+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hilafet'in Osmanlı'ya geçmesi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hilafet'in Osmanlı'ya geçmesi


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Hilafet'in Osmanlı'ya geçmesi


  Reklam  Cevap: 24 Ocak 1517'de Kahire alındı. 4 Şubat 1517'de Yavuz Sultan Selim Kahire'ye girdi ve Mısır Memlükleri Abbasilerin halifeliğine son verdi. Yavuz Selim'in seferinden sonra Suriye Mısır ve Filistin Osmanlı topraklarına dahil oldu. Elde edilen ganimetler Osmanlı hazinesini doldurdu ve kutsal emanetler [Peygamber Efendimiz (S.A.V)'ın dişi, sancağı, kılıcı vs.] İstanbul'a getirildi. Ayrıca Venediklilerin Memlüklere ödediği vergiyi artık Osmanlı'ya ödemeye başladı.

  29 Ağustos 1516'da hilafet Abbasi soyundan Osmanlı soyuna geçti. Yavuz Selim, Ayasofya Camii'nde yapılan törende, halifelere verilen "Hakim-ül Haremeyn(Kutsal Toprakların Hakimi)" ünvanını kabul etmedi ve "Hadim-ül Haremeyn(Kutsal Toprakların Hizmetlisi)" ünvanını kendine yakıştırdı.

  Halife: İslam devletlerini siyasi ve hukuki olarak yöneten kişilerdir. Bunlar "Hilafet" makamına sahip olmuşlardır. Yavuz Sultan Selim'den önce Halife III. Mütevekkil idi. Yavuz Selim'den başlayarak Osmanlı Hanedanı'nda devam etmiştir. Sultan Mehmed Vahdettin'den sonra II. Abdulmecid halife olmuştur. II. Abdulmecid sadece halifeydi, padişah değildi. Daha sonra 3 Mart 1924'de Hilafet kaldırıldı.


  Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi ile Osmanlı Devlet Hazinesi'ni en çok dolduran padişahtır. Hazine odasına mührünü bastırmıştır ve "benden sonra bu odayı şimdikinden daha çok dolduran biri çıkarsa benim mührümü çıkartıp atsın ve kendi mührünü bastırsın" buyurmuştur. Bir rivayete göre Devlet Hazinesi batana kadar orada Yavuz Sultan Selim'in mührü kalmıştır.


+ Yorum Gönder