Konusunu Oylayn.: Tahmidiye duasnn okunuu

5 zerinden 5.00 | Toplam : 3 kii
Tahmidiye duasnn okunuu
 1. 01.ubat.2012, 22:51
  1
  Misafir

  Tahmidiye duasnn okunuu


  Tahmidiye duasnn okunuu Mumsema tahmidiye duasnn okunuu


 2. 01.ubat.2012, 22:51
  1
  Misafir - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  Misafir
  Misafir  tahmidiye duasnn okunuu

 3. 23.Kasm.2013, 18:30
  2
  @hmet
  ye

  Profili:
  yelik Tarihi: 16.Mays.2007
  ye No: 771
  Mesaj Says: 7,748
  Rep Derecesi:
  Tecrbe Puan: 10
  Bulunduu yer: glba

  Cevap: tahmidiye duasnn okunuu
  Tahmidiye Okunuu (Trke-Latin Harf Transkripsiyonu)

  TAḤMDYE
  -
  Bismih Sbhneh,
  oktan beri benim husus bir virdim ve hi kaleme alnmayan
  ve mesleimizin drt essndan en byk ess olan krn en geni
  ve en yksek mertebesini ihta eden
  ve bende ok defa madd ve mnev hastalklarn bir nevi ifs olan
  ve ism-i zam ile dokuz yet-i uzmy iine alan
  ve on dokuz defa kr ve hamdi zam bir tarzda ifde ile tahmdtn adedleri ile
  o eynn lisn- hliyle ettikleri hamd ve seny niyet ederek
  o hadsiz hamdlerin yeknunu iine alan
  azametli ve geni bir tahmidnme ve teekkrnme
  ve seknedeki Esm-i Sittenin muazzam ve yeni bir dersidir.
  Said Nurs
  -
  Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber
  Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber
  -
  Bismillhir raḥmnir raḥm
  Ferdun, Ḥayyun, Ḳayymun, Ḥakemun, dlun, Ḳudds.
  Feenzelallhu seknetehu leyh
  L yaḥzunuhumul fezel ekber
  Yurzeḳne feriḥne bim thum
  Selmun ḳavlen min rabbir raḥm
  Y nru kn berden ve selme
  Lilleẕne men huden ve if
  Ve nunezzilu minel Ḳur-ni m huve ifun ve raḥmetun lil mu-minn
  Velḥamdu lillhi rabbil ấlemn.
  -1-
  lel mni billhi,
  ve l vaḥdniyyetih, ve l klli ismin min esmih teấl,
  ve l klli sfatin min sftih subhneh,
  Ḥamden bi dedi cem tecelliyti esmih ve sftih celle celluhu, minel ezeli ilel ebedi, l ilhe ill h.
  -2-
  ler risletil Muhammediyyeti, vel mni bih,
  Ḥamden bi dedi ḥasenti Muḥammedin ṣallallhu leyhi ve sellem, ve kemltih, ve śemertih, ve
  fevidih, ve bi dedi ḥasent, lih ve ashbih, ve mmetih, leyhisṣaltu vesselm.
  -3-
  lel Ḳur-ni vel mni bih,
  Ḥamden bi dedi menil Ḳur-nil mutaṣavvara fil efhm, ve bi dedi kelimtih,
  ve ḥurftihi mutemeśśileti fil hevi il ḫirizzamn.
  -4-
  l ni-metil mni vel Ḳur-ni vel slm,
  Ḥamden bi dedil meliketi verrhniyyti vel enmi, ve tesbḥtihim, ve taḥmdtihim,
  ve tekbrtihim, ve tehlltihim, f ceml ezmn.
  -5-
  l ni-metil mni vel Ḳur-n,
  bi dedin nucmi ve ḥarektih, ve sekentih, ve ẕerrtih.
  -6-
  lel mni vel Ḳur-n,
  bi dedin nebtti, vel ecri, ve evrḳih, ve ezhrih, ve eśmrih, ve buẕrih,
  ve tesbḥtih, ve taḥmdtih.
  -7-
  l ni-metil mni vel Ḳur-n,
  Ḥamden bi dediṭ ṭuyri veṭ ṭuveyrt, vel ḥayvnti vel ḥuveynt, ve esvtih, ve enfsih,
  ve tesbḥtih, ve taḥmdtih
  -8-
  l in-ấmtillhi leyn bil eṭ meti vennim,
  Ḥamden bi dedi ceml eṭ meti vennim, ve envh ve reviḥih, ve ṭuṹmih, ve eczih.
  -9-
  l in-ấmtillhi leyn bil mni vel Ḳur-n ve bi risletin nr,
  ve bi leyletil ḳadri, vel mi-rc, vel bere, ver reġib,
  Ḥamden bi dedi ấirti deḳaiḳ leyletil ḳadri, vel leyletil mi-rci, vel leyletil bereti, vel leyletil reġibi,
  ve ấirti deḳaiḳ ehri ramaḍn, ve bi dedi ḥurfti Risletin Nril mektbeti
  vel meḳreti il ḫirizzamn.
  -10-
  l ni-metil Ḳur-n,
  bi dedi śevbti ḳrati kelimtil Ḳur-n, ve ḥurfih min evvelin nuzli il ḫirizzamn.
  -11-
  l ni-metil mni vel slmiyyetillet hiye merḍyytu rabbil ấlemn,
  Ḥamden bi dedi ḥasentil mu-minne vel muslimn.
  -12-
  l ni-metil Ḳur-ni vel mni ve Resilin Nr,
  Ḥamden bi dedi ẕerrtil kinati ve mrekkebtih ve tesbḥtih.
  -13-
  lel Ḳur-ni vel mni vel slm,
  Ḥamden bi dedi evrḳl ecr, ve emvcil biḥr, ve ḳatarṭil emṭr ve neġamtil eṭyr,
  ve lemeấtil envr, ve buẕril ezhr, ve nuvtatil eśmr, f ceml a-sri vel eḳṭr.
  -14-
  lel mni vel Ḳur-n,
  Bi dedil meấdini vel mevldi ve ḫsyytih ve śemertih ve men fih.
  -15-
  lel mni vel Ḳur-ni vel slm,
  Ḥamden bi dedil emlki vel ervḥi, vel insi vel cn, ven nebti vel ḥayvn,
  ve taḥmdtih ve tesbḥtih, f ceml ezmn.
  -16-
  l ni-metil Ḳur-ni vel mni ve Resilin Nri,
  Ḥamden mela el berre vel baḥre, vel re vel kursiyye, vel arḍa ves seme.
  -17-
  lel ḫireti vel mni bih, Ḥamden mela ed duny vel ḫireh.
  -18-
  lel cenneti vel mni bih,
  Ḥamden mela el cennti, bi dedi in-ấmtillhi teấla l ehlih, ebedel bidn.
  -19-
  l kullin min nimih,
  Ḥamden bi dedi kulli nimih, kem yelḳu bi cenbih celle celluh.
  -
  Y Allh, Y Raḥmn, Y Raḥm,
  Y Ferd, Y Ḥayyu, Y Ḳayym, Y Ḥakem, Y dlu, Y Ḳudds.
  -
  Bi ḥaḳḳ ismikel a-ẓm, ve bi ḥaḳḳ yti furḳnikel aḥkm,
  ṣalli l seyyidin Muḥammedin reslikel ekrem,
  Bi dedi ẕerrti vucdin, ve bi dedi ấirti deḳiḳ mrin, ve ḥaytin.
  Ve enzil leyn, ve l ṭalebeti Resilin Nri, sekne, vet temkne vel iṭmi-nn,
  Kem enzelte l nebiyyikel muḥtri leyhisṣaltu vesselm.
  -
  Ve enzil leyn ve l ṭalebeti Resilin Nris sekinete
  vel mnel ḫlis, vel yaḳnel kmil,
  Ven niyyetes sdḳa, vel metnetel etemme f ḫidmetil Ḳur-ni vel mn.
  Ve mn fezen bi def-l bid-yytil hilati n eấiril slm.
  Ve ferriḥ ḳulben bi i-lni eấiril slmiyyeti n ḳrbiz zamn.
  Ve bi neri Resilin Nri bi kemlir revci beynel lemil slm.
  Ve sellimn ve sellim dnen ve sellim Resilen Nr
  ve ṭalebeteh min tecvzil mulḥidn.
  Verzuḳn verzuḳ ustẕen Saḯden Nursi rḍyallhu nh,
  Verzuḳ ṭalebete Risletin Nris selmete vel ấfiyete fid dni ved duny vel ḫira.
  Vefi emrdan, vec-lil Ḳur-ne ifen lena, ve lehum min kulli din.
  Vec-ln, vec-lhum minel ḥmidne kirne dimen. mn.
  Vel ḥamdu lillhi rabbil ấlemn.
  Ve ṣallallhu l seyyidin Muḥammedin ve l lihi ve ṣaḥbihi ecmaḯn.
  mn, mn, mn.
  -


 4. 23.Kasm.2013, 18:30
  2
  ye  Tahmidiye Okunuu (Trke-Latin Harf Transkripsiyonu)

  TAḤMDYE
  -
  Bismih Sbhneh,
  oktan beri benim husus bir virdim ve hi kaleme alnmayan
  ve mesleimizin drt essndan en byk ess olan krn en geni
  ve en yksek mertebesini ihta eden
  ve bende ok defa madd ve mnev hastalklarn bir nevi ifs olan
  ve ism-i zam ile dokuz yet-i uzmy iine alan
  ve on dokuz defa kr ve hamdi zam bir tarzda ifde ile tahmdtn adedleri ile
  o eynn lisn- hliyle ettikleri hamd ve seny niyet ederek
  o hadsiz hamdlerin yeknunu iine alan
  azametli ve geni bir tahmidnme ve teekkrnme
  ve seknedeki Esm-i Sittenin muazzam ve yeni bir dersidir.
  Said Nurs
  -
  Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber
  Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber, Allhu Ekber
  -
  Bismillhir raḥmnir raḥm
  Ferdun, Ḥayyun, Ḳayymun, Ḥakemun, dlun, Ḳudds.
  Feenzelallhu seknetehu leyh
  L yaḥzunuhumul fezel ekber
  Yurzeḳne feriḥne bim thum
  Selmun ḳavlen min rabbir raḥm
  Y nru kn berden ve selme
  Lilleẕne men huden ve if
  Ve nunezzilu minel Ḳur-ni m huve ifun ve raḥmetun lil mu-minn
  Velḥamdu lillhi rabbil ấlemn.
  -1-
  lel mni billhi,
  ve l vaḥdniyyetih, ve l klli ismin min esmih teấl,
  ve l klli sfatin min sftih subhneh,
  Ḥamden bi dedi cem tecelliyti esmih ve sftih celle celluhu, minel ezeli ilel ebedi, l ilhe ill h.
  -2-
  ler risletil Muhammediyyeti, vel mni bih,
  Ḥamden bi dedi ḥasenti Muḥammedin ṣallallhu leyhi ve sellem, ve kemltih, ve śemertih, ve
  fevidih, ve bi dedi ḥasent, lih ve ashbih, ve mmetih, leyhisṣaltu vesselm.
  -3-
  lel Ḳur-ni vel mni bih,
  Ḥamden bi dedi menil Ḳur-nil mutaṣavvara fil efhm, ve bi dedi kelimtih,
  ve ḥurftihi mutemeśśileti fil hevi il ḫirizzamn.
  -4-
  l ni-metil mni vel Ḳur-ni vel slm,
  Ḥamden bi dedil meliketi verrhniyyti vel enmi, ve tesbḥtihim, ve taḥmdtihim,
  ve tekbrtihim, ve tehlltihim, f ceml ezmn.
  -5-
  l ni-metil mni vel Ḳur-n,
  bi dedin nucmi ve ḥarektih, ve sekentih, ve ẕerrtih.
  -6-
  lel mni vel Ḳur-n,
  bi dedin nebtti, vel ecri, ve evrḳih, ve ezhrih, ve eśmrih, ve buẕrih,
  ve tesbḥtih, ve taḥmdtih.
  -7-
  l ni-metil mni vel Ḳur-n,
  Ḥamden bi dediṭ ṭuyri veṭ ṭuveyrt, vel ḥayvnti vel ḥuveynt, ve esvtih, ve enfsih,
  ve tesbḥtih, ve taḥmdtih
  -8-
  l in-ấmtillhi leyn bil eṭ meti vennim,
  Ḥamden bi dedi ceml eṭ meti vennim, ve envh ve reviḥih, ve ṭuṹmih, ve eczih.
  -9-
  l in-ấmtillhi leyn bil mni vel Ḳur-n ve bi risletin nr,
  ve bi leyletil ḳadri, vel mi-rc, vel bere, ver reġib,
  Ḥamden bi dedi ấirti deḳaiḳ leyletil ḳadri, vel leyletil mi-rci, vel leyletil bereti, vel leyletil reġibi,
  ve ấirti deḳaiḳ ehri ramaḍn, ve bi dedi ḥurfti Risletin Nril mektbeti
  vel meḳreti il ḫirizzamn.
  -10-
  l ni-metil Ḳur-n,
  bi dedi śevbti ḳrati kelimtil Ḳur-n, ve ḥurfih min evvelin nuzli il ḫirizzamn.
  -11-
  l ni-metil mni vel slmiyyetillet hiye merḍyytu rabbil ấlemn,
  Ḥamden bi dedi ḥasentil mu-minne vel muslimn.
  -12-
  l ni-metil Ḳur-ni vel mni ve Resilin Nr,
  Ḥamden bi dedi ẕerrtil kinati ve mrekkebtih ve tesbḥtih.
  -13-
  lel Ḳur-ni vel mni vel slm,
  Ḥamden bi dedi evrḳl ecr, ve emvcil biḥr, ve ḳatarṭil emṭr ve neġamtil eṭyr,
  ve lemeấtil envr, ve buẕril ezhr, ve nuvtatil eśmr, f ceml a-sri vel eḳṭr.
  -14-
  lel mni vel Ḳur-n,
  Bi dedil meấdini vel mevldi ve ḫsyytih ve śemertih ve men fih.
  -15-
  lel mni vel Ḳur-ni vel slm,
  Ḥamden bi dedil emlki vel ervḥi, vel insi vel cn, ven nebti vel ḥayvn,
  ve taḥmdtih ve tesbḥtih, f ceml ezmn.
  -16-
  l ni-metil Ḳur-ni vel mni ve Resilin Nri,
  Ḥamden mela el berre vel baḥre, vel re vel kursiyye, vel arḍa ves seme.
  -17-
  lel ḫireti vel mni bih, Ḥamden mela ed duny vel ḫireh.
  -18-
  lel cenneti vel mni bih,
  Ḥamden mela el cennti, bi dedi in-ấmtillhi teấla l ehlih, ebedel bidn.
  -19-
  l kullin min nimih,
  Ḥamden bi dedi kulli nimih, kem yelḳu bi cenbih celle celluh.
  -
  Y Allh, Y Raḥmn, Y Raḥm,
  Y Ferd, Y Ḥayyu, Y Ḳayym, Y Ḥakem, Y dlu, Y Ḳudds.
  -
  Bi ḥaḳḳ ismikel a-ẓm, ve bi ḥaḳḳ yti furḳnikel aḥkm,
  ṣalli l seyyidin Muḥammedin reslikel ekrem,
  Bi dedi ẕerrti vucdin, ve bi dedi ấirti deḳiḳ mrin, ve ḥaytin.
  Ve enzil leyn, ve l ṭalebeti Resilin Nri, sekne, vet temkne vel iṭmi-nn,
  Kem enzelte l nebiyyikel muḥtri leyhisṣaltu vesselm.
  -
  Ve enzil leyn ve l ṭalebeti Resilin Nris sekinete
  vel mnel ḫlis, vel yaḳnel kmil,
  Ven niyyetes sdḳa, vel metnetel etemme f ḫidmetil Ḳur-ni vel mn.
  Ve mn fezen bi def-l bid-yytil hilati n eấiril slm.
  Ve ferriḥ ḳulben bi i-lni eấiril slmiyyeti n ḳrbiz zamn.
  Ve bi neri Resilin Nri bi kemlir revci beynel lemil slm.
  Ve sellimn ve sellim dnen ve sellim Resilen Nr
  ve ṭalebeteh min tecvzil mulḥidn.
  Verzuḳn verzuḳ ustẕen Saḯden Nursi rḍyallhu nh,
  Verzuḳ ṭalebete Risletin Nris selmete vel ấfiyete fid dni ved duny vel ḫira.
  Vefi emrdan, vec-lil Ḳur-ne ifen lena, ve lehum min kulli din.
  Vec-ln, vec-lhum minel ḥmidne kirne dimen. mn.
  Vel ḥamdu lillhi rabbil ấlemn.
  Ve ṣallallhu l seyyidin Muḥammedin ve l lihi ve ṣaḥbihi ecmaḯn.
  mn, mn, mn.
  -
+ Yorum Gnder