Konusunu Oylayın.: Sünnet, Kur'an ı nesh edermi?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Sünnet, Kur'an ı nesh edermi?
 1. 02.Şubat.2012, 19:13
  1
  Misafir

  Sünnet, Kur'an ı nesh edermi?


  Sünnet, Kur'an ı nesh edermi? Mumsema sünnet kuran ı nesh edermi


 2. 02.Şubat.2012, 19:13
  1
  Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir
  Misafir
 3. 02.Şubat.2012, 19:20
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,585
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 335
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Sünnet, Kur'an ı nesh edermi?
  Hadis ayeti nesh eder mi?


  Efendimiz (S.A.V) in bazı hadislerinin ( Kutsi hadislerin ) Kur'an da olmadığı halde, Kur'an ın hükümlerini kaldırabileceği, veya değiştirebileceği bilgisini işittim. Buna göre Kur'an ın eksik olduğu anlaşılmaz mı ?

  Nesh konusunda ittifak halinde olan İslâm âlimleri nâsih ve mensûh hakkında ihtilâf etmişlerdir. Nâsih hakkında ihtilâfları daha ziyade hadislerin Kur'an ayetlerini nesh edip edemeyeceği konusundadır. İmam Şâfiî'nin de içlerinde bulunduğu bir grup müctehid, Kur'an ayetini ancak yine bir Kur'an ayetinin neshedebileceği görüşündedirler. Bunlara göre mütevatir de olsa bir hadis herhangi bir Kur'an ayetini neshedemez.

  Diğer bir kısım âlimler ise Necm Suresinin 4 ve 5. ayetlerinde: "O, kendi arzusuna göre konuşmaz. O'nun sözü kendisine gelen vahyden başka birşey değildir" buyurulmasını delil göstererek Hz. Peygamber'in sözlerinin de nihayet vahye müstenid olduğunu, lafzı Hz. Peygamber'e, manâsı Allah Teâlâ'ya ait kudsî hadislerin bulunduğunu, dolayısıyla bunların da birer vahy olduğunu göz önünde bulundurarak Hz. Peygamber'in sözlerinin Kur'an ayetini neshedebileceğini ileri sürmüşlerdir. Yalnız burada bir şart ileri sürülmektedir ki buna göre Kur'an ayetini neshedebilecek hadisin Hz. Peygamber'in şahsî ictihadına dayanmaması gerekir. Allah Resulünün bizzat kendi ictihadı olduğunu belirttiği söz ve sünneti Kur'an ayetini neshedemez (Bu görüşü İbn Habîb en-Neysâbûrî tefsirinde naklediyor, bk. Suyutî, el-İtkân, II, 21.)

  Kur'an'ın Sünnetle neshi:

  İmam Mâlik, Ebu Hanife'nin öğrencileri ve cumhuru mütekellimîn bu tür neshin caiz olduğu görüşündedirler. İki görüşünden birinde İmam Şâfiî ile İmam Ahmed, İbn Hanbel ve Zahirilerin çoğu da bu tür neshin caiz olmadığı görüşündedirler. Sünnetin Kur'an'ı neshini caiz görenler buna Bakara Suresinin 180 ayetinin "Varise vasıyyet yoktur" (Buhârî, Vasâyâ, 6; Ebu Davud, Vasâyâ, 6; Buyu', 88; Tirmîzi, Vasaya, 5) hadisi ile mensuh olduğunu söylemektedirler.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 4. 02.Şubat.2012, 19:20
  2
  Moderatör  Hadis ayeti nesh eder mi?


  Efendimiz (S.A.V) in bazı hadislerinin ( Kutsi hadislerin ) Kur'an da olmadığı halde, Kur'an ın hükümlerini kaldırabileceği, veya değiştirebileceği bilgisini işittim. Buna göre Kur'an ın eksik olduğu anlaşılmaz mı ?

  Nesh konusunda ittifak halinde olan İslâm âlimleri nâsih ve mensûh hakkında ihtilâf etmişlerdir. Nâsih hakkında ihtilâfları daha ziyade hadislerin Kur'an ayetlerini nesh edip edemeyeceği konusundadır. İmam Şâfiî'nin de içlerinde bulunduğu bir grup müctehid, Kur'an ayetini ancak yine bir Kur'an ayetinin neshedebileceği görüşündedirler. Bunlara göre mütevatir de olsa bir hadis herhangi bir Kur'an ayetini neshedemez.

  Diğer bir kısım âlimler ise Necm Suresinin 4 ve 5. ayetlerinde: "O, kendi arzusuna göre konuşmaz. O'nun sözü kendisine gelen vahyden başka birşey değildir" buyurulmasını delil göstererek Hz. Peygamber'in sözlerinin de nihayet vahye müstenid olduğunu, lafzı Hz. Peygamber'e, manâsı Allah Teâlâ'ya ait kudsî hadislerin bulunduğunu, dolayısıyla bunların da birer vahy olduğunu göz önünde bulundurarak Hz. Peygamber'in sözlerinin Kur'an ayetini neshedebileceğini ileri sürmüşlerdir. Yalnız burada bir şart ileri sürülmektedir ki buna göre Kur'an ayetini neshedebilecek hadisin Hz. Peygamber'in şahsî ictihadına dayanmaması gerekir. Allah Resulünün bizzat kendi ictihadı olduğunu belirttiği söz ve sünneti Kur'an ayetini neshedemez (Bu görüşü İbn Habîb en-Neysâbûrî tefsirinde naklediyor, bk. Suyutî, el-İtkân, II, 21.)

  Kur'an'ın Sünnetle neshi:

  İmam Mâlik, Ebu Hanife'nin öğrencileri ve cumhuru mütekellimîn bu tür neshin caiz olduğu görüşündedirler. İki görüşünden birinde İmam Şâfiî ile İmam Ahmed, İbn Hanbel ve Zahirilerin çoğu da bu tür neshin caiz olmadığı görüşündedirler. Sünnetin Kur'an'ı neshini caiz görenler buna Bakara Suresinin 180 ayetinin "Varise vasıyyet yoktur" (Buhârî, Vasâyâ, 6; Ebu Davud, Vasâyâ, 6; Buyu', 88; Tirmîzi, Vasaya, 5) hadisi ile mensuh olduğunu söylemektedirler.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 5. 03.Şubat.2012, 00:34
  3
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,358
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Sünnet, Kur'an ı nesh edermi?

  hiçbir kulun sözü Allah'ın kitabının hükümlerini nesh edemez/ hükümsüz kılamaz

  Alıntı
  Sünnetin Kur'an'ı neshini caiz görenler buna Bakara Suresinin 180 ayetinin "Varise vasıyyet yoktur" (Buhârî, Vasâyâ, 6; Ebu Davud, Vasâyâ, 6; Buyu', 88; Tirmîzi, Vasaya, 5) hadisi ile mensuh olduğunu söylemektedirler
  halbuki bu hadisin Buharideki metni ve açıklaması şöyledir:
  6- Bâb: "Mirasçı İçin Vasiyyet Yoktur"


  10-.O da Atâ ibn Ebî Rebâh'tan tahdîs etti ki, İbn Abbâs (R) şöyle demiştir: İslâm'ın evvelinde kişinin malı, öldüğü zaman (mîrâs olarak) oğluna kalırdı. Vasiyyet de ana ile babanın hakkı idi. Yalnız ana-babaya vasiyyet edilirdi. Sonra Allah bundan irâde buyurduğu kısmını (en-Nisâ: 11-12. mîrâs âyetiyle) neshetti de mîrâsı, erkeğe iki dişi payı kadar ta'yîn buyurdu. Ve ana ile babadan her birisine (eğer çocuk varsa) altıda bir verdi. Yine kadına (çocuk bulunduğu takdîrde) dörtte bir, zevc'e de (çocuk yoksa) yarı, (çocuk varsa) dörtte bir hisse ver-di [16].


  [16] Başlığa uygunluğu, ana babanın ve mîrâsı olan erkek ve dişi yakın akrabanın irsî hisseleri, Kur'ân'la tesbît edildikten sonra,vasiyyet yalnız uzak akrabaya münhasır olarak müstehâb olması yönündendir. İşte İbn Abbâs'ın bu hadîsi, mirasçılara vasiyyet etmenin caiz olmadığına açıkça delâlet eder.

  Ebû Umâme (R) şöyle demiştir: Rasûlullah(S)'tan Veda Haccı'nda hutbe yaparken işittim: "Yüce Allah her hakk sahibine hakkını vermiştir. Artık bun-dan sonra mirasçıya vasiyyet yoktur" buyuruyordu (Ebû Dâvûd ve Tİrmizî).

  Amr ibn Hârice (R) şöyle demiştir: Peygamber (S), Kasvâ adındaki dişi bi-nek devesi üzerinde hutbe yaparken, ben devenin boynunun altında İdim. Deve geviş getiriyordu. Ağzının köpüğü iki omuzumun arasına dökülüyordu. Bu hâlde iken ben Rasûlullah'ın: "Azız ve Celîl olan Allah her hakk sahibine hakkını verdi. Artık mirasçıya vasiyyet yoktur. Çocuk da döşek sahibine âiddir. Zina ediciye mahrûmluk düşer" buyurduğunu işittim. (Tirmizî: Bu hadîs hasendir, sahihtir, dedi.)

  İbn Abbâs, Rasûlullah'ın: "Vârise vasiyyet caiz değildir. Meğer ki mirasçı-lar isteyip uygun görürler" buyurdu, demiştir (Dârakutnî).

  Bunlardan başka Enes ibn Mâlik, Alî İbn Ebî Tâlib, Amr ibn Şuayb'm da aynı mealde rivayetleri vardır ki, bunları îbn Ebî Şeybe ve diğerleri rivayet et-mişlerdir (Aynî).

  Ben/@mir derim ki: Bakara Suresi 180. ayetin tamamının
  neshedilmiş olup olmadığ dahi
  selef ve halef uleması tarafından tartışılmıştır

  ayetin nesh edildiğini savunan bazıları
  bunun Nisa Suresindeki miras ayetleri ile olduğunu söylerken
  diğer bazıları da yukardaki hadisi le olduğunu iddia etmişlerdir
  fakat
  yukardaki hadisin metni iyi incelendiğinde görülecektir ki
  Bakara 180'i nesh eden Resulullah'ın hadisi değil
  Nisa 11-12. ayetlerdir

  üstelik ayetin tamamının neshedildiği dahi tartışmalıdır

  Allahu Alem


 6. 03.Şubat.2012, 00:34
  3
  âb ü kil
  hiçbir kulun sözü Allah'ın kitabının hükümlerini nesh edemez/ hükümsüz kılamaz

  Alıntı
  Sünnetin Kur'an'ı neshini caiz görenler buna Bakara Suresinin 180 ayetinin "Varise vasıyyet yoktur" (Buhârî, Vasâyâ, 6; Ebu Davud, Vasâyâ, 6; Buyu', 88; Tirmîzi, Vasaya, 5) hadisi ile mensuh olduğunu söylemektedirler
  halbuki bu hadisin Buharideki metni ve açıklaması şöyledir:
  6- Bâb: "Mirasçı İçin Vasiyyet Yoktur"


  10-.O da Atâ ibn Ebî Rebâh'tan tahdîs etti ki, İbn Abbâs (R) şöyle demiştir: İslâm'ın evvelinde kişinin malı, öldüğü zaman (mîrâs olarak) oğluna kalırdı. Vasiyyet de ana ile babanın hakkı idi. Yalnız ana-babaya vasiyyet edilirdi. Sonra Allah bundan irâde buyurduğu kısmını (en-Nisâ: 11-12. mîrâs âyetiyle) neshetti de mîrâsı, erkeğe iki dişi payı kadar ta'yîn buyurdu. Ve ana ile babadan her birisine (eğer çocuk varsa) altıda bir verdi. Yine kadına (çocuk bulunduğu takdîrde) dörtte bir, zevc'e de (çocuk yoksa) yarı, (çocuk varsa) dörtte bir hisse ver-di [16].


  [16] Başlığa uygunluğu, ana babanın ve mîrâsı olan erkek ve dişi yakın akrabanın irsî hisseleri, Kur'ân'la tesbît edildikten sonra,vasiyyet yalnız uzak akrabaya münhasır olarak müstehâb olması yönündendir. İşte İbn Abbâs'ın bu hadîsi, mirasçılara vasiyyet etmenin caiz olmadığına açıkça delâlet eder.

  Ebû Umâme (R) şöyle demiştir: Rasûlullah(S)'tan Veda Haccı'nda hutbe yaparken işittim: "Yüce Allah her hakk sahibine hakkını vermiştir. Artık bun-dan sonra mirasçıya vasiyyet yoktur" buyuruyordu (Ebû Dâvûd ve Tİrmizî).

  Amr ibn Hârice (R) şöyle demiştir: Peygamber (S), Kasvâ adındaki dişi bi-nek devesi üzerinde hutbe yaparken, ben devenin boynunun altında İdim. Deve geviş getiriyordu. Ağzının köpüğü iki omuzumun arasına dökülüyordu. Bu hâlde iken ben Rasûlullah'ın: "Azız ve Celîl olan Allah her hakk sahibine hakkını verdi. Artık mirasçıya vasiyyet yoktur. Çocuk da döşek sahibine âiddir. Zina ediciye mahrûmluk düşer" buyurduğunu işittim. (Tirmizî: Bu hadîs hasendir, sahihtir, dedi.)

  İbn Abbâs, Rasûlullah'ın: "Vârise vasiyyet caiz değildir. Meğer ki mirasçı-lar isteyip uygun görürler" buyurdu, demiştir (Dârakutnî).

  Bunlardan başka Enes ibn Mâlik, Alî İbn Ebî Tâlib, Amr ibn Şuayb'm da aynı mealde rivayetleri vardır ki, bunları îbn Ebî Şeybe ve diğerleri rivayet et-mişlerdir (Aynî).

  Ben/@mir derim ki: Bakara Suresi 180. ayetin tamamının
  neshedilmiş olup olmadığ dahi
  selef ve halef uleması tarafından tartışılmıştır

  ayetin nesh edildiğini savunan bazıları
  bunun Nisa Suresindeki miras ayetleri ile olduğunu söylerken
  diğer bazıları da yukardaki hadisi le olduğunu iddia etmişlerdir
  fakat
  yukardaki hadisin metni iyi incelendiğinde görülecektir ki
  Bakara 180'i nesh eden Resulullah'ın hadisi değil
  Nisa 11-12. ayetlerdir

  üstelik ayetin tamamının neshedildiği dahi tartışmalıdır

  Allahu Alem

+ Yorum Gönder