+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Vahiy Katipleri hakkında soru - Vahiy Katiplerinin Başkanı Kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Vahiy Katipleri hakkında soru - Vahiy Katiplerinin Başkanı Kimdir?


 2. arifselim
  Yönetici

  Yorum: Vahiy Katipleri hakkında soru - Vahiy Katiplerinin Başkanı Kimdir?


  Reklam  Cevap: Bu konuda bizim ulaşabildiğimiz bilgi şöyledir; llk vahiy katipliğini Mekke'de Abdullah İbn Sa'd ve Medine'de Zeyd ibn Sabit yapmıştır. Zamanla bu vahiy katiplerinin sayısı kırka kadar ulaşmıştır. Vahiy katiplerinin isimleri hakkında geçen rivayetler şöyledir:


  Ebu Bekir (ra), Ömer b. el-Hattab (ra), Ali b. Ebi Talib (ra), Osman b. Affan (ra), Amr b. el-As (ra), Muaviye (ra), Şurahbil b. Hasene (ra), Muğire b. Şu'be (ra), Muaz b. Cebel (ra), Hanzele b. er-Rebi' (ra), Cehm b. es-Salt (ra), Huseyn en-Nemerî (ra), Zubeyr b. el-Avvâm (ra), Amir b. Fuheyre (ra), Ebân b. Said (ra), Abdullah b. Erkâm (ra), Said b. Kays (ra), Abdullah b. Zeyd (ra), Halid b. Velid (ra), Alâ b. el-Hadremî (ra), Abdullah b. Revâha (ra), Huzeyfe b. el-Yemân (ra), Muhammed b. el-Mesmele (ra) vs. (İbn Hacer el-Askalanî, Fethu'l-Barî bi Şerhi Sahihi'i-Buharî, Bulak 1300, IX,18; Ahmed b. Ebi Ya kub, Tarihu Ya'kûbî, Necef,1385, II, 64)

+ Yorum Gönder
vahiy katiplerinin başı,  vahiy katiplerinin başkanı,  ebu hureyre vahiy katibi mi,  vahiy katipletin basi,  vahi katiplerinin basi,  vahiy katipleri kaç tanedir,  vahiy katipleri nedir kaç tanedir