+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden En Güzel İslami Erkek İsimleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  En Güzel İslami Erkek İsimleri


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: En Güzel İslami Erkek İsimleri


  Reklam  Cevap: Âbidin : İbadet edenler kulluk
  yapanlar.
  Adnan : Üstün insan.
  Affan : Çirkin şeylerden
  kaçınan, iffetli, namuslu.

  Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar,
  uyanık.
  Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
  Ahmed : Çok
  övülmüş, beğenilmiş.

  Alican : Cana yakın, kanı sıcak,
  candan.
  Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.
  Alişir : Aslan
  Ali.

  Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

  Alper : Cesur asker, yiğit asker.
  Alperen :
  Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

  Altemur :
  Demirin korlaşmış kırmızı hali.
  Âmir : İmâr eden.
  Ammâr
  : Bir yeri bakımlı hale getiren.

  Aşkın : Aşmış, ileri,
  üstün, seçkin.
  Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli,
  bilgili.
  Atalay : Tanınmış, ünlü.

  Atâullah : Allah�ın
  hediyesi, ihsanı, lütfu.
  Avşar : İşi hemen yapan.
  Aykan
  : Kanı parlak ve canlı.

  Aykut : Armağan,
  mükafat, ödül.
  Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok
  değerli.
  Ayvaz : Koca, eş.

  Babacan :
  Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
  Baha : Değer, kıymet, zariflik,
  üstünlük.
  Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.

  Battal :
  Kahraman, cesur, çok büyük.
  Batu : Güçlü, kudretli.

  Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.

  Behcet :
  Sevinç, güler yüzlü, şirin.
  Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

  Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.

  Behram
  : Merih yıldızı.
  Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.
  Bekir
  : İlk çocuk. Genç, taze.

  Bektaş : Akran, eş.
  Bera :
  Fazilet, meziyet sahibi.
  Berkan : Şakıyan, parıldayan.


  Berkin : Güçlü, sağlam.
  Beşer : İnsan.

  Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.

  Bilal : Su.

  Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
  Bişr : Güler
  yüzlü.

  Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.
  Burak
  : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.
  Burhan :
  Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

  Bülent : Yüksek, yüce,
  uzun.
  Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.
  Câbir : Cebreden,
  zorlayan, galip gelen.

  Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

  Candar : Silahlı asker.
  Caner : Can dostu.


  Canib : Yan, taraf, yön.
  Cârullah : Allah�a yakın
  olan, Allah dostu.
  Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram
  sahibi.

  Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.
  Cem
  : Hükümdar, şah.
  Cemal : Yüz güzelliği

  Cemaleddin :
  Dinin güzeli, dinin cemali.
  Cemali : Yüzü güzel olan, güzellik
  sahibi.
  Cenab : Büyük, şerefli

  Cengiz : Sert ve haşin
  huylu, gönlü yumuşamaz.
  Cerrah : Ameliyat yapan, operatör.

  Cevat : Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.

  Cevdet :
  Güzel, kusursuz, cömert, olgun.
  Cevheri : Cevher sahibi.

  Cezmi : Azimli, kararlı.

  Cihad : Din uğrunda düşmanla
  ve nefsi ile savaşan.
  Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele
  geçiren.
  Civan : Genç, taze, delikanlı.

  Cihanşah :
  Dünyanın padişahı.
  Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.

  Cüneyt : Küçük asker, askercik.

  Dâhi : Üstün zekalı,
  son derece zeki, anlayışlı.
  Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

  Dânâ : Çok bilen, bilgili.

  Daniş : Bilgi, bilme,
  biliş, ilim.
  Danişmend : Bilgili, âlim.
  Dâver : Doğru ve
  insaflı olan, âdil hükümdar.

  Derviş : Allah için alçak gönüllüğü
  kabul eden.
  Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.
  Dilaver :
  Yiğit, yürekli, erkek.

  Doğan : Atılgan ve yiğit.

  Dülger : Marangoz.
  Ecehan : Hanların başı.


  Ecmel : En güzel, en yakışıklı.
  Ecvet : En
  cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
  Ede : Ata, büyük
  kardeş, ağabey.

  Edhem : Kara donlu, yağız at.
  Efe :
  Batı anadolu yiğidi, zeybek.
  Efken : Atıcı, yıkıcı.


  Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
  Ekmel
  : En olgun, mükemmel.
  Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi
  lütfu çok olan.

  Elvan : Renkli, renk renk.
  Emced : Çok
  şerefli, ve haysiyet sahibi.
  Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.


  Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.
  Enes :
  İnsan.
  Engin : Uçsuz bucaksız deniz.

  Enver :
  Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
  Ercümend : Muhterem,
  şerefli, itibarlı.
  Erdem : Fazilet.

  Ergün :
  Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.
  Erhan : Yiğit hakan.

  Erkam : Rakamlar, isimler.

  Erkan : Esaslar, direkler,
  reisler.
  Erkin : Bağımsız hareket eden.
  Erman :
  Arzusu, isteği olan.

  Erol: Sözünde duran er.
  Ertuğrul
  : Temiz, yürekli, doğru insan.
  Erva : Çok güzel, son
  derece cesur ve yiğit adam.

  Esat : Çok uğurlu ve mutlu.

  Esed : Aslan, gazanfer, cesur.
  Esved : Siyah, esmer.


  Etem : Kusursuz, noksansız.
  Evran : Baht, büyük
  yılan.
  Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.

  Ezrak
  : Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.
  Eşref : En çok
  şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
  Fazlı : İyilik, fazilet, erdem,
  lütuf.

  Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.

  Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
  Faruk : Hak ile
  bâtılı ayıran.

  Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.
  Fatih
  : Fetheden, zapteden, aşan.
  Fatin: Zeki,
  anlayışlı.

  Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.

  Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli
  Feda :
  Kurban olma, gözden çıkarma.

  Fedai : Canını esirgemeyen, can
  vermeye hazır.
  Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.
  Feramuş
  : Hatırdan çıkan, unutulan.

  Ferhan : Sevinçli, neşeli,
  ferahlı, şen, memnun.
  Ferhat : Sevinç, neşe sahibi.
  Feridüddin
  : Dinin en üstünü.

  Feridun : Tek, eşi ve benzeri olmayan,
  kıymetli cevher.
  Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.

  Ferruh : Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.

  Fettah :
  Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.
  Feyyâz : Feyz, bereket
  ve bolluk veren.
  Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.

  Fuat
  : Kalb, gönül.
  Furkan : İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki
  farkı gösteren.
  Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz.

  Faris
  : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
  Gazanfer : Yiğit, aslan
  gibi cesur.
  Gazi : Savaştan sağ dönen.

  Gevheri :
  Pırlanta gibi temiz insan.
  Gıyas : Yardım eden.
  Giray:
  Kırım hanı.

  Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.
  Habbab
  : Seven, sevgili, dost.
  Habil : Yumuşak ve temiz
  huylu.

  Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.
  Hafi : Güler yüzlü,
  çok ikramcı, gizli.
  Hafid : Torun.

  Hakan : Türk
  hükümdarı.
  Hakem : Hüküm veren.
  Haki : Hikaye eden,
  anlatan.

  Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
  Haldun
  : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.
  Halife : Birinin yerine geçen
  .

  Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.
  Haluk
  : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.
  Hamdullah :
  Allahü teâlâya hamd eden.

  Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.

  Hamza : Aslan, heybetli, azametli.
  Han : Hakan veya hakana
  bağlı hükümdar.

  Hanefi : İstikamet üzere olan.
  Hani :
  Yumuşaklık ve vakar sahibi.
  Hasan : Güzel, iyi, hoş.


  Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen
  zat.
  Hasibi : Cömert, hayırhah.
  Hasin : Kuvvetli, sağlam,
  muhafaza eden.

  Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

  Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.
  Hatip :
  Hitabeden, güzel söz söyleyen.

  Hayali : Hayal eden.

  Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.
  Hayrani : Hayran
  olan.

  Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık,
  hazımlı.
  Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.
  Haşmet
  : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.

  Hicabi : Mahcup,
  utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
  Hilmi : Yumuşak huylu,
  sabırlı, vakarlı, sakin.
  Himmet : Lütfeden, gayret eden.


  Hişam : Haya eden, utanan.
  Hud : Büyük, çok hürmet
  eden.
  Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.


  Hurşid : Güneş.
  Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi
  çırağı.
  Hüccet : Senet, vesika, delil.

  Hüdâvendigâr :
  Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
  Hüdayi : Hüdânın
  kulu.
  Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.

  Hüsameddin
  : Dinin keskin kılıcı.
  Hüseyin : Küçük güzel.
  Hüsrev :
  Padişah, hükümdar, sultan.

  Hızır : Yeşil.
  İhsan :
  Hakkından fazlasını veren.
  İhvan : Sadık, samimi, candan
  dost.

  İkrime : Kerem sahibi, cömert.
  İlhami : İlham
  sahibi.
  İlker: İlk erkek çocuk.

  İmadeddin : Din
  direği, devleti ayakta tutan.
  İmam : Nümune, rehber, önder,
  başkan.
  İnayetullah : Allah�ın lütfu, ihsanı.

  İslam :
  Müslüman, Hakka teslim olan.
  İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet
  eden.
  İzzet : Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram
  sahibi.

  Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.
  Kabil :
  Kabul eden, önde olan.
  Kadem : Ayak, adım.

  Kâdir :
  Tükenmez güç ve kudret sahibi.
  Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.

  Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.


  Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
  Kasım:
  Taksim eden, bahşeden.
  Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.


  Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.
  Kemal : Olgunluk,
  bilgi ve fazilet sahibi.
  Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen
  harika.

  Kerami : Soylu, şerefli.
  Kerem : Asalet, izzet
  ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.
  Keremşah : Çok cömert, çok eli
  açık, çok soylu.

  Key : Büyük hükümdar, padişah.
  Keşşaf
  : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
  Kıymet : Değer,
  baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.

  Kiram : Soyu temiz
  olanlar, şerefli ve cömert olanlar.
  Korkut: Büyük dolu tanesi.

  Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.

  Kılıç: İki yüzü keskin
  eski bir silah.
  Levent : Bahriyeli. Boylu poslu,
  yakışıklı.
  Levni : Renkli, boyalı.

  Mahdum : Hizmet
  edilen, evlat.
  Mahmud : Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.

  Mahmur : Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.

  Murat : İstek,
  arzu, maksat. Seçilen
  Mazhar : Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe
  kavuşan.
  Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.


  Mecdeddin : Dinin büyüğü.
  Mecnun : Deli, divâne,
  delice seven.
  Medeni: Şehirli, bilgili ve görgülü.


  Mert : Sözünün eri, yiğit, bahadır.
  Mestan : Mest
  olmuş, bayılmış..
  Metin : Sağlam, dayanıklı.

  Mir :
  Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
  Miraç : Merdiven, yükselen,
  yükseklere çıkan .
  Mirkelam : Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet
  adamı.

  Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
  Misbah
  : Lamba.
  Mithat : Methetme, övme.

  Muammer : Uzun
  ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.
  Muaz : Sığınan, korunan,
  sarılan.
  Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.

  Muharrem
  : Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.
  Muhtar : Seçilmiş, seçkin.

  Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.

  Muhteşem
  : Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.
  Muhyiddin :
  Dini ihya eden.
  Muktedi : İktida eden, tâbi olan,
  uyan.

  Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.
  Muktefi :
  İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
  Muslih :
  Islah eden, düzelten.

  Mustafa : Saf hale getirilmiş, süzülmüş,
  güzide.
  Mutahhar : Temizlenmiş, mübarek.
  Mutasım :
  Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.

  Muteber : Kadri bilinen,
  kıymeti takdir edilen.
  Mutemed : Kendisine itimat edilen, güvenilen.

  Mutlu: Halinden, memnun, mesut, bahtiyar.

  Muttalib :
  Talep eden, isteyen.
  Mübarek : Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.

  Mübeşşir : Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.

  Müjdat
  : İyi haber, müjdeli haber.
  Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete
  erişmiş.
  Mülayim : Yumuşak huylu, medenice hareket eden.


  Mümtaz : İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
  Müren
  : Akarsu, nehir, ırmak.
  Mürsel : Gönderilmiş, yollanmış,
  nebi.

  Müşir : İşaret eden, yol gösteren, mareşal.

  Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.
  Nabi : Haberci, haber
  veren.

  Namdar : Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
  Nasreddin
  : Dine yardım eden.
  Nebi : Haberci, haber getiren,
  peygamber.

  Necat : Kurtuluşa, selamete eren.
  Necati :
  Kurtulan, felah bulan.
  Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.


  Necdet : Kahraman, yiğit, efe.
  Necih : Başarılı,
  galip, muzaffer.
  Necmi : Yıldız

  Nefi : Kazançlı, kârlı.

  Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.
  Nesimi : Hoş ve mülayim.


  Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.
  Neşet Yetişen, ileri
  gelen, doğan.
  Neşat : Sevinç, neşe, keyif.

  Nihat :
  Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
  Nijad : Soy.

  Niyazi : Yalvaran, yakaran, dua eden.

  Nizam : Düzen,
  usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.
  Numan : Refah,
  konfor.
  Nuaym : Hayat güzelliği, refah.

  Nusret :
  Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.
  Nüzhet : Neşe,
  sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.
  Oğuz : Doğru, sağlam,
  güçlü, genç.

  Oğuzhan : Oğuzların hükümdarı.
  Okan
  : Anlayışlı, kavrayışlı.
  Oktay : Hiddetli, kızgın,
  sinirli.

  Orhan : Şehrin hakimi.
  Ozan : Halk şairi,
  geveze.
  Öktem : Gösterişli, korkusuz, güçlü.

  Ömer :
  Diri, canlı, yaşayan hayat süren
  Önder : Lider, şef, reis.

  Peyami : Haberci.

  Raci : Rica eden, yalvaran, ümitli,
  dileyen.
  Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
  Rafet : Merhamet etme,
  acıma, esirgeme.

  Ramazan : Çok sıcak olan, günahları yakan.

  Ramiz : İşaret koyan, işaretle konuşan.
  Rauf : Pek
  esirgeyen, çok merhamet eden.

  Recai : Rica eden, dua eden, Allahü
  teâlâya yalvaran.
  Recep : Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.

  Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.


  Re' fet : Acıyan, merhamet eden.
  Reha : Kurtuluş, halas.

  Reis : Baş, başkan.

  Resül : Yeni bir kitap ile
  gönderilen peygamber.
  Reşat : Hak yolunda yürüme, doğru yol.

  Reşid : Akıllı, iyi ve olgun.

  Rifat : Yükseklik,
  yücelik, büyük rütbe.
  Rüçhan : Üstün olan.
  Rıdvan : Razı,
  memnun. Cennetin kapısındaki melek.

  Rıza : Kadere razı olan.
  Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.
  Sadeddin :
  Dinin mübarek kişisi.
  Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.


  Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.
  Safa : Saf, berrak,
  temiz, kedersiz, gönlü şen.
  Saffet : Saf, halis, temiz. Hile ve
  dubaradan uzak olan.

  Saffan : Saf, halis.
  Salahaddin :
  Dine bağlı, dini düzgün.
  Sâman : Servet sahibi, zengin, rahat, dinç,
  düzenli.

  Sedat : Doğru ve haklı
  Selami : Barış, huzur
  ve selamet sahibi.
  Selçuk: Sel gibi akan.

  Selman :
  Barışçı, sulhçu.
  Serdar : Asker başı, kumandan, komutan, reis.

  Serhat : Sınır boyundaki asker.

  Sertaç : Başa konan
  taç.
  Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.

  Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.

  Seyfi : Kılıç
  kuşanmış, asker.
  Seyfullah : Allah�ın kılıcı, askeri.
  Seymen
  : Çiftlik bekçisi.

  Seyyid : Efendi, bey, Peygamber
  efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin�in soyundan gelenler.
  Sezgin :
  Sezen sezici, duygulu, hassas.
  Sinan : Mızrak, süngü.


  Sirac : Lamba, ışık, güneş, ay.
  Siraceddin : Dinin
  kandili.
  Siyami : Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.


  Soner : Bir işte son yardımı yapan. Son olması
  istenen.
  Sunullah : Allah�ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

  Şaban : Aralık, fasıla.

  Şabi : Cemaat ehli.

  Şadan : Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.
  Şahap : Alev,
  ateş parçası, akan yıldız.

  Şahinalp: Şahin gibi yiğit.

  Şahsüvar : Usta binici, çok iyi ata binen.
  Şâfi : Şefaat
  eden, şifa veren.

  Şarani : Saçı gür
  Şecaeddin : Dinin
  kahramanı, dinin yiğidi.
  Şehlevent : Uzun boylu, yakışıklı genç.


  Şemseddin : Dinin güneşi.
  Şemsi : Güneş gibi parlayan.

  Şerafeddin : Dinin şereflisi.

  Şeref : Asil, yüksek,
  şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.
  Şevket : Büyüklük, kudret ve
  kuvvetten doğan haşmet.
  Şevki : Şevkli, neşeli,
  istekli.

  Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.

  Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
  Şihabeddin : Dinin
  parlak yaldızı.

  Şinasi : Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.

  Şir : Aslan.
  Taceddin : Dinin tacı.

  Taci :
  Taçlı.
  Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma.
  Taki : Günahtan
  kaçınan, dinine bağlı.

  Talat : Yüz, çehre, dindar.

  Talha : Bir zamk ağacı.
  Tamer : Tam erkek.


  Taner : Şafak gibi canlı erkek.
  Tanju :
  Türk hükümdarı [Çinlilerce]
  Tarkan : Dağınık, perişan.


  Tarık : Sabah yıldızı, parlak yıldız.
  Tayfur : Uçan,
  yükselen.
  Taylan : Uzun boylu.

  Tayyar : Uçan, uçucu
  uçma kabiliyeti olan.
  Tekin : Uğurlu, hayırlı.
  Temel
  : Asıl, esas.

  Tevfik : Uygun getirme, Allah�ın yardımına
  kavuşma.
  Timur : Demir gibi sağlam.
  Timurtaş :
  Demir ve taş gibi sağlam.

  Tufan : Afet, felaket, çok şiddetli
  yağmur.
  Turan : Cesur atılgan, yiğit.
  Turanşah :
  Cesur Türk hükümdarı.

  Turgay : Küçük kuş, sığırcık.

  Turgut : Belde, yerleşme merkezi, mesken.
  Ubeydullah
  : Kulcağız, kölecik.

  Üsame : Bir aslan cinsi.
  Vakkas
  : Savaşçı, okçu.
  Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.

  Vakıf
  : Duran, ayakta duran.
  Vâlâ : Yüksek, yüce.
  Vecdi :
  İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.

  Vecit : Vecde
  gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
  Vecihi : Bir kavmin büyüğü.

  Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.

  Vefa : Sözünde
  duran, dostluğunu devam ettiren.
  Veli : Ermiş.
  Yahya :
  Canlı, hayat süren.

  Yaver : Yardım edici, imdada koşan.

  Yavuz : Yaman, korkusuz.
  Yekta : Tek, eşsiz,
  benzersiz.

  Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.

  Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.
  Zamir : Yürek, iç,
  vicdan.

  Zekai : Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.
  Zekeriyya
  : Erkek zat.
  Zeyd : Artan, çoğalan.

  Zeynel :
  Süslü.
  Ziver : Süs, ziynet ehli.
  Ziya : Işık, aydınlık,
  nur.

  Ziyad : Fazlalık, çokluk, bolluk.
  Zübeyr : Akıllı.
  alıntı...


+ Yorum Gönder
en güzel islami isimler,  islami erkek isimleri,  en güzel islami erkek isimleri,  en güzel sahabe erkek isimleri,  islami güzel isimler