+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah-u Zülcelal'in Selbî sıfatları kaç tanedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah-u Zülcelal'in Selbî sıfatları kaç tanedir?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Allah-u Zülcelal'in Selbî sıfatları kaç tanedir?


  Reklam  Cevap: ALLAH-u Zülcelal'in Selbî sıfatlan altı tanedir.

  1-Vücûd: Var olmak demektir. Varlığı kendisindendir. Her şeyin varlığı O'nun sayesindedir. O, olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Gerek bizim, gerekse her hangi bir şeyin varlığı, ALLAH'ın varlığına bir şahiddir.

  2-Kıdem: Ezeli, yani başlangıcı olmamasıdır. Evveli olmayana kadim, sonradan olana hadis denir. ALLAH, kıdem sıfatı ile muttasıftır. Sonradan var olmamıştır. ALLAH-u Zülcelal'in varlığının başlangıcı olmadığı gibi, bütün varlıkların başlangıcının da ona bağlı olması demektir. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin, ALLAH-u Zülcelal'in var olmadığı bir an düşünülemez.

  3-Beka: Ebedi, yani, sonu olmamasıdır. Sonu olana fani, sonu olmayana baki denir. ALLAH, beka sıfatıyla muttasıftır. Çünkü ebedidir. Varlığının asla sonu yoktur. Beka'nın zıddı olan yok olma, ALLAH-u Zülcelal için imkansızdır.

  4-Muhalefetün Lil-havadis: Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hayalle tasavvur edilemez. Hatırlara ne gelirse gelsin, ALLAH-u Zül-celal ondan başkadır.

  5-Kıyam bi zatihi: Varlığı kendisindendir. Başkasına muhtaç değildir. ALLAH-u Zülcelal'in ezeli ve ebedi olan varlığı, kendi zatı ile kaimdir. Asla başkasından değildir. O'ndan başka yaratıcı bir zatta mevcut bulunamaz.

  6-Vahdaniyyet: ALLAH-u Zülcelal'in zat ve sıfatlarında tek (bir) olmasıdır. Bu sıfatta ALLAH-u Zülcelal'e mahsustur. Ortaktan ve benzerden münezzehtir.+ Yorum Gönder
selbi sıfatlar,  allahın selbi sıfatları,  allahın selbi sıfatları nelerdir