde Allah’ın isimlerini, varlığını tanıtan, akıl ve kalp bütünlüğü içerisinde iman hakikatlerini öğreten, kâinattaki delillere dikkatimizi çeken Kur’ânî bir metot izlemektedir. Bediüzzaman, hocalarının kendilerine Allah’ı anlatmadıklarından yakınan gençlere, imanî dersin bizatihi öğrendikleri ilimlerin içerisine derc olunduğunu, fizik, kimya, biyoloji gibi ilimlerin kendi dilleriyle Allah’ı tanıttığını örnekleriyle anlatarak, din eğitiminde doğru bir metot ve hedef sunmuştur. Ebeveynlerin, İslâm dininin hayatın her alanını kapsayan itikadî/teorik amelî/pratik yönünü çocukların okuldan aldıkları derslerde de bütünlük içerisinde verebilmeleri çağımızın ihtiyacı olan bir yaklaşımdır.


 5. 23.Şubat.2012, 15:43
  3
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Evde Risale-i Nur okumaları nasıl olmalı?

  Saygıdeğer Hocam,

  Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur ile ortaya koyduğu eğitim ve din eğitimi anlayışını irdelemek; evde ve ailede verilen din eğitimi bağlamında getirdiği çözüm perspektifine, metotlara ve yaklaşımlara olan ihtiyacı açığa çıkarmak amacıyla, 31 Mart 2012 tarihinde Ankara’da “Evde Risale-i Nur Eğitimi” çalıştayı düzenlemiş bulunuyoruz.


  Bediüzzaman’ın eserlerinden derlenmiş metin ve sorular ışığında veya başka sorulara cevap teşkil edecek şekilde zat-ı âlînizin de bir tebliğle bu sürece katkıda bulunmasını arzu ediyoruz. Risale Akademi adına yapılacak olan "Evde Risale-i Nur Eğitimi Çalıştayı" için hazırlama lütfunda bulunacağınız tebliği en geç 20 Mart 2012 tarihine kadar göndermenizi arz ederiz.

  Çalıştaya tebliğ ve sunu hazırlamak isteyenler için sorulardan müteşekkil konular:

  “EVDE RİSALE-İ NUR EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI” SORULARI
  1- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin önemi nedir?
  2- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin hedefi nedir, ne olmalıdır?
  3- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin amacı nedir, ne olmalıdır?
  4- Evde verilen Risale-i Nur eğitimine niçin ihtiyaç duyulmalıdır?
  5- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin stratejisi, faaliyet alanı ve teknikleri neler olabilir?
  6- Evde verilen Risale-i nur eğitiminde ne tür metotlar geliştirilmelidir?
  7- Evde verilen Risale-i nur eğitiminde ne tür müfredat çalışmaları yapılmalıdır?
  8- Evde Risale-i nur eğitimi çocuklara özellikle hangi yaş aralığında verilmelidir?
  9- Yaş aralıklarına ve çocukların psiko-sosyal gelişimine göre evde verilen Risale-i Nur eğitimi nasıl olmalıdır?
  10- Evde verilen Risale-i Nur eğitimine dünya çapında en uygun eğitim yaklaşımı hangisidir?
  11- Risale-i Nur eğitiminde “Her hane bir dershane” yaklaşımı nasıl değerlendirilmelidir?
  12- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminde dershane modelinin uygulanabilirliği nedir?
  13- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminde anne ve babanın rolü nedir, nasıl olmalıdır, hangi hususlara dikkat edilmelidir?
  14- Anne ve baba çocuklarına evde verdikleri Risale-i Nur eğitimini, dış dünyada ve sosyal hayatta da etkin bir şekilde hangi metotlarla sürdürebilir?
  15- Evde (ailede) verilen din eğitiminde Risale-i Nur yaklaşımının farkı ve önemi nedir?
  16- Evde Risale-i Nur okumaları nasıl olmalıdır, ne tür metotlar kullanılabilir?
  17- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin çocukların zihinsel, psikolojik, sosyal ve kişisel gelişimine ne tür katkıları olabilir?
  18- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin aile hayatına ve toplumsal hayata katkıları neler olabilir?
  19- Çocukların okulda edindikleri öğrenim kazanımlarıyla Risale-i nur eğitimi nasıl sentezlenebilir?
  20- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminde ne tür materyaller kullanılabilir?
  21- Risale-i Nur’daki genel eğitim-öğretim metotlarından ev eğitiminde ne ölçüde faydalanılabilir? 6. 23.Şubat.2012, 15:43
  3
  Devamlı Üye
  Saygıdeğer Hocam,

  Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur ile ortaya koyduğu eğitim ve din eğitimi anlayışını irdelemek; evde ve ailede verilen din eğitimi bağlamında getirdiği çözüm perspektifine, metotlara ve yaklaşımlara olan ihtiyacı açığa çıkarmak amacıyla, 31 Mart 2012 tarihinde Ankara’da “Evde Risale-i Nur Eğitimi” çalıştayı düzenlemiş bulunuyoruz.


  Bediüzzaman’ın eserlerinden derlenmiş metin ve sorular ışığında veya başka sorulara cevap teşkil edecek şekilde zat-ı âlînizin de bir tebliğle bu sürece katkıda bulunmasını arzu ediyoruz. Risale Akademi adına yapılacak olan "Evde Risale-i Nur Eğitimi Çalıştayı" için hazırlama lütfunda bulunacağınız tebliği en geç 20 Mart 2012 tarihine kadar göndermenizi arz ederiz.

  Çalıştaya tebliğ ve sunu hazırlamak isteyenler için sorulardan müteşekkil konular:

  “EVDE RİSALE-İ NUR EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI” SORULARI
  1- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin önemi nedir?
  2- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin hedefi nedir, ne olmalıdır?
  3- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin amacı nedir, ne olmalıdır?
  4- Evde verilen Risale-i Nur eğitimine niçin ihtiyaç duyulmalıdır?
  5- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin stratejisi, faaliyet alanı ve teknikleri neler olabilir?
  6- Evde verilen Risale-i nur eğitiminde ne tür metotlar geliştirilmelidir?
  7- Evde verilen Risale-i nur eğitiminde ne tür müfredat çalışmaları yapılmalıdır?
  8- Evde Risale-i nur eğitimi çocuklara özellikle hangi yaş aralığında verilmelidir?
  9- Yaş aralıklarına ve çocukların psiko-sosyal gelişimine göre evde verilen Risale-i Nur eğitimi nasıl olmalıdır?
  10- Evde verilen Risale-i Nur eğitimine dünya çapında en uygun eğitim yaklaşımı hangisidir?
  11- Risale-i Nur eğitiminde “Her hane bir dershane” yaklaşımı nasıl değerlendirilmelidir?
  12- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminde dershane modelinin uygulanabilirliği nedir?
  13- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminde anne ve babanın rolü nedir, nasıl olmalıdır, hangi hususlara dikkat edilmelidir?
  14- Anne ve baba çocuklarına evde verdikleri Risale-i Nur eğitimini, dış dünyada ve sosyal hayatta da etkin bir şekilde hangi metotlarla sürdürebilir?
  15- Evde (ailede) verilen din eğitiminde Risale-i Nur yaklaşımının farkı ve önemi nedir?
  16- Evde Risale-i Nur okumaları nasıl olmalıdır, ne tür metotlar kullanılabilir?
  17- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin çocukların zihinsel, psikolojik, sosyal ve kişisel gelişimine ne tür katkıları olabilir?
  18- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminin aile hayatına ve toplumsal hayata katkıları neler olabilir?
  19- Çocukların okulda edindikleri öğrenim kazanımlarıyla Risale-i nur eğitimi nasıl sentezlenebilir?
  20- Evde verilen Risale-i Nur eğitiminde ne tür materyaller kullanılabilir?
  21- Risale-i Nur’daki genel eğitim-öğretim metotlarından ev eğitiminde ne ölçüde faydalanılabilir?

+ Yorum Gönder