+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamber Efendimiz (sav) hangi sahabiye, anam babam sana feda olsun, demiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamber Efendimiz (sav) hangi sahabiye, anam babam sana feda olsun, demiştir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Peygamber Efendimiz (sav) hangi sahabiye, anam babam sana feda olsun, demiştir?


  Reklam  Cevap: Hz. Sa`d bin Ebî Vakkas, Cennetle müjdelenen on Sahabîden biridir. Allah Resûlü zamanında bütün gazâlara katıldı. Uhud Harbinde Fahr-i Kâinata vücudunu siper etti ve müşriklere öylesine ok attı ki, Allah Resûlünün, hiçbir fâniye nasib olmayan şu hitabına mazhar oldu:

  "Anam babam, sana fedâ olsun yâ Sa`d, durma at!" (1)

  Hz. Ali der ki:

  "Resûlullah (a.s.m.), "Fedâke ebî ve ümmi"
  (2) (Anam babam sana fedâ olsun) cümlesini sadece Uhud günü Hz. Sa`d için söyledi."(3)
  1. İbni Sa`d, Tabakat: 3/139

  2. "Fedake Ebî ve Ümmi" tâbiri asıl mânâsında değil, örfî mânasında kullanılır. Bu kelimeler razı olmayı, memnun olmayı ifade eder. Yaptığı tebdile şayan bulunan zatlar, bu kelimelerle medh ve senâ edilirler.

  3. Müslim: 7/125
  (bk. Salih Suruç, Peygamberimiz'in Hayatı)
  SİE


+ Yorum Gönder