+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bazı tarikatlarda tövbe alma, hatme gibi bazı işlevler yapılıyor. bunların bazı sitelerde bidat olduğu yazıyor. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bazı tarikatlarda tövbe alma, hatme gibi bazı işlevler yapılıyor. bunların bazı sitelerde bidat olduğu yazıyor.

  Sual: Sayin medya03 tarafindan gönderilmistir.

  --------------------------------

  s.a. size bir kaç soru var aklımda müsadenizle sormak istiyorum.

  bazı tarikatlarda tövbe alma, hatme gibi bazı işlevler yapılıyor. bunların bazı sitelerde bidat olduğu yazıyor. sizin bilginiz dahilinde bunu cevaplarsanaız memnun olurum. ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: bazı tarikatlarda tövbe alma, hatme gibi bazı işlevler yapılıyor. bunların bazı sitelerde bid


  Reklam  Cevap: Tevbe Allah ile kul arasındadır, tarikat şeyhlerin verdiği halk deyimiyle "el"dir yani BİAT'tır.
  Tarikata giriş sözleşmesidir.
  ___________________________
  Hatme denen halaka hakkında ansiklopedisinden alıtı yapacağım

  Hatme-i Hacegan (Şamil islam ansiklopedisi)

  Nakşibendiye Tarikatı'nda topluca yapılan zikre hatm-ı hacegan denir. Müridlerin
  adedi on kişiden az ise, küçük hatme; çok ise, büyük hatme sesli, sessiz olarak
  icrâ edilir. Aralarında iki fark vardır. Birisi, 79 kere okunacak olan
  el-İnşirâh suresinin terkedilmesi, diğeri ise,1001 ihlâs yerine 500 defâ, Ya
  Baki entel-Bâki'nin okunmasıdır (Mustafa Kara, Mezhepler ve Tarikatlar
  Ansiklopedisi, s. 156).

  Bütün bu usul, prensip ve kaideler tarikat şeyhleri tarafından
  konulmuştur. Sünnette 79 defa İnşirah 1001 defa İhlas vb. vîrdler mevcut
  değildir. Ayrıca yukarıda sayılan on bir prensip ve usul de Resulullah zamanında
  mevcut olmayıp sonradan tarikatın mensupları tarafından ortaya konmuştur. Yoksa
  Hz. Peygamber'den bu konuda sahih yolla gelen herhangi bir hadis veya bir haber
  yoktur. Bunlar tarikat ve va'z türü eserlerde mevcuttur. Halkı ibadet ve takvaya
  alıştırmak için iyi niyetle dinde ihdas edilmiş bid'atlerdir.Tevhid akidesine
  ters düşmeyenler, Kur'an ve Sünnet'e uyanları kabul edilir, gerisi red
  edilir.

  Yazar: Nureddin TURGAY

+ Yorum Gönder