+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamda karı koca arasırda yaşanan fantazinin sınırı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamda karı koca arasırda yaşanan fantazinin sınırı


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: islamda karı koca arasırda yaşanan fantazinin sınırı


  Reklam  Cevap: Cinsel ilişkide sınırlar nelerdir ve oral yolla yapılan uygulamalar caiz midir?

  "Eşlerin birbirine her yerleri mübahtır, haram değildir" şeklindeki bir hüküm doğru değildir; kadına anüsten yaklaşmak (ters ilişki) ehlisünnete göre caiz değildir Ağız da cinsel temas için değil, başka işler için var edilmiştir; oradan cinsel temas yaratılış amacına da, fıtrata da ters düşer, fıtratları bozulmamış olanlar bundan nefret ederler(ProfDrHayrettin Karaman)

  İslam, kişinin bütün hayatını içine alan ve her konuyu değerlendiren bir dindir Bu sebeple insanın hayatında önemli bir yer tutan cinselliği ve eğitimini de ihmal etmemiştir Belirli ölçüler içerisinde helal dairesinde keyfe kafi gelecek şekilde düzenlemiştir

  Her problemlerini Hz Peygambere (asv) sorup öğrenen sahabeler ve onların hanımları, cinsellikle ilgili sorunlarını da bizzat sorarak öğrenmişlerdir

  Nitekim, sahabeden birisi hanımına üreme organından olmak şartıyla arka tarafından yaklaşmak istemiş, ancak hanımı buna karşı çıkmış ve doğacak çocuğun şaşı olacağı şeklindeki Yahudi anlayışını da bahane göstererek itiraz etmişti

  Durum Peygamber Efendimize (asv) haber verildiğinde “Eşlere, üreme organından olmak şartıyla, istenildiği şekilde yaklaşılabileceğini” (1) ifade eden ayet geldi

  Bu ayeti açıklayan Peygamberimiz (asv) de “Üreme organından olmak şartıyla arkadan, yandan, üstten, alttan, istenildiği ve hoşa gidildiği şekilde cinsel ilişkiye girilebileceğini" ifade etmiştir (2)

  İslam, kişinin eşiyle cinsel ilişkisini şu durumlarda yasaklamıştır :

  1 Adet halinde ve lohusalı iken cinsel temas haramdır
  2 Eşinin dışkı yerinden yani anüsünden yaklaşmak Zevceye dışkı yerinden cinsel ilişkiye girmek büyük günahlardandır
  Peygamber Efendimiz: "Hanımına dışkı yerinden yaklaşan kimse lanete uğramıştır" buyurur Başka bir hadîslerinde de: "Erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah, rahmet bakışıyla bakmaz" buyururlar (3)

  Dinimizin bunların dışındaki cinsel ilişkiyi, üreme organından olmak şartıyla her türlü şekline müsaade ettiğini ve haram kılmadığını anlıyoruz Eşlerin birbirini yalama, okşama, dudaklarıyla, oral yolla ve elleriyle cinsel ilişkiye hazırlamak için vücutlarının değişik yerlerine yaptıkları her türlü hareketin haram olmadığını söyleyebiliriz

  Ancak kesin bir yasağın olmaması, bazı tavsiyelerinde olmadığı anlamına gelmez Cinsel ilişki esnasında dikkat edilmesi tavsiye edilen hususlar şunlardır :

  1 Eşlerin cinsel ilişki esnasında üstlerine bir örtü almaları (4)
  2 Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmamaları (5)
  3 Cinsel ilişki anında az konuşmaları (6)

  Bu tavsiyelere uymak güzel olmakla beraber, üreme organından olmak şartıyla her türlü sevişme ve ilişki caizdir


  Kaynaklar:
  1 Bakara Suresi, 2/223
  2 bk Elmalılı Hamdi Yazır’ın ve İbni Kesir’in Tefsirlerinin Bakara, 2/233 ayetin tefsiri
  3 bk Ebû Dâvûd, Nikâh, 45; Müsned, I, 86; II, 444; Tirmizî, Taharet, 102; Mişkâtü'l-Mesâbih, II, 184
  4 Kenzu’l-ummal, 6/415
  5 İbn Mace, Nikah, 28
  6 Feyzu’l- Kadir, 1/327
  SİE


+ Yorum Gönder
karı koca fantazileri,  kari koca fantazileri,  fantaziler,  islamda cinsellik sınırları,  islamda fantazinin yeri,  karı koca fantezileri,  karı koca fantazisi