+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah-u Zülcelal'in isminden başka bir isimle, mesela bîr evliyanın ismi veya anne babanın ismi ile yemin etmek caiz midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah-u Zülcelal'in isminden başka bir isimle, mesela bîr evliyanın ismi veya anne babanın ismi ile yemin etmek caiz midir?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Allah-u Zülcelal'in isminden başka bir isimle, mesela bîr evliyanın ismi veya anne babanın ismi ile yemin etmek caiz midir?


  Reklam  Cevap: Allah-u Zülcelal’in ismi ve sıfatlarından başka bir şeyle yemin etmek caiz değildir. Nitekim İbn-i Ömer radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir:
  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer’in babasının ismiyle yemin ettiğini duyunca, ona şöyle söylemiştir:
  “Şüphesiz Allah sizi babanızın adlarıyla yemin etmekten men etmiştir. Her kim ki, yemin etmek isterse, Allah’ın ismiyle yemin etsin ve yahut sükut etsin.” (Buhâri, Müslim)
  İbn-i Hazm’ın kat’i olarak anlattığı gibi Allah’ın adından gayri isimlerle yemin etmek haramdır. İmam-ı Gazali’nin de kesin olarak ifade ettiği gibi mekruhtur. Şafiilerin çoğunluğu böyle bir yeminin keraheti tenzihiyye ile mekruh olduğu kanaatindedirler.
  Bazı fukaha: “Yemin ettiği şeyde, Allah hakkında itikad ettiği gibi itikad ederse, bu itikadiyle kafir olur.” demişlerdir.
  Bu yazılanlardan da anlaşıldığı gibi en doğru olanı böyle yeminlerden uzak durmaktır.

+ Yorum Gönder