+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Fedake ebi ve ummi ya rasulullah anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fedake ebi ve ummi ya rasulullah anlamı


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: fedake ebi ve ummi ya rasulullah anlamı


  Reklam  Cevap:
  "Fedâke ebî ve ümmi"
  Anam babam sana fedâ olsun
  Ya Rasullullah!...


 3. Muhasibi
  Editör
  Anam babam sana fedâ olsun
  Aynı zamanda Peygamberimiz (sav) bu sözü iki sahabeye söylemiştir.
  İsimlerini hatırladığım kadarıyla Talha Bin Ubeydullah Ve Zübeyir Bin Avvam...


 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Hz. Sa`d bin Ebî Vakkas
  , Cennetle müjdelenen on Sahabîden biridir. Allah Resûlü zamanında bütün gazâlara katıldı. Uhud Harbinde Fahr-i Kâinata vücudunu siper etti ve müşriklere öylesine ok attı ki, Allah Resûlünün, hiçbir fâniye nasib olmayan şu hitabına mazhar oldu:

  "Anam babam, sana fedâ olsun yâ Sa`d, durma at!" (1)

  Hz. Ali der ki:

  "Resûlullah (a.s.m.), "Fedâke ebî ve ümmi"
  (2) (Anam babam sana fedâ olsun) cümlesini sadece Uhud günü Hz. Sa`d için söyledi."(3)
  1. İbni Sa`d, Tabakat: 3/139

  2. "Fedake Ebî ve Ümmi" tâbiri asıl mânâsında değil, örfî mânasında kullanılır. Bu kelimeler razı olmayı, memnun olmayı ifade eder. Yaptığı tebdile şayan bulunan zatlar, bu kelimelerle medh ve senâ edilirler.

  3. Müslim: 7/125
  (bk. Salih Suruç, Peygamberimiz'in Hayatı)
  SİE

+ Yorum Gönder
fedake ebi ve ümmi ya resulallah,  fedake ebi ve ümmi,  fedake ebi ve ümmi ya resulallah ne demek,  fedake ebi ve ummi ya resulallah