+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dini nikah aileden habersiz kıyılır mı,caizmidir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dini nikah aileden habersiz kıyılır mı,caizmidir ?

  Sual: ben 18 yaşındayım erkek arkadaşım 20 yaşında biz imam nikahı kıymak istiyoruz ama ailemizin haberi yok bu imam nikahı açısından sorun teşkil eder mi?ben hanifi mezhebindeyim o ise alevi. ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Dini nikah aileden habersiz kıyılır mı,caizmidir ?


  Reklam  Cevap: Nikahta Veli ve önemi

  Veli, isteyip istemediğine bakmaksızın, bir başkasını bağlayıcı karar alma ve uygulama yetkisini elinde bulunduran kişidir Bu yetkiye velâyet denir[1]
  Daha önce görüldüğü gibi âyetler nikâhın, marufa uygunluk açısından denetlenmesini öngörmektedir HzPeygamberin sözleri, bu denetimi velinin yapacağını gösterir O, şöyle demiştir:
  “Velisiz nikâh olmaz[2]”
  “Hangi kadın, velisinin izni olmadan nikâhlanırsa onun nikâhı batıldır,
  onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır
  [3]”
  _________________
  [1]- Şemsuddin es-Serahsî, el- Mebsût, XVI/124, Babü men la tecuzü şehadetühü; Kasım b Abdullah Ali, Enîs’ul-fukahâ, s 148
  [2]- Et -Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1101; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1880; Ahmed bHanbel, Müsned c VI, s 260
  [3] – Ebû Dâvûd, Nikâh, bab 20, Hadis no 2083; Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1102; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1879; Ahmed b Hanbel, Müsned c VI, s 66
  arşivden....


 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Nureddin Yıldız Hocamızın Evlilikte Baba İzni İle ilgili Görüntülü Video Sohbeti
 4. @hmet
  Üye
  imam nikahı aileden habersiz kıyılmaz.
  Kızın babası olmadan kıyılan nikah geçersizdir.

 5. Misafir
  Yukarıdaki Nureddin Yıldız videosuna göre (kendisi şiddetle yapılmamasını tavsiye etse de) 4 mezhebe göre oğlanın babasının (velisinden/ailesinden) rızasının olmaması dini nikahın olmasına engel değildir. 4 mezhebin içindeki Hanefi mezhebine göre de kızın da babasından (velisinden/ailesinden) izinsiz evlenmesi de nikahın geçersiz olmasına engel değildir.

  Bu aileden habersiz nikahın geçerli olacağını gösterir. Fıkhen engel bir durum değildir. Ancak nikahın duyurulması meselesi şartı var, aileye duyurulmaması ama başkalarına ilan edilmesi de yine fıkhen o koşulları sağlamayı mümkün kılar. Ama bu ikinci durumun ayrıca incelenmesi lazım.

+ Yorum Gönder
imam nikahı aileden habersiz kıyılırmı,  aileden habersiz dini nikah kıyılır mı,  aileden habersiz imam nikahı kıyılır mı,  ailenin haberi olmadan dini nikah kıyılır mı