+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hurilerin bahsedilen özellikleri nelerdir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hurilerin bahsedilen özellikleri nelerdir ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hurilerin bvahsedilen özellikleri nelerdir ?


  Reklam  Cevap: Cennete girecek olanlara verilecek hurilerin özellikleri
  2533- Abdullah b Mes’ûd (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennetliklere verilecek kadınlar olan hurilerin baldırlarının beyazlığı yetmiş kat elbisenin altından görülür hatta ilikleri bile çünkü Allah; “Onlar yakut ve mercan gibidirler” (Rahman sûresi 58 ayet) buyurmaktadır Yakut öyle bir taştır ki şeffaflığından dolayı arkasından bir ip uzatsan aynen o ipi görürsün” (Tirmizî rivâyet etmiştir)
  ž Hennâd; Ubeyde b Humeyd’den Atâ b Sâib’den, Amr b Meymun’dan ve Abdullah b Mes’ûd’tan bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir
  2534- Abdullah b Mes’ûd (ra)’den bu hadisin mana olarak bir benzeri merfu olmaksızın aktarılmıştır Bu rivâyet Ubeyde b Humeyd’in rivâyetinden daha sahihtir
  Aynı şekilde Cerir ve pek çok kişi bu hadisi Atâ b Sâib’den merfu olmaksızın aktarmışlardır
  Kuteybe, Cerir vasıtasıyla Atâ b Sâib’den, Ebû’l Ahvas’ın rivâyetine benzer şekilde Atâ’nın arkadaşlarından merfu olmaksızın rivâyet etmişlerdir Ve bu rivâyet daha sahihtir

  2535- Ebû Saîd (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü Cennete girecek olan ilk gurup insanların yüzleri dolunay gecesindeki ayın parlaklığı gibi olacak ikinci gurup ise gökteki en parlak yıldız gibi olacaktır Onlardan her bir erkeğin iki karısı bulunacak her kadının üzerinde elbisesi bulunacak bu elbiselerin arkasından bile o kadınların ilikleri görülecektir” (Müsned: 10702)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasendir

  arşivden.


+ Yorum Gönder