+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbni Teymiyye Kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbni Teymiyye Kimdir?


 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: İbni Teymiyye Kimdir?


  Reklam  Cevap: İbni Teymiyye'nin Hayatı
  İBN TEYMİYYE

  (661/728)

  Takıyyuddin Ebu'l-Abbas b. Abdilhalim b. Teymiyye (661/1263) yılında Harran'da ilim ehli bir ailede doğmuş ehl-i sünnet mezheblerinden birisi olan Hanbeli mezhebi âlimlerinden ileri gelen İslâm bilginlerinden birisidir.

  M.Sait ŞİMŞEK
  Şamil İ.A.
  İBNİ TEYMİYYE-8.CİLT


 3. Ufkuaçık
  Devamlı Üye


 4. karadamlalar
  Kesintili Üye
  döneminde çıkan batıni, hurufi, sapık sufist akımlar, şia ya karşı ilmi ile mücadele etmiş bir alimdir. moğol işgalleri sırasında silahıyla da cihad etmiştir, çokça kez hapse girmiştir. şu ünlü sözü yol göstericidir:

  "Düşmanlarım bana ne yapabilir ki,
  ben cennetimi yüreğimde taşıyorum.
  Hapsedilmem halvet,
  Sürgün edilmem seyahat,
  Öldürülmem şehadettir."

 5. Hoca
  erimeye devam...
  bu videoa kim konuşuyorsa ibn teymiyyeye kurban olsun!
  kurban olmaya bile layık değil.


  Ufkuaçık
  Forum Kuralları

  19: Resim - slayt ve video konularına en az bir cümle yazı eklenmelidir. (Hiç bişey bulamassanız konu başlığını mesaj içine aynısı yazabilirsiniz)


 6. karadamlalar
  Kesintili Üye
  iftira atmayı iyi bilirler, mesnedsiz onca iftira var ibn teymiyye yi kafir ilan edebilmek için.

 7. islamyolu
  Emekli
  ibni Teymiyye için Kafir lafzının kullanılması doğru değil. Ama Arkadaşlar onuda müçtehid ilan ediyorlar. ibni TEymiyye Hanbeli Mezhebinde deniliyor Ama en çok reddiyeler yapanlar yine hanbeli Alimleridir. vehhabiler İbni Teymiye yi önder kabullenmişler. Ama İbni Teymiyyenin yazılarını yanlış yorumlayıp kendilerine göre çekiyorlar. ibni Teymiyye yi çok sevenler var. Ehli sünnet için ondan da kaynak getirince Bir çırpıda onuda hemen yerden yere vuruyorlar.

  yani konuyu fazla irdeleyip fitnelik çıkmasını istemem. kişi sevdiği ile beraberdir derim yanlız. seviyorsanız İbni Teymiyye yi onunla Beraber olmanızı isterim.

 8. karadamlalar
  Kesintili Üye
  ibn teymiyye hakkındaki iftiralara bir ara cevap için bir yazı paylaşmıştım. kendisi bizzat ehli sünnet itikadının savunucusu olmuştur.

 9. Eşrefoğlu
  Emekli
  Büyük Ehl-i Sünnet alimleri İbn Teymiyye’yi tenkit etmişlerdir. Cehennemin ebediliğini inkar ettiği iddia

  edilmektedir. Üç talak konusundaki aykırı fikirleri itirazlara yol açmıştır. İbn Teymiyye’nin en bariz (göze

  çarpan) tarafı aşırı, sert, kırıcı, tekfir edici, şirkle suçlayıcı olmasıdır. Şeyhülekber Muhyiddin Arabî için “O Şeyh-i

  Ekber değil, Şeyhi Ekferdir” (en kafir şeyhtir) demiştir.

  M.şevket EYGİ


 10. karadamlalar
  Kesintili Üye
  "Cehennemin ebediliğini inkar ettiği iddia

  edilmektedir."

  iftiranın hasıdır.

  "İbn Teymiyye’nin en bariz (göze

  çarpan) tarafı aşırı, sert, kırıcı, tekfir edici, şirkle suçlayıcı olmasıdır. Şeyhülekber Muhyiddin Arabî için “O Şeyh-i

  Ekber değil, Şeyhi Ekferdir” (en kafir şeyhtir) demiştir."

  ibn arabi yi bi ibn teymiyye değil, çokça ehli sünnet alimi tekfir etmiştir.

 11. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Nureddin Yıldız - Asırların Kavgası: İbn-i Teymiye
  İbn-i Teymiyye

  Essalamu aleyküm. İslam alimi İbn-i Teymiyye neden tasavvufun hatalar zinciri olduğunu savunuyor? Bunu savunurken de tasavvuf yolundaki bu zamana kadar yaşamış büyük düşünceli insanları kabul etmemiş mi oluyor? Cahilin alime sorusudur bu soru.
  Ey talib-i ilim,

  Aleyküm selam verahmetullah.  a) İbn Abidin der ki: Cahilin alim hakkındaki şahadeti geçersizdir.

  b) "Âyet alimi İbn Teymiyye neden tasavvufun hatalar zinciri olduğunu savunuyor?" diyorsunuz. Bunu nereden öğrendiniz? İbn Teymiyye'nin hangi kitabında okudunuz? Dahası İbn Teymiyye'nin hangi kitaplarını okudunuz? Daha dahası onu ne kadar tanıyorsunuz? Naçizane tavsiyemdir: Birini onun hasımlarından öğrenmeyiniz. Hasım doğru söylemez, sizi aldatır. Siz de aldananlardan olursunuz. İkinci tavsiyem. Sizi tanımadığınız bir Müslümana düşman eden biri sizin dostunuz değildir, size kötülük işletmektedir. Hele o alimse bu bir kaç kat kötülüktür, günahtır. Size günah işleten, size şeytanlık yapıyor demektir.

  c) İbn Teymiyye de her alim gibi isabetli ve isabetsiz görüşleri olan bir Âyet alimiydi. Katılmadığım ve eleştirdiğim bazı görüşlerine bazı kitaplarımda yer verdim. Katılmadığımı söyledim. Fakat ona karşı savaş açanların dürüst olmadıklarını, karalama ve çamur atmalarını, bütün bu savaşlarda yapılan, yazılan ve yaşananları bilince hayretler içinde kalıyorsunuz. Bilmeden konuşan hata eder. Dürüstlük şiarımız, adalet ahlakımız olmalıdır.

  d) İbn Teymiyye Âyet irfanına bırakın karşı olmayı, Âyet irfanını bir mutasavvıftan daha yoğun ve bir zahid gibi yaşayan biriydi. Hayatı buna şahittir. Eserleri buna şahittir. Bir kaçını sayayım: Emrazu'l-Kalb ve Şifauhu (Kalbin hastalıkları ve şifası), Tezkiyetu'n-Nefs (Nefis tezkiyesi) ve et-Tevbe... Bunlar Arapça. Türkçeleri yok. Onun için okuyun diyemiyorum. Ama onun İrfani anlayış ve hayatını en güzel okuyacağınız eserlerden biri bir numaralı talebesi İbn Kayyım el-Cevziyye'nin Medaricu's-Salikin adlı eseridir. Piyasada vardır. Türkçesi güzeldir.

  e) Tasavvufun kaç çeşit olduğunu, salihleri kadar kazipleri, sadıkları kadar sahtekârları, samimileri kadar zındıkları da olduğunu sadece mutasavvıf olmayanlar değil mutasavvıflar da söyler durur. Keşke okuyabilseydiniz İbn Teymiyye'nin Fetva's-Sufiyye ve'l-Fukara'sını da, onun savaştığı tasavvuf ehlinin nasıl birileri olduğunu siz de bilseydiniz…

  Daha birçok yazacaklarımı burada kesiyor ve sizi hiçbir alim hakkında gelişi güzel konuşmamanız, hiç kimse hakkında onu yakından tanımadan suizanda bulunmamanız konusunda uyarıyorum. Mü’minin mü’mine suizannı haramdır diyor efendimiz. Hele o m’ümin bir alim olursa... Alimlerin eti zehirlidir. Yiyeni iflah etmez.

  Bu sualiniz için zaman ayırdım. Bunu eğer yukarıdaki eseri okursanız size helal edeceğim, okumazsanız helal etmeyeceğim ve Rabb’imden sizden alacağım olarak kaydetmesini işte burada bütün okuyanların şahitliği huzurunda niyaz ediyorum.

  Vesselam, veddua…
  M. İslamoğlu


+ Yorum Gönder