Konusunu Oylayın.: Cennette huriler ile cinsel beraberlik olacak mı ?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Cennette huriler ile cinsel beraberlik olacak mı ?
 1. 04.Şubat.2012, 03:55
  1
  Misafir

  Cennette huriler ile cinsel beraberlik olacak mı ?

 2. 04.Şubat.2012, 03:55
  1
  Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir
  Misafir  Cennette huriler ile cinsellik olacak mı ?

 3. 04.Şubat.2012, 16:42
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Cennette huriler ile cinsel beraberlik olacak mı ?
  Ahirette Cennette cinsel hayat var mıdır?

  Kuşkusuz cennette her lezzetin yanında cinsî ilişki de vardır Kur’an’da kişilerin eşlerinden ve ayrıca hurilerden bahseden ayetler dolayısıyla bu tür ilişkiden de söz etmiş oluyor

  Arap edebiyatında 40 70 gibi sayılar daha çok bir şeyde fazlalığı ifade eder çokluktan kinayedir Hadiste cinsi münasebetin dünyadakinden daha lezzetli olduğunun ifade edilmesi için onun önemli bir unsuru olan cinsel güçle açıklanmıştır Abdullah b Abbas “Cennetin hiçbir nimeti dünyanınkine benzemez yalnız bir isim benzerliği vardır” şeklindeki ifadesi cennetteki evlilik nimeti için de geçerlidir Sonsuz bir hayatta sırf dostlar için hazırlanmış bir mutluluk diyarındaki lezzetlerin derecesi her türlü tanımlamanın üstünde ve ötesindedir Oradaki güzellikler -hadiste ifade edildiği üzere “ne bir göz görmüş ne bir kulak işitmiş ve ne de bir kimsenin aklından hayalinden geçmiştir”

  Cenneti tam anlayamadığımız için bazı sorular aklımıza gelebilir Bu normaldir Cennette:

  1- İnsan bir anda pek çok yerde bulunabilecek

  2- Her insana bağlar ve saraylarla dolu dünya kadar geniş bir yer verilecek

  3- İnsanın istediği her şey olacağı gibi istemediği hiçbir şey de olmayacak

  4- Cenneti dünyanın ölçüleriyle anlamak mümkün değildir Anne karnındaki çocuğun aklı olsa dünyayı anlattığımız zaman anlaması nasıl mümkün değilse bu dünya da cennete göre anne karnı gibidir Anlamamız mümkün değildir Bu nedenle anne karnında sadece göbeğinden belenen bir insan dünyada gözü kulağı ağzı dili vs pek çok uzvuyla istifade etmektedir

  Cennette Cinsî Zevkler

  "Gerçekten cennetlik olanlar o gün eğlenceyle meşguldürler " (36/Yasin 55)

  "O cennetlerde gözlerini kocalarından başkasına çevirmeyen hanımlar vardır ki bu kocalarından önce kendilerine ne bir insan dokunmuştur ne de bir cin " (55/Rahman 56)

  "Onlar yakut ve mercan gibidirler " (55/Rahman 58)

  Cinsiyetin insan hayatında önemli bir yer tuttuğu şüphesizdir Kur'an'da vurgulandığı üzere (30/Rûm 21) karşı cinsler hayatlarını birleştirmekle bedenî ve ruhî tatmin bulmaktadırlar Aynı tatminin uhrevî hayatta da devam etmesi tabiidir Cennet tasviriyle ilgili çeşitli ayet ve hadislere göre cennette hem dünya kadınları hem hûriler bulunacaktır Ayetlerde geçen "tertemiz zevceler" ifadesi (2/Bakara 25; 3/Âl-i İmran 15) hûrilerle birlikte dünya kadınlarını da kapsamına almaktadır

  "Orada (cennette) nefislerin arzu ettiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır ve siz orada ebedi kalacaksınız " (Zuhruf Suresi: 42/71)

  Cinsellik de nefislerin arzu ettiği şeylerdendir Dolayısıyla ayet cennette cinsel hayatın da bulunduğuna işaret etmektedir Cennete giriş öncesinde mü'minlere uygulanacak bedenî ve ruhî arındırma operasyonu sonunda kadınların cinsî hayatlarına olumsuz etki yapan mutluluklarını bölen fizyolojik ârızaların ve ruhî depresyonların tamamen giderileceği anlaşılmaktadır Çeşitli ayet ve hadislerde cennet kadınlarının güzelliği zarafeti ve çekiciliği konusunda canlı tasvirler mevcuttur Bir rivayette huriler kendi ayrıcalıklarından söz edecekleri bir sırada cennetteki dünya kadınları dünya hayatında işledikleri güzel ameller sebebiyle onlardan üstün olduklarını ifade edecekler ve onları susturacaklardır

  Bir erkeğin kaç eşe özellikle kaç dünya kadınına sahip olacağı hususunda farklı görüşler ileri sürülmesine rağmen bu konuda sahih rivayet Buhâri ile Müslim'de yer alan hadistir Buna göre cennetteki her erkeğe "zarif ve şeffaf tenli" iki kadın verilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır (Buhâri Bed'ü'l-halk 8; Müslim Cennet 14) Kadınların ikisi de hûri veya dünya kadını olabileceği gibi birinin hûri birinin de dünyalı olması muhtemeldir

  Cennetteki cinsî hayatla ilgili tasvirlerde güzellik çekicilikvb faktörler kadınlara nisbet edildiği halde bu tür tasvirlerin sağladığı özendirici sonuç ve avantajların genellikle erkekler için söz konusu edildiği ve kadının âdeta erkeğin zevklerini tatmin eden bir vasıta olarak gösterildiği şeklinde bir itirazın ileri sürülmesi mümkündür Arap dilinde kadınlı erkekli bir topluluğa hitap edilirken veya onlara yönelik açıklamalar yapılırken müzekker/eril sigaların kullanıldığı bilinmektedir Ayrıca hemen bütün toplumların sanat ve edebiyatlarında kadın zarafet ve câzibenin odak noktası olarak kabul edilmiş aşk şiirleri ve diğer sanat alanlarının ana teması kadın olmuş büyük bir çoğunlukla kadın talep eden değil; talep edilen konumunda bulunmuştur

  Aynı üslup ve yaklaşımın cennetteki cinsî hayatın tasvirinde de hâkim olduğu anlaşılmaktadır Kimsenin bekâr kalmayacağı cennet hayatında erkeğe -biri dünya kadını biri de hûri olmak üzere- en az iki eş verileceği halde kadının birden fazla kocaya sahip bulunmaması da aynı temaya bağlı olmalıdır Gerçekten dünya hayatında kadın psikolojisi üzerinde sürdürülen çalışmalar yapılan anket ve araştırmalardan onun monogam olduğu gönül ve hayal âleminde sadece bir erkeğe yer verdiği anlaşılmıştır Bu aynı zamanda insan türünün devamını sağlayan ana rahminin korunması dolayısıyla nesebin tayini ve neslin bekası için de gereklidir

  Amaç Cismanî Zevkler Sağlayan Cennet Nimetleri Değil; Allah'ın Rızasıdır

  Bedenî ihtiyaçları gideren ve cismanî zevkler sağlayan cennet nimetleri aslında cennet sakinleri için amaç değildir Ulaşılmak istenen asıl hedef Allah rızasıdır İnsan için bu rızaya nail olmak Allah'ın kendi katından bedene bahşettiği ruhu (15/Hıcr 29) yine O'na yöneltmek O'nu müşahede etmek O'nunla konuşmaktır Müslümanlar arasında minnet ve şükran duygularını dile getirmeye vesile olan en samimi ve en yaygın dua ifadesi "Allah râzı olsun!" cümlesidir Allah'ın dostları O'na en yakın olan O'nun rıza ve muhabbetini kazanan O'nu gönülden sevip rıza ve teslimiyetle en büyük mutluluğa erenlerdir Cennet ve Allah rızası münasebetini dile getiren bir ayette "Allah mü'min erkeklerle mü'min kadınlara içlerinde ebedî kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler Adn bahçelerinde güzel meskenler vaad etti Allah'ın rızası ise hepsinden daha üstündür İşte en büyük saadet budur " (9/Tevbe 72) denilerek uhrevî saadetin bu manevî unsurunun maddî içerikli kavramlarla anlatılan diğer bütün nimetlerden daha değerli olduğu açıkça ifade edilmiştir "Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan râzı/hoşnut O da senden râzı/hoşnut olarak Rabbine dön (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!" (89/Fecr 27-30) Sahih hadislerde belirtildiği gibi bütün mü'minler cennetteki yerlerini aldıktan sonra Cenab-ı Hak kendilerine hitap ederek hallerinden memnun olup olmadıklarını soracak onlar da son derece memnun olduklarını ifade edeceklerdir Bunun üzerine Allah "Size bundan daha değerli bir şey veriyorum: Size rızamı saçıyorum artık size gazabım bir daha dokunmayacak" diyecektir (Müslim Cennet 9)

  Cennet (dolayısıyla cehennem ve ahiret hayatı) sadece ruhlar âleminde değil; ruh ve bedenden oluşan ayrıca bağı bahçesi nehri yapısı vb bulunan bir maddeler ve realiteler dünyasında başlayıp devam edecektir Sadece Kur'an ayetleri çerçevesinde bile mevcut nasların içerdiği maddî unsurları manevî ve ruhî anlatımlar veya sembollerle te'vil etmek mümkün değildir İmam Gazzali cennet zevklerinin hissî hayalî ve aklî olmak üzere üçe ayrıldığını ve herkesin kendi kabiliyetine göre bunların tamamından veya bir kısmından faydalanacağını kabul etmiştir Dünya hayatında özellikle hayalî ve aklî zevklerin kusuru olan kesintiler ahirette bertaraf edilip bu zevkler süreklilik kazandığında son derece câzip olurlar

  Cennette mahremiyet nasıl olacak?

  Hadislerden anlaşıldığına göreCennette her bir insana 500 senelik tahminen yeryüzü kadar bir yer verilecektir Bu kadar geniş bir yerde bütün dostlarıyla beraber olacağı alemle hususi dairesi ayrı olacaktır

  Bunula beraber bütün kötü huyların Cennette yeri yoktur Bu nedenle kıskançlık olmayacağı gibi helali olmayana şehveti de olmayacaktır Nitekim gözü olmayan göremiyor duyması olmayan duyamıyor Gözü olmayan birinin yanında sizi görmesinden rahatsız olur musunuz Henüz şehevi duygusu gelişmemiş bir çocuğun annenizin veya kız kardeşinizin yanında olmasından endişe eder misiniz

  Demek ki Cennette kötü düşünce ve huyların yeri yok Onlar bu alemde imtihan için verilmiştir Orada imtihana gerek olmadığından yerleri de yoktur Sadece helaline olan şehvet duygusu başkasına kapalıdır Bu nedenle kimse kimseden rahatsız olmayacaktır
  S.İslamiyet 4. 04.Şubat.2012, 16:42
  2
  Silent and lonely rains  Ahirette Cennette cinsel hayat var mıdır?

  Kuşkusuz cennette her lezzetin yanında cinsî ilişki de vardır Kur’an’da kişilerin eşlerinden ve ayrıca hurilerden bahseden ayetler dolayısıyla bu tür ilişkiden de söz etmiş oluyor

  Arap edebiyatında 40 70 gibi sayılar daha çok bir şeyde fazlalığı ifade eder çokluktan kinayedir Hadiste cinsi münasebetin dünyadakinden daha lezzetli olduğunun ifade edilmesi için onun önemli bir unsuru olan cinsel güçle açıklanmıştır Abdullah b Abbas “Cennetin hiçbir nimeti dünyanınkine benzemez yalnız bir isim benzerliği vardır” şeklindeki ifadesi cennetteki evlilik nimeti için de geçerlidir Sonsuz bir hayatta sırf dostlar için hazırlanmış bir mutluluk diyarındaki lezzetlerin derecesi her türlü tanımlamanın üstünde ve ötesindedir Oradaki güzellikler -hadiste ifade edildiği üzere “ne bir göz görmüş ne bir kulak işitmiş ve ne de bir kimsenin aklından hayalinden geçmiştir”

  Cenneti tam anlayamadığımız için bazı sorular aklımıza gelebilir Bu normaldir Cennette:

  1- İnsan bir anda pek çok yerde bulunabilecek

  2- Her insana bağlar ve saraylarla dolu dünya kadar geniş bir yer verilecek

  3- İnsanın istediği her şey olacağı gibi istemediği hiçbir şey de olmayacak

  4- Cenneti dünyanın ölçüleriyle anlamak mümkün değildir Anne karnındaki çocuğun aklı olsa dünyayı anlattığımız zaman anlaması nasıl mümkün değilse bu dünya da cennete göre anne karnı gibidir Anlamamız mümkün değildir Bu nedenle anne karnında sadece göbeğinden belenen bir insan dünyada gözü kulağı ağzı dili vs pek çok uzvuyla istifade etmektedir

  Cennette Cinsî Zevkler

  "Gerçekten cennetlik olanlar o gün eğlenceyle meşguldürler " (36/Yasin 55)

  "O cennetlerde gözlerini kocalarından başkasına çevirmeyen hanımlar vardır ki bu kocalarından önce kendilerine ne bir insan dokunmuştur ne de bir cin " (55/Rahman 56)

  "Onlar yakut ve mercan gibidirler " (55/Rahman 58)

  Cinsiyetin insan hayatında önemli bir yer tuttuğu şüphesizdir Kur'an'da vurgulandığı üzere (30/Rûm 21) karşı cinsler hayatlarını birleştirmekle bedenî ve ruhî tatmin bulmaktadırlar Aynı tatminin uhrevî hayatta da devam etmesi tabiidir Cennet tasviriyle ilgili çeşitli ayet ve hadislere göre cennette hem dünya kadınları hem hûriler bulunacaktır Ayetlerde geçen "tertemiz zevceler" ifadesi (2/Bakara 25; 3/Âl-i İmran 15) hûrilerle birlikte dünya kadınlarını da kapsamına almaktadır

  "Orada (cennette) nefislerin arzu ettiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır ve siz orada ebedi kalacaksınız " (Zuhruf Suresi: 42/71)

  Cinsellik de nefislerin arzu ettiği şeylerdendir Dolayısıyla ayet cennette cinsel hayatın da bulunduğuna işaret etmektedir Cennete giriş öncesinde mü'minlere uygulanacak bedenî ve ruhî arındırma operasyonu sonunda kadınların cinsî hayatlarına olumsuz etki yapan mutluluklarını bölen fizyolojik ârızaların ve ruhî depresyonların tamamen giderileceği anlaşılmaktadır Çeşitli ayet ve hadislerde cennet kadınlarının güzelliği zarafeti ve çekiciliği konusunda canlı tasvirler mevcuttur Bir rivayette huriler kendi ayrıcalıklarından söz edecekleri bir sırada cennetteki dünya kadınları dünya hayatında işledikleri güzel ameller sebebiyle onlardan üstün olduklarını ifade edecekler ve onları susturacaklardır

  Bir erkeğin kaç eşe özellikle kaç dünya kadınına sahip olacağı hususunda farklı görüşler ileri sürülmesine rağmen bu konuda sahih rivayet Buhâri ile Müslim'de yer alan hadistir Buna göre cennetteki her erkeğe "zarif ve şeffaf tenli" iki kadın verilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır (Buhâri Bed'ü'l-halk 8; Müslim Cennet 14) Kadınların ikisi de hûri veya dünya kadını olabileceği gibi birinin hûri birinin de dünyalı olması muhtemeldir

  Cennetteki cinsî hayatla ilgili tasvirlerde güzellik çekicilikvb faktörler kadınlara nisbet edildiği halde bu tür tasvirlerin sağladığı özendirici sonuç ve avantajların genellikle erkekler için söz konusu edildiği ve kadının âdeta erkeğin zevklerini tatmin eden bir vasıta olarak gösterildiği şeklinde bir itirazın ileri sürülmesi mümkündür Arap dilinde kadınlı erkekli bir topluluğa hitap edilirken veya onlara yönelik açıklamalar yapılırken müzekker/eril sigaların kullanıldığı bilinmektedir Ayrıca hemen bütün toplumların sanat ve edebiyatlarında kadın zarafet ve câzibenin odak noktası olarak kabul edilmiş aşk şiirleri ve diğer sanat alanlarının ana teması kadın olmuş büyük bir çoğunlukla kadın talep eden değil; talep edilen konumunda bulunmuştur

  Aynı üslup ve yaklaşımın cennetteki cinsî hayatın tasvirinde de hâkim olduğu anlaşılmaktadır Kimsenin bekâr kalmayacağı cennet hayatında erkeğe -biri dünya kadını biri de hûri olmak üzere- en az iki eş verileceği halde kadının birden fazla kocaya sahip bulunmaması da aynı temaya bağlı olmalıdır Gerçekten dünya hayatında kadın psikolojisi üzerinde sürdürülen çalışmalar yapılan anket ve araştırmalardan onun monogam olduğu gönül ve hayal âleminde sadece bir erkeğe yer verdiği anlaşılmıştır Bu aynı zamanda insan türünün devamını sağlayan ana rahminin korunması dolayısıyla nesebin tayini ve neslin bekası için de gereklidir

  Amaç Cismanî Zevkler Sağlayan Cennet Nimetleri Değil; Allah'ın Rızasıdır

  Bedenî ihtiyaçları gideren ve cismanî zevkler sağlayan cennet nimetleri aslında cennet sakinleri için amaç değildir Ulaşılmak istenen asıl hedef Allah rızasıdır İnsan için bu rızaya nail olmak Allah'ın kendi katından bedene bahşettiği ruhu (15/Hıcr 29) yine O'na yöneltmek O'nu müşahede etmek O'nunla konuşmaktır Müslümanlar arasında minnet ve şükran duygularını dile getirmeye vesile olan en samimi ve en yaygın dua ifadesi "Allah râzı olsun!" cümlesidir Allah'ın dostları O'na en yakın olan O'nun rıza ve muhabbetini kazanan O'nu gönülden sevip rıza ve teslimiyetle en büyük mutluluğa erenlerdir Cennet ve Allah rızası münasebetini dile getiren bir ayette "Allah mü'min erkeklerle mü'min kadınlara içlerinde ebedî kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler Adn bahçelerinde güzel meskenler vaad etti Allah'ın rızası ise hepsinden daha üstündür İşte en büyük saadet budur " (9/Tevbe 72) denilerek uhrevî saadetin bu manevî unsurunun maddî içerikli kavramlarla anlatılan diğer bütün nimetlerden daha değerli olduğu açıkça ifade edilmiştir "Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan râzı/hoşnut O da senden râzı/hoşnut olarak Rabbine dön (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!" (89/Fecr 27-30) Sahih hadislerde belirtildiği gibi bütün mü'minler cennetteki yerlerini aldıktan sonra Cenab-ı Hak kendilerine hitap ederek hallerinden memnun olup olmadıklarını soracak onlar da son derece memnun olduklarını ifade edeceklerdir Bunun üzerine Allah "Size bundan daha değerli bir şey veriyorum: Size rızamı saçıyorum artık size gazabım bir daha dokunmayacak" diyecektir (Müslim Cennet 9)

  Cennet (dolayısıyla cehennem ve ahiret hayatı) sadece ruhlar âleminde değil; ruh ve bedenden oluşan ayrıca bağı bahçesi nehri yapısı vb bulunan bir maddeler ve realiteler dünyasında başlayıp devam edecektir Sadece Kur'an ayetleri çerçevesinde bile mevcut nasların içerdiği maddî unsurları manevî ve ruhî anlatımlar veya sembollerle te'vil etmek mümkün değildir İmam Gazzali cennet zevklerinin hissî hayalî ve aklî olmak üzere üçe ayrıldığını ve herkesin kendi kabiliyetine göre bunların tamamından veya bir kısmından faydalanacağını kabul etmiştir Dünya hayatında özellikle hayalî ve aklî zevklerin kusuru olan kesintiler ahirette bertaraf edilip bu zevkler süreklilik kazandığında son derece câzip olurlar

  Cennette mahremiyet nasıl olacak?

  Hadislerden anlaşıldığına göreCennette her bir insana 500 senelik tahminen yeryüzü kadar bir yer verilecektir Bu kadar geniş bir yerde bütün dostlarıyla beraber olacağı alemle hususi dairesi ayrı olacaktır

  Bunula beraber bütün kötü huyların Cennette yeri yoktur Bu nedenle kıskançlık olmayacağı gibi helali olmayana şehveti de olmayacaktır Nitekim gözü olmayan göremiyor duyması olmayan duyamıyor Gözü olmayan birinin yanında sizi görmesinden rahatsız olur musunuz Henüz şehevi duygusu gelişmemiş bir çocuğun annenizin veya kız kardeşinizin yanında olmasından endişe eder misiniz

  Demek ki Cennette kötü düşünce ve huyların yeri yok Onlar bu alemde imtihan için verilmiştir Orada imtihana gerek olmadığından yerleri de yoktur Sadece helaline olan şehvet duygusu başkasına kapalıdır Bu nedenle kimse kimseden rahatsız olmayacaktır
  S.İslamiyet


 5. 21.Nisan.2014, 23:58
  3
  Misafir

  Cevap: Cennette huriler ile cinsel beraberlik olacak mı ?

  Bilgi için Allah razı olsun bu konu hakkında gerekli bilgiyi öğrenmiş oldum


 6. 21.Nisan.2014, 23:58
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bilgi için Allah razı olsun bu konu hakkında gerekli bilgiyi öğrenmiş oldum
+ Yorum Gönder