+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslam 'dan haberi olmayan bir kimse, kıyamet gününde sorumlu olacak mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslam 'dan haberi olmayan bir kimse, kıyamet gününde sorumlu olacak mıdır?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: İslam 'dan haberi olmayan bir kimse, kıyamet gününde sorumlu olacak mıdır?


  Reklam  Cevap: Dağ başında doğup büyüdüğü halde, islamiyetten haberi olmayan kişi, ittifakla ibadet ve ahkamlarla mükellef değildir. Yalnız, Allah-u Zülcelal’e iman etmekle mükellef olup olmadığı hakkında ihtilaf vardır.
  “Dağ başında doğup büyüdüğü halde kendisine islama ait bir davet ulaşmayan ve her hangi bir peygamberin varlığını duymadan ölen kişi, Allah’ın varlığına iman etmekle mükelleftir. Allah’a iman etmeden ölürse azap edilir. Bu kimse dini meseleleri bilmekte mazurludur. Çünkü dini meseleleri bilmek Allah’ın bildirmesine bağlıdır.”
  İmam-ı Eş’ari ise şöyle demiştir:
  “Akıllı kişiye, Allah’ın kullarından birinin lisanı ile hitap etmesiyle ancak bir şey yapması gerekir. Dağ başında doğup büyüdüğü halde kendisine islama ait bir davet ulaşmayan, her hangi bir peygamberin varlığını duymadan ölen kişi, Allah’a iman etmezse azap edilmez. Bu kimsenin islamın şartlarını yerine getirmesi icap etmediğinden imanın aslı ona vacip değildir.”
  İmam-ı Gazali ise: “Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in davetini duymamış, kendisinden de haberdar olmayan kişi-ler kesin cennetliktir.” demiştir.
  Hülasa; dini meseleleri bilmek Allah-u Zülcelal’in bildirmesine bağlıdır. Akıllı kişinin bir şeyi yapması veya yapmaması Allah-u Zülcelal’in bir davetçisinin lisanıyla ona hitap etmesiyledir. Ameli meselelerde insan ancak akıllı bir kişinin hitabıyla mükellef olur.

+ Yorum Gönder