+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Peygamberin Hayatının Ve İslâm Davetinin Kronolojisi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Peygamberin Hayatının Ve İslâm Davetinin Kronolojisi


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Hz. Peygamberin Hayatının Ve İslâm Davetinin Kronolojisi


  Reklam  Cevap:
  RİSÂLET ÖNCESİ

  Haziran 569- Muhammed b. Abdullah'ın doğumu Ağustos 569- Muhammed b. Abdullah'ın süt anneye verilişi

  573- Muhammed b. Abdullah'ın Medine'ye dönmesi ve annesi Amine'nin yanında kalmaya başlaması

  575- Amine'nin vefatı ve Muhammed b. Abdullah'ın dedesi Abdulmuttalib'in ya­nında kalmaya başlaması

  577- Abdulmuttalib'in ölümü ve Muhammed b. Abdullah'ın amcası Ebü Talib'in yanında kalmaya başlaması

  581- Muhammed b. Abdullah'ın amcası Ebû Talib ile birlikte Busrâ'ya gitmesi Muhammed b. Abdullah'ın amcası Zubeyr ile Yemen bölgesine gitmesi

  589/590- Muhammed b. Abdullah'ın 4. Ficar savaşma katılması

  590- Muhammed b. Abdullah'ın Hılfu'l Füdûl grubunun üyesi oluşu

  593 - Muhammed b. Abdullah'ın Esma bint-i Huveylid adına ticaretle uğraşması

  594- Muhammed b. Abdullah'ın Hatice bint-i Huveylid adına ticaret için Suriyebölgesine gitmesi

  595- Muhammed b. Abdullah'ın Hatice bint-i Huveylid ile evlenmesi (595-607)- Muhammed b. Abdullah'ın ticari amaçlarla Suriye, Umman ve Ye­men bölgelerine gitmesi

  605- Kabe'nin tamir edilmesi ve Muhammed b. Abdullah'ın Mekke'nin seçkin aileleri arasında hakem oluşu

  606- Muhammed b. Abdullah'ın ticareti bırakması ve münzeviliğe meyletmesi

  Haziran-Aralık 609- Muhammed b. Abdullah'ın, altı ay süren ve çevresinde ger­çekleşen bir dizi gariplikler yaşaması.

  22 Aralık 609 / 1 Ocak 610- Muhammed b. Abdullah'a bir peygamber olarak se­çildiğinin bildirilmesi ve Alâk sûresinin ilk ayetlerinin vahyolunması

  610-613 - Bir peygamber olarak seçildiğini öğrenen Resûlüllah'm vahiy bekleme­si, fakat vahyin gelmemesi (Fetret- vahiy devri)  RÎSÂLET SÜRECİ


  Mekke Dönemi


  613-615- Bireysel davet dönemi

  616- Kitlesel davetin başlaması

  616/617- Müşriklerin müminlere yönelik baskı ve şiddet uygulamaları.

  Mart- 617- Birinci Habeşistan hicreti

  Haziran 617- Birinci Habeşistan hicretine katılan müminlerin Mekke'ye dönüşleri

  Eylül (?) 617- ikinci Habeşistan hicreti

  Eylül/Ekim 617- Hamza ve Ömer'in Müslüman olmaları

  618- Müşrik liderlerin Resulüllah ile anlaşma girişimleri

  618-620- Müminlerin boykot edilmeleri

  Aralık 620- Hz. Hatice ve Ebû Talib'in vefatı

  621 (ilk aylar)- Resulüllah'ın Taif yolculuğu

  621 (ilk aylar)- Miraç mucizesi

  Haziran/Temmuz 621- Birinci Akabe biati

  Haziran/Temmuz 622- îkinci Akabe biati  Medine Dönemi

  Hicrî 1.Yıl

  16 Temmuz 622- Hicretin Başlaması


  9 Eylül 622- Dâru'n Nedve'de Resulüllah'a yönelik suikast kararının alındığı top­lantının tertip edilmesi.

  9/10 Eylül 622- Gece vakti Resulüllah'ın evinin kuşatılması ve Resulüllah'ın evin­den ayrılması

  10-12 Eylül 622- Medine'ye doğru yola çıkmadan önce Sevr mağarasında bekleyiş

  13 Eylül 622- Medine'ye hareket ediş

  21 Eylül 622- Medine'ye (Küba) varış

  21-25 Eylül 622- Küba mescidinin inşası

  25 Eylül 622- İlk Cuma namazı

  25 Ekim 622- Namazın düzenlenmesi (öğle, ikindi ve yatsının 4 rekat yapılması)

  Mart 623- Muhacir ile Ensâr arasında kardeşliğin tesisi

  îlk aylar- 623- Medine islâm Devleti'nin anayasasının yazılması

  ilk aylar- 623- Medine'nin imarı

  İlk aylar- 623- Pazar yeri tahsis edilmesi

  Şubat- 623- Savaşa izin verilmesi

  Mart 623- Hz. Hamza komutasında Sifül Bahr (îs) harekâtı

  Nisan 623 - Mescid-i Nebinin inşası

  Nisan 623- Ubeyde b. Haris komutasında Râbig harekâtı

  Mayıs 623- Sâ'd b. Ebî Vakkâs komutasında Harrâr harekâtı  Hicrî 2. Yıl


  15 Temmuz 623- Resulüllah'ın Aşure orucu tutması

  Ağustos 623: Ebvâ (Veddân) gazvesi (Çıkış: 16 Ağustos 623)

  29 Ağustos 623- Hz. Ali ile Fâtıma'nm nikahlanması

  Eylül 623- I. Bedir (Safevan) harekâtı

  Eylül 623- Buvât harekâtı

  Kasım 623- Uşeyre harekâtı (Çıkış: 31 Ekim)

  Kasım 623- ZüTu Seyre harekâtı

  Ocak 624- Kıblenin değişmesi

  Ocak 624- Ezanın tahsisi

  Ocak 624- Nahle harekâtı (Savaş : 27 Ocak)

  Şubat 624- Yenbu harekâtı (Çıkış: 29 Ocak)

  12 Şubat 624- Cüveyne harekâtı

  26 Şubat 624- Orucun farz kılınması Mart 624- ilk teravih namazının kılınması

  14 Mart 624- Bedir Savaşı

  Mart 624- Hz. Rukiyye'nin (Resulüllah'm kızı) vefatı (Bedir sonrası)

  25 Mart 624- Fitrenin emredilmesi

  27 Mart 624- ilk Ramazan bayramı

  27 Mart - 18 Nisan 624- Karkaratülküdr harekâtı

  20 Nisan 624 - Kaynukalarm ablukaya alınması

  8 Mayıs 624 - Kaynukalarm Medine'den kovulmaları

  29 Mayıs - 4 Haziran 624- Sevîk gazvesi

  5 Haziran 624- ilk Kurban bayramı

  Haziran 624- Osman b. Maz'ûn'un vefatı


  Hicrî 3. Yıl


  23 Ağustos (Çıkış tarihi)- Zûemer harekâtı

  25 Ağustos 624- Ka'b b. Eşrefin öldürülüşü

  Eylül 624- Buhran harekâtı

  8 Kasım 624 (Çıkış, tarihi)- Karede harekâtı

  Ocak 625 - Resulüllah'm Hz. Hafsa ile evlenmesi

  Şubat 625 - Resulûllah'ın Hz. Zeyneb ile evlenmesi

  2 Mart 625- Hz. Hasan'ın doğumu

  30 Mart 625- Uhud Savaşı

  2-6 Nisan 625- Hamrâülesed harekâtı


  Hicrî 4. Yıl


  Haziran 625-Katan harekâtı

  Haziran 625-Nübeyh harekâtı

  Ağustos 625-Maûna katliamı

  Ağustos 625-Recî Katliamı

  23 Ağustos- 15 Eylül 625-Nadir kuşatması ve Nadirlerin Medine'den kovulmaları

  Eylül 625-îçkinin haram kılınması

  Ekim 625-Abdullah'ın vefatı (Resulûllah'ın torunu)

  10 Ocak 626-Hz. Hüseyin'in doğumu

  Mart 626-Bedir harekâtı


  Hicrî 5. YIL


  12 Haziran 626 - Zatü'r Rika harekâtı

  25 Ağustos-18 Eylül 626- Dûmetülcendel harekâtı

  Aralık 626- Müzeyne heyetinin Medine'ye gelişi

  Aralık 626- Sâ'd b. Bekr heyetinin Medine'ye gelişi

  Ocak 627- Müreysi harekâtı Ocak 627- Teyemmüm'e izin verilmesi

  Ocak/Şubat 627- Hz. Aişe'ye iftira atılması (Ifk hadisesi) Mart 627- Hendek Savaşı

  Nisan 627- Kurayza Kuşatması ve Kurayzalarm Medine'den kovulmaları


  Hicrî 6. Yıl


  Haziran 627- Dariyye/el-Kurtâ harekâtı

  Temmuz 627- Lihyan harekâtı

  Ağustos 627- Gabe harekâtı

  Ağustos 627- Gamre harekâtı

  Ağustos 627- Zû'l Kassa harekâtı

  Eylül 627- Cemum harekâtı

  Eylül 627- İs harekâtı

  Ekim 627- Tarif harekâtı

  Kasım 627- Vadi'l Kura harekâtı

  Aralık 627- Dümet el-Cendel harekâtı

  Aralık 627- Medyen harekâtı

  Aralık 627- Fedek harekâtı

  Ocak 628- Benî Fezâriyye harekâtı

  Şubat 628- Benî Ureyne harekâtı

  13 Mart 628- Medine'den çıkış (Umre için)

  Nisan 628- Hudeybiye anlaşması

  10 Mayıs 628- Medine'ye dönüş (Hudeybiye dönüşü)

  Mayıs 628- Bazı kral ve valilere İslâm'a davet mektubu gönderilmesi


  Hicrî 7. Yıl


  17 Haziran 628- Hayber'in fethi

  Aralık 628- Türaba harekâtı

  Aralık 628- Necid harekâtı

  Ocak 629- Meyfea harekâtı

  Şubat 629- Cinâb harekâtı

  2 Mart 629- Kaza Umresi için Medine'den ayrılış

  Nisan 629- Kaza Umresi sonrası Medine'ye dönüş


  Hicrî 8. Yıl


  Mayıs 629- Benî Süleynı harekâtı Mayıs

  629- Hz. Zeyneb'in vefatı (Resulüllafrın kızı)

  31 Mayıs 629- Kureyş'in üç ünlü liderinin;

  Halid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b Talha'nm

  Müslüman olmak için Medine'ye gelmeleri

  Haziran 629- Kedîd harekâtı Haziran

  629- Fedek harekâtı Temmuz

  629- Zâtüaflah harekâtı Temmuz

  629- Siyy harekâtı Eylül 629- Mûte Savaşı

  Ekim 629- Zâtü's Selâsil harekâtı Ekim

  629- Gâbe (Hadıra) harekâtı Kasım

  629- Habat harekâtı

  Aralık 629- Kureyş'in müttefiklerinin

  Hudeybiye anlaşmasını ihlâl etmeleri ve Ebû Süfyan'm anlaşmayı devam ettirmek için Medine'ye gelişi.

  Aralık 629- Izâm harekâtı

  11 Ocak 630- Mekke'nin Fethi

  17 Ocak 630- Halid b. Velid'in Nahle'deki Uzza putunu imha etmesi

  Ocak 630- Amr b. As'm Ruhât'taki Süvâ putunu imha etmesi

  Ocak 630- Sâ'd b. Zeyd'in Müşellel'deki Menât putunu imha etmesi

  Ocak 630- Yelemlem harekâtı

  Ocak 630- Benî Cezime harekâtı

  4 Şubat 630- Huneyn (Hevâzin) Savaşı

  Şubat 630- Taif in kuşatılması

  Mart 630- Umre ve Medine'ye dönüş

  Mart 630- Benî Bahile temsilcilerinin Medine'ye gelişi

  Mart 630- Bahreyn yönetimiyle anlaşma imzalanması

  Mart 630- Benî Salebe temsilcilerinin Medine'ye gelişi

  Mart 630- San'a harekâtı

  Mart 630- Hadramut harekâtı

  Mart 630- Suda kabilesinin temsilcilerinin Medine'ye geüşi


  Hîcri 9. Yıl


  Nisan 630- 14 Nisan 632- Harkh kabilelerin temsilcilerinin peş peşe Medine'ye gelişleri (Son Heyet Yemenli Benî Nah kabilesinin temsilcileridir. 100 ki­şiyle geldiler)

  Mayıs 630- Farklı yerleşim merkezlerine zekât memurlarının gönderilmesi

  Mayıs 630- Benî Temim harekâtı

  Mayıs 630- Tebâle harekâtı

  Haziran 630- Kuratâ harekâtı

  Temmuz 630- Habeşli bir gruba karşı yürütülen harekât

  Temmuz 630- Hz. Ali'nin Tay kabilesinin putu el-Fils'ü imha etmesi

  Temmuz 630- Cinâb harekâtı

  Eylül 630- Ümmü Gülsüm'ün vefatı (Resulüllah'm kızı)

  Ekim 630- Habeş Necaşi'si Ashame'nin gıyabî cenaze namazının kılınması

  Kasım-Arahk 630- Tebük Seferi

  Ocak 631- Dırar mescidinin yıkılması

  Ocak 631- Faizin yasaklanması

  Şubat 631- Münafıkların reisi Abdullah b. Ubeyy'in ölümü

  Mart 631- Hz. Ebû Bekir'in Hac emirliği


  Hicrî 10. YİL


  17 Haziran 631- İbrahim'in vefatı (Resulüllah'ın oğlu)

  Temmuz 631- Benî Haris harekâtı

  Kasım 631- Hatem b. Adî'nin Müslüman olmak için Medine'ye gelişi

  Aralık 631- Hz. Ali'nin Yemen'e gidişi

  Aralık 631- Cerîr b. Abdullah'ın Zülhalasa putunu ve mabedini imha etmesi

  Aralık 631- Resulüllah'm 20 gün itikafa çekilmesi

  23 Şubat 632- Veda haccı için Medine'den çıkış

  2 Mart 632- Veda haccı için Mekke'ye giriş

  26 Mart 632- Resulûllah'ın Gadir-i Hum'da bir konuşma yapması ve Hz. Ali ile il­gili açıklamalarda bulunması.

  Mart 632- Esved b. Ansı, Müseylime ve Tulayha b. Huveylid'in peygamberlik id­diasında bulunmaları ve isyan etmeleri


  Hîcrî 11. Yıl


  23 Mayıs 632-Suriye harekâtı için hazırlıklara başlanması

  24 Mayıs 632- Üsâme b. Zeyd'in Suriye harekâtı için hazırlanan orduya kumandan tayin edilmesi

  25 Mayıs 632- Resulüllah'm hastalanması

  26 Mayıs 632- Resulüllah'm Usâme'ye sancak vermesi ve ordunun toplanmaya başlaması

  6 Haziran 632- Resulüllah'm Usânıe'nin komutanlığına itirazları reddetmesi

  7 Haziran 632- Ordunun Suriye harekâtı için yola çıkışı

  7 Haziran 632- Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî'nin öldürülmesi

  8 Haziran 632- Resulüllah'm vefatı ve ordunun geri dönüşü 8 Haziran

  632- Hz. Ebû Bekir'in halife seçilmesi

  10 Haziran 632- Resulüllah'm toprağa verilmesi 26 Haziran

  632- Üsâme ordunun yola -çıkışı
+ Yorum Gönder