+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hesap gününde, her Müslüman tabi olduğu mezhebe göre mi hesaba çekilecek? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hesap gününde, her Müslüman tabi olduğu mezhebe göre mi hesaba çekilecek?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hesap gününde, her Müslüman tabi olduğu mezhebe göre mi hesaba çekilecek? Hanefi olan Hanefi mezhebine göre, Şafi olan Şafi mezhebine,..


  Reklam  Cevap: Dört mezhebin dördü de haktır. Bu sebeble her Müslüman tabi olduğu mezhebe göre sorgulanacaktır.

  Hak Bir Olur. Halbuki Dört Mezhebin de Hak Olduğunu Kabûl Ediyoruz. Bu Nasıl Olur?

  Bir su, beş ayrı mizaçtaki hastaya göre beş ayrı hüküm alır. Meselâ, birinin hastalığının nev`ine göre ilâçtır. Tıbben ona vaciptir. Diğer birine, hastalığı sebebiyle, zehir gibi zararlıdır. Tıbben ona haramdır. Diğer birine az zarar verir, tıbben ona mekruhtur. Diğer birine zararsız olduğu gibi, faydası da vardır. Tıbben ona sünnettir. Bir diğerine de ne zararlı, ne de faydalıdır. Tıbben ona mübahtır. Hastanın durumuna göre, bunların beşi de haktır. "Bu ilâç, yalnızca vaciptir." denilemez.

  İşte bu misaldeki gibi, İlâhî hükümler de, mezheblere tabi` olanların durumuna göre değişir. Farklı farklı olur. Üstelik herbiri de hak olur. Buna bir misal verelim:
  İlâhî hikmetin tensibiyle, İmam Şâfiî`ye ittiba` edenlerin çoğu, köylülük ve bedevîliğe yakındırlar. Bunlar cem`iyet hayatında geri olduklarından, herbiri bizzat dergâh-ı İlâhiyeye kendi derdini söylemek, hususî dileğini bizzat arzetmek mizacındadırlar. Bu yüzden de, imam arkasında Fâtiha`yı tek tek okurlar. Bu hüküm hak ve doğrudur.
  İmam-ı A`zam`a ittiba` edenlerin çoğu ise, şehirliliğe ve medeniyete daha yakın, ictimaî hayatı benimsemiş kimselerdir. Bunların nazarında bir cemaat bir şahıs hükmüne girip bir tek adam da umum o cemaat adına, sözcü olarak konuşur; kendileri de onun kalben tasdikcisi olurlar. Bu bakımdan Hanefî mezhebinde imam arkasında tek tek Fâtiha okunmaz. İmam, cemaat adına okur. Cemaat da âmîn diyerek onu tasdik eder. Bu hüküm de, evvelki gibi, hak ve doğrudur.

 3. @mir
  âb ü kil
  Dört mezhebin dördü de haktır Bu sebeble her Müslüman tabi olduğu mezhebe göre sorgulanacaktır

  Kaynak: http://www.mumsema.com/misafir-sorul...#ixzz1mrfJ3q3r
  mum kardeş siz bari böyle şeyler söylemeyin
  herkes Allah'ın kitabı ve resulünün sünnetine göre sorgulanacaktır
  sorulacak sorular da bellidir:
  Rabbin kim?
  Kitabın ne?
  Bu adam (Resulullah) hakkında ne diyorsun?

  mahşerde de sorulacak sorular bellidir:
  522. Abdullah bin Mes'ud (r.a.) rivayet ediyor: Ademoğlu kıyamet günü şu beş şeyden sorulmadıkça yerinden ayrılamaz:
  1. Ömrünü nerede geçirdiğinden,
  2. Gençliğini nerede tükettiğinden,
  3. Malını nereden kazandığından,
  4. Malını nereye harcadığından,
  5. İlmi ile ne derece amel işlediğinden.
  Tirmizî, Kıyâme

  bu soruların hiçbirinde mezhebin ne?
  senin mezhebine göre bu konunun hükmü bu idi
  ama sen neden böyle yapmadın?
  vb. sorular yok

+ Yorum Gönder