Konusunu Oylayın.: Ahlak konulu hutbe

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Ahlak konulu hutbe
 1. 26.Ocak.2012, 15:09
  1
  Misafir

  Ahlak konulu hutbe


  Ahlak konulu hutbe Mumsema Ahlak ile alakalı hutbeler

  selamlar iyi çalışmalar


 2. 26.Ocak.2012, 15:09
  1
  Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir
  Misafir  Ahlak ile alakalı hutbeler

  selamlar iyi çalışmalar

 3. 26.Ocak.2012, 16:32
  2
  gökhanagt
  Sorma neden?

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ekim.2010
  Üye No: 79664
  Mesaj Sayısı: 215
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Ahlak konulu hutbe
  Muhterem Müslümanlar!

  Mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz islâm dini üç şeyden meydana gelmektedir İman vazife ve ahlâk Bunlar mahiyet itibariyle birbirinden ayrı gibi görünseler de aslında bir bütünü meydana getiren üç ayrı unsur gibidir İman olmadan vazifenin vazife yapılmadan ahlâkın bir değeri yoktur Bizden bunların hepsi birden istenilmektedir

  İman kalbe vazife vücudumuza mahsusturAhlâk ise ruhta yerleşen bir seciyye ve huydur
  Ahlâk insanın nefsinde sabit bir melekedir
  Ahlâk; gerek yaratılışta gerekse sonradan eğitim yolu ile kazanılan ruhî hallere verilen bir isimdir
  Ahlâk âlemin nizamına âdemin kemâline hizmet eder
  Ahlâk iman ağacının en tatlı meyvesi ve mü'minin âhiret sermayesidir

  Ahlâk imanla dolmuş bir kalbin faziletle doymuş bir ruhun dışdaki tezahürüdür

  Makbul bir ahlâkın İslâmî esaslara uygun olması şarttır İslâmî yetten ayrı bir ahlâk türese de üreyemez İman bulunmadan ahlâk olacağım iddiagüneş doğmadan gündüz olacağını söylemek kadar gülünç olur Köksüz bir ağacın yaşaması temelsiz bir binanın durması nasıl kabil değilse iman temeline ve İslâm köküne istinad etmeyen bir ahlâk da uzun ömürlü olamaz

  Koparılmış çiçekler suyun içine ıslatıldığı zamanbirkaç gün dayanır daha sonra pörsümeye başlarDeğerini İslâmdan ve ferini imandan almayan bir ahlâk da solup bozulmaya mahkûmdur

  Gücünü iman denilen muharrik kuvvetten alan yönünü Hazreti Muhammed,in sünnet pusulası ile tayin eden ahlâka güzel huylar adı verilmektedir
  Nefsin tahriki şeytanın teşviki ile kazanılan alışkanlıklara da çirkin huylar denilmektedir
  Dinin getirdiği ahlâk vahye dayandığı için

  asırlarca payidar olmuştur Halkın dinî bağları gevşemedikçe ahlâkı da ebediyyen ayakta duracaktır Akla dayanan ahlâkta yanılma çok ve yaşama ümidi yoktur

  Ahlâk maddeci görüşün zannettiği gibi beşerin kendi düşünce-sine değil Allah'ın emirlerine ve vahye dayanır Din fazileti emreder Dinsiz kimsenin fazilet ve ahlâk anlayışı olamaz

  Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır
  «Hayırlılarınız ahlâkça en güzel olanlarmızdır» (1)

  Ahlâk imanın ayrılmaz bir lâzımıdır Bunları birbirinden ayır-mak mümkün değildir İmandan ayrı bir ahlâk olamaz ahlâk olmadan iman kemal bulamaz

  İbadetlerini yapan bir mü'min güzel ahlâka da sahip olursa devamlı namaz kılıp her gün oruç tutan bir kimse gibi ecre nail olur

  Bir hadîs-i şerif de şöyle buyrulmaktadır

  «Muhakkak Allah kerimdir Kerem sahibini ve ahlâkın yüksek olanını sever Kötü ahlâktan da hoşlanmaz» (2)

  Güzel huyun ölçüsü güler yüzlü tatlı sözlü yumuşak huylu ve ağır başlı olmaktır Bunlar hangi Müslümanda toplanırsa o güzel ahlâka sahip sayılır Resûlullah Efendimiz Ashabdan Aiz oğlu Eşec Münzir'e şöyle buyurdu

  «Sende iki huy vardır Yüce Allah onları sever Yumuşak huylu-hık ve ağır başlılık»
  O sahâbi dedi ki

  «Ben mi bu iki huyla ahlâklamyorum yoksa Allah mı beni bu huylar üzerine yaratmıştır?» Resûl-i Ekrem
  «Allah seni bu iki huy üzerine yaratmıştın> buyurduO sahâbi

  «Allah ve Resulünün sevdiği huylar üzarine yaratan Cenab-ı Hak ka hamdolsun» dedi (3)

  Kıyamet günü mü'minin mizanında en ağır basacak şey güzel huyunun ecridir O gün Peygamber Efendimizin himayesinde ve ya-kınında bulunacak bahtiyarlar güzel ahlâk sahipleridir Bir insandünyada iken Resûlullah'ın yolunda yürümüş ve huyunu ahlâk cdin-mişse ebedî hayatta onun yanında olacaktır Zira kişi sevdiği ile be-raberdir Faziletin canlı bir timsali bulunan Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır

  «Ben ancak iyi ahlâkı tamamlamak için Peygamber gönderildim» (4)


  Aziz mü'minler

  Mücessem bir ahlâk sahibi bulunan Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederlerdi

  «Yâ Allah senden sıhhat iffet emânet ve bir de güzel huy isterim» (5) «Yâ Allah ayrılık ve muhalefetten iki yüzlülükten ve kötü huydan sana sığınırım» (6)

  Maddî ve manevî güzelliklerin tamamına sahip bulunan Peygamberimiz aynada mübarek yüzüne baktığı zaman «Yâ Allah beni güzel yarattığın gibi ahlâkımı da güzelleştir» (7) buyururlardı
  Bizdeki düşük ahlâk Resûlullah'm ruhunu incitir

  Pazardaki ihtikâr mahkemede söylenen yalankomşusunun malına ve ırzına tecavüzden tutunuz da umumi halâların duvarlarını kirleten müstehcen çizgi ve yazılar onun ümmetinde görülmemesi icap eden bayağılıklardır

  Güzel ahlâk iki cihan saadetine vesile olduğu için bir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmaktadır
  «Ahlâk güzellikleri cennet işlerindendir» (8)

  Din kardeşlerim

  Kalbdeki iman kemâl derecesine yükselerek göze perde olup harama baktırmazsa ellere bağ olup kötülüğe uzandırmazsa ayaklara zincir vurup fena yollarda gezdirmezse yüzün haya perdesi vicdanın sızısı yüreğin merhameti olursa ahlâk kemâle ulaşmış olur O insan yüksek bir idrake sahip bulunurBir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur

  «Allah'a imandan sonra akıllılığın başı haya ve güzel ahlâktır» (9)

  Resûlullah Efendimize «insanları en fazla cennete koyan şey nedir?»
  diye sorulmuştu Peygamber Efendimiz

  «Allah korkusu ve güzel huydur» «Ya insanları en fazla cehenneme sokan şey nedir?» suâline «Ağız ve ırz» (10) cevabını - verdi

  Güzel ahlâkın devamı için en çok dikkat gösterilecek husus öf-kelenmemektir Altının ayan mihenk taşında; insanın kaç ayarlık Müslüman olduğu da öfkelendiği zaman belli olur Kızmamak güzel huyda muvaffak olmanın ilk ve son şartıdır

  Dil kalbin tercümanıdır Bu 'itibarla Peygamber Efendimiz asha-bına hitaben:

  «İbadetin en kolayını ve bedene en hafifini (n hangisi olduğunu) haber vereyim mi? Sükût ve güzel huydur» (11) buyurdular

  Ağaçları aşılamak ve hayvanları terbiye etmek suretiyle nasıl ıslah kabilse ahlâkı güzelleştirmek de kabildir İnsan dünyaya geldiği zaman yalan bilmez dedikodu yapmaz harama el uzatmazdı

  Bunları hep sonradan öğrendi ve itiyat haline getirdiYaratılışı ile ilgili olmayan bu gibi şeylerin ondan ayrılması da mümkündür Bunun için ahlâkımızı güzelleştirmekle emrolunmuşuz Mümkün olmayan bir şey

  Allah ve Resûlullah tarafından emredilmemiştir Hutbemize bir hadîs-i şerif meâliyle son verelim:

  «Nerede olursan ol Allah'tan kork Bir kötülüğün peşinden onu giderecek iyilik yap insanlara güzel ahlâk ile muamele et

  Alıntı


 4. 26.Ocak.2012, 16:32
  2
  Sorma neden?  Muhterem Müslümanlar!

  Mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz islâm dini üç şeyden meydana gelmektedir İman vazife ve ahlâk Bunlar mahiyet itibariyle birbirinden ayrı gibi görünseler de aslında bir bütünü meydana getiren üç ayrı unsur gibidir İman olmadan vazifenin vazife yapılmadan ahlâkın bir değeri yoktur Bizden bunların hepsi birden istenilmektedir

  İman kalbe vazife vücudumuza mahsusturAhlâk ise ruhta yerleşen bir seciyye ve huydur
  Ahlâk insanın nefsinde sabit bir melekedir
  Ahlâk; gerek yaratılışta gerekse sonradan eğitim yolu ile kazanılan ruhî hallere verilen bir isimdir
  Ahlâk âlemin nizamına âdemin kemâline hizmet eder
  Ahlâk iman ağacının en tatlı meyvesi ve mü'minin âhiret sermayesidir

  Ahlâk imanla dolmuş bir kalbin faziletle doymuş bir ruhun dışdaki tezahürüdür

  Makbul bir ahlâkın İslâmî esaslara uygun olması şarttır İslâmî yetten ayrı bir ahlâk türese de üreyemez İman bulunmadan ahlâk olacağım iddiagüneş doğmadan gündüz olacağını söylemek kadar gülünç olur Köksüz bir ağacın yaşaması temelsiz bir binanın durması nasıl kabil değilse iman temeline ve İslâm köküne istinad etmeyen bir ahlâk da uzun ömürlü olamaz

  Koparılmış çiçekler suyun içine ıslatıldığı zamanbirkaç gün dayanır daha sonra pörsümeye başlarDeğerini İslâmdan ve ferini imandan almayan bir ahlâk da solup bozulmaya mahkûmdur

  Gücünü iman denilen muharrik kuvvetten alan yönünü Hazreti Muhammed,in sünnet pusulası ile tayin eden ahlâka güzel huylar adı verilmektedir
  Nefsin tahriki şeytanın teşviki ile kazanılan alışkanlıklara da çirkin huylar denilmektedir
  Dinin getirdiği ahlâk vahye dayandığı için

  asırlarca payidar olmuştur Halkın dinî bağları gevşemedikçe ahlâkı da ebediyyen ayakta duracaktır Akla dayanan ahlâkta yanılma çok ve yaşama ümidi yoktur

  Ahlâk maddeci görüşün zannettiği gibi beşerin kendi düşünce-sine değil Allah'ın emirlerine ve vahye dayanır Din fazileti emreder Dinsiz kimsenin fazilet ve ahlâk anlayışı olamaz

  Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır
  «Hayırlılarınız ahlâkça en güzel olanlarmızdır» (1)

  Ahlâk imanın ayrılmaz bir lâzımıdır Bunları birbirinden ayır-mak mümkün değildir İmandan ayrı bir ahlâk olamaz ahlâk olmadan iman kemal bulamaz

  İbadetlerini yapan bir mü'min güzel ahlâka da sahip olursa devamlı namaz kılıp her gün oruç tutan bir kimse gibi ecre nail olur

  Bir hadîs-i şerif de şöyle buyrulmaktadır

  «Muhakkak Allah kerimdir Kerem sahibini ve ahlâkın yüksek olanını sever Kötü ahlâktan da hoşlanmaz» (2)

  Güzel huyun ölçüsü güler yüzlü tatlı sözlü yumuşak huylu ve ağır başlı olmaktır Bunlar hangi Müslümanda toplanırsa o güzel ahlâka sahip sayılır Resûlullah Efendimiz Ashabdan Aiz oğlu Eşec Münzir'e şöyle buyurdu

  «Sende iki huy vardır Yüce Allah onları sever Yumuşak huylu-hık ve ağır başlılık»
  O sahâbi dedi ki

  «Ben mi bu iki huyla ahlâklamyorum yoksa Allah mı beni bu huylar üzerine yaratmıştır?» Resûl-i Ekrem
  «Allah seni bu iki huy üzerine yaratmıştın> buyurduO sahâbi

  «Allah ve Resulünün sevdiği huylar üzarine yaratan Cenab-ı Hak ka hamdolsun» dedi (3)

  Kıyamet günü mü'minin mizanında en ağır basacak şey güzel huyunun ecridir O gün Peygamber Efendimizin himayesinde ve ya-kınında bulunacak bahtiyarlar güzel ahlâk sahipleridir Bir insandünyada iken Resûlullah'ın yolunda yürümüş ve huyunu ahlâk cdin-mişse ebedî hayatta onun yanında olacaktır Zira kişi sevdiği ile be-raberdir Faziletin canlı bir timsali bulunan Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır

  «Ben ancak iyi ahlâkı tamamlamak için Peygamber gönderildim» (4)


  Aziz mü'minler

  Mücessem bir ahlâk sahibi bulunan Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederlerdi

  «Yâ Allah senden sıhhat iffet emânet ve bir de güzel huy isterim» (5) «Yâ Allah ayrılık ve muhalefetten iki yüzlülükten ve kötü huydan sana sığınırım» (6)

  Maddî ve manevî güzelliklerin tamamına sahip bulunan Peygamberimiz aynada mübarek yüzüne baktığı zaman «Yâ Allah beni güzel yarattığın gibi ahlâkımı da güzelleştir» (7) buyururlardı
  Bizdeki düşük ahlâk Resûlullah'm ruhunu incitir

  Pazardaki ihtikâr mahkemede söylenen yalankomşusunun malına ve ırzına tecavüzden tutunuz da umumi halâların duvarlarını kirleten müstehcen çizgi ve yazılar onun ümmetinde görülmemesi icap eden bayağılıklardır

  Güzel ahlâk iki cihan saadetine vesile olduğu için bir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmaktadır
  «Ahlâk güzellikleri cennet işlerindendir» (8)

  Din kardeşlerim

  Kalbdeki iman kemâl derecesine yükselerek göze perde olup harama baktırmazsa ellere bağ olup kötülüğe uzandırmazsa ayaklara zincir vurup fena yollarda gezdirmezse yüzün haya perdesi vicdanın sızısı yüreğin merhameti olursa ahlâk kemâle ulaşmış olur O insan yüksek bir idrake sahip bulunurBir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur

  «Allah'a imandan sonra akıllılığın başı haya ve güzel ahlâktır» (9)

  Resûlullah Efendimize «insanları en fazla cennete koyan şey nedir?»
  diye sorulmuştu Peygamber Efendimiz

  «Allah korkusu ve güzel huydur» «Ya insanları en fazla cehenneme sokan şey nedir?» suâline «Ağız ve ırz» (10) cevabını - verdi

  Güzel ahlâkın devamı için en çok dikkat gösterilecek husus öf-kelenmemektir Altının ayan mihenk taşında; insanın kaç ayarlık Müslüman olduğu da öfkelendiği zaman belli olur Kızmamak güzel huyda muvaffak olmanın ilk ve son şartıdır

  Dil kalbin tercümanıdır Bu 'itibarla Peygamber Efendimiz asha-bına hitaben:

  «İbadetin en kolayını ve bedene en hafifini (n hangisi olduğunu) haber vereyim mi? Sükût ve güzel huydur» (11) buyurdular

  Ağaçları aşılamak ve hayvanları terbiye etmek suretiyle nasıl ıslah kabilse ahlâkı güzelleştirmek de kabildir İnsan dünyaya geldiği zaman yalan bilmez dedikodu yapmaz harama el uzatmazdı

  Bunları hep sonradan öğrendi ve itiyat haline getirdiYaratılışı ile ilgili olmayan bu gibi şeylerin ondan ayrılması da mümkündür Bunun için ahlâkımızı güzelleştirmekle emrolunmuşuz Mümkün olmayan bir şey

  Allah ve Resûlullah tarafından emredilmemiştir Hutbemize bir hadîs-i şerif meâliyle son verelim:

  «Nerede olursan ol Allah'tan kork Bir kötülüğün peşinden onu giderecek iyilik yap insanlara güzel ahlâk ile muamele et

  Alıntı
+ Yorum Gönder