+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Öleceğim hissi beni sardı sebebi nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Öleceğim hissi beni sardı sebebi nedir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Öleceğim hissi beni sardı sebebi nedir?


  Reklam  Cevap: Ebu Hureyre (ra) rivayet etmiştir:
  “Ağız tadını gideren ölümü çok anınız.” (Tirmizi)

  Hadisten de anlaşıldığı gibi, ölümü anmak günah değildir. Çünkü ölüm anıldığında, akla getirildiğinde insanı gafletten kurtarır ve günahlardan uzak tutar. Hatta gaflete düşmemek için ölümün birçok kez akla getirilmesi gerekmektedir.
  Fakat ölümden korkmak, insana büyük sıkıntılar verip, hayatını yaşanmayacak hale getirmemelidir. Bu korkma duygusu, Cenab-ı Hakk’ın emirlerini yerine getirmek ve yasakladıklarından uzak durmak gibi davranışlarını düzeltmekte kullanılmalıdır.
  Ölüm korkusunun nasıl olacağı hadislerde şöyle bildirilmektedir
  Müslüman korku ile ümit arasında olmalıdır

  Hz. Enes (ra) anlatıyor:
  "Resulullah (asm) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu:
  "Kendini nasıl buluyorsun?"
  "Ey Allah'ın Resulü (asm), Allah'tan (cc) ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum." diye cevap verdi. Resulullah da (asm) şu açıklamayı yaptı:
  "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah (cc) o kulun ümit ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar." (Tirmizî, İbnu Mâce)

  AÇIKLAMA:

  Resulullah (asm):
  "Kendini nasıl buluyorsun?" sözü ile; "dünyadan âhirete intikal ederken kalbinde ne hissediyorsun, Allah'ın (cc) rahmetinden ümit mi, yoksa Allah'ın (cc) gadabından korku mu?" demek istemiş, genç de böyle anlamıştır.
  "Bu durumda olan" demek, "ölüm halinde sekerât halinde" demektir. Âlimler, düşmanla mübâreze, kısas, idam anları gibi, ölümle burun buruna olunan bütün halleri bu hükme dâhil ederler. Kişi o durumlarda Allah'ın (cc) rahmetinden ümit ettiği ve günahları sebebiyle de gadabından korktuğu takdirde, hadisteki müjdeye mazhar olacaktır.
  Korktuğundan emin kılması, kulun günahlarını affetmesi demektir.
  Resulullah (asm) bu hadisleriyle, ölümün yakın olduğu hallerde Mümin’in takınması gereken ruhî ve fikrî âdâbı talim buyurmaktadır.
  Buhâri ve Müslim rivâyet etmektedir:
  Allah'ın Resulü (asm), ashâbının bir hâlinden haber alması üzerine hutbe okumuş ve şöyle buyurmuştur:
  "Bana cennet ve cehennem arz olundu Hayır ve şerrin çokluğu bakımından o
  günkünün benzerini görmedim. Eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız
  elbette daha az güler ve daha çok ağlardınız.” Ashab bu kadar üzüntülü
  bir gün geçirmedi, başlarını örterek ağladılar (Şamil İslam Ansiklopedisi)
  Mü'minler Allah'tan (cc) korkmakta oldukları kadar O'ndan (cc) umut
  kesmemekle de yükümlüdürler.

  ''Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin" (Zümer, 53)

  Çünkü umutsuzluk insanı kendini düzeltme, arındırma çabalarından yoksun bırakır
  Kur'an, Mümin’in her durumda umut içinde olmasını gerektirecek müjdelerle doludur:
  "Şübhesiz Rabbin, zulümlerine rağmen insanlar için elbette mağfiret sâhibidir" (Ra'd 6)
  "Rabbiniz pek geniş bir rahmet sahibidir" (En'am 147)

  İslam bilginleri bu tür Kur'ânî yönlendirmelerden yola çıkarak
  Mümin’in sürekli korku ve umut arasında olması gerektiğini belirtmişlerdir.
  Şamil İslam Ansiklopedisi
  -------------------------

  Ölüm Korkusu -Ölüm Endişesi

  ''Hayat enerjisinin büyük bir bölümü ölümün inkarında harcanır''(yalom)

  1.Bölüm

  Ölüm sık sık karşımıza çıkan ve bize garip duygular yaşatan kaçınılmaz bir olgudur. Canlı yaşamının doğasında yer aldığı için, varoluşun başlangıcından beri ölüm ve yaşam içiçedir.
  Stoik felsefeye göre ‘İyi yaşamayı öğrenmek , iyi ölmeyi öğrenmektir’. Yaşam süresince ölümü düşünmek belki de hayatı yoksullaştırmaktan çok zenginleştirmektedir. Tolstoy’un Savaş ve Barış adlı eseri bu zenginleşmeye çok iyi bir örnektir. Romanın kahramanı Pierre, Rus aristokrasisine ait hayatın anlamsızlığı nedeniyle kendini ölü gibi hissetmektedir. Kayıp bir ruh gibi hayatta bazı amaçlar bulabilmek için çırpınıp durur. Kitabın yarısından çoğunda bu anlatılmaktadır ta ki Pierre’nin Napoleon’un askerleri tarafından yakalanıp idama mahkum edilmesine kadar. Pierre 6. sıradadır ve kendinden önceki 5 kişinin idamını izler, ölüme hazırlanır. Sıra kendisine geldiğinde ise idamı belirsiz bir tarihe ertelenir. Kitabın bundan sonraki bölümünde Pierre‘nin hayatını amaçlı bir şekilde geçirişini ve hayattan tad alarak, kendini hayatının anlamını bulmaya adayışı anlatılmaktadır. Günlük hayatta da bu böyle değil midir? Ölümle burun buruna geldiğimizde, bir tanıdığımız öldüğünde yada ölümle ilgili acı bir haber izlediğimizde hemen hayatın ne kadar kısa olduğunu düşünüp, kendimizi ve sevdiklerimizi daha anlamlı yaşamaya davet etmez miyiz!

  Ölümün insana getirdiği anlamlılığın yanı sıra ölüm anksiyetesi veya ölüm kaygısı da yaşamımızı büyük oranda etkilemektedir. Yalom ‘Ölüm korkusu her zaman ve her yerde bulunur ve o kadar büyüktür ki, hayat enerjisinin büyük bir bölümü ölümün inkarında harcanır.’ demektedir.

  Aslında henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş evren , kaygılarımızın temelini oluşturmaktadır. Kendi varlığını sorgulayan tek canlı olan insan zaman zaman kaygılarıyla yüzleşerek ya da kaçış yolları bularak bu anksiyeteden kurtulmaya çalışır. İnsanlar bu tür kaygı ve korkularının olumsuz etkilerini azaltmak için kültürel, felsefi ve dinsel araçlara yönelmiş, buna karşın felsefi ve dinsel sistemler de, insanın ölüm kaygı ve korkusuyla başetmesine önemli etkide bulunmuştur. Sufiler’e göre ‘hayat bir rüya hali, ölüm ise bir uykudan uyanma hali’dir. Sufiler, öldüklerini ve sevenlerinin arkasından ağladığını, cenazesinin kaldırılışını, kabre götürülüşünü ve meleklerin sorularına nasıl cevap vereceklerini düşünürlermiş.

  Belkide ölüm korkusu ile yüzleşerek kendilerini ölümle yaşamaya alıştırıyorlardı ve bu da hayatı daha anlamlı yaşamalarına olanak sağlıyordu. Türk sufi Ahmet Yesevi de altmış üç yaşında toprağın üç metre altında küçük bir hücre yaptırmış (çilehane) ve hayatının bir kısmını burada geçirmiş. Tasavvuf düşüncesinde de ölüme büyük yer verilir. İnsan yaratıcısından koparak bir yolculuğa çıkmıştır ve ölümle bu yolculuğun sona ereceği düşüncesi hakimdir. Ölümden yeni bir başlangıç olarak söz edilir.

  M. Yıldız yaptığı bir araştırmasının sonucunda, dindarlık düzeyi yükseldikçe ölüm kaygısının yükseldiği, ölüm kaygısı yükseldikçe de dindarlığın yükseldiği şeklinde bir sonuca ulaşmıştır. Yıldız, dindarların ölüm korkusunun kaynağının ‘ölürken acı çekmek,günahkarlık duygusu,ve diğer dünyada başına gelebilecek şeylerden duyulan endişe’ olduğunu söylemektedir . Dindar insanların ölüm korkusunu daha yoğun yaşaması, dinin içinde ölüme çok fazla yer verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bir kayıp yaşamış kişilerde, ölüm riskinin çok yüksek olduğu işlerde çalışan kişilerde ve benzeri durumlarda, ölüm korkusu ve anksiyetenin oluşmasına sıklıkla rastlanır. Kanserli bir yakınının yanında uzun süre geçirmiş bir kimsenin ölümü hiç düşünmemesi ve ölümden korkmaması olası değildir.

  Ölüme yaklaştıkça yaygın bir kaygı oluşması doğaldır. Yaşlıların da sıklıkla rastladığımız gibi dine ve tanrıya daha sıkı bir bağlanmalarının kaynağında oluşan bu kaygının yeri göz ardı edilemez. .....

  Ölüm korkusunun yaşlanmayla birlikte hayatında varolalan ve yaş ilerledikçe , kaybedilenler arttıkça büyüyen bir endişe olduğunu yaşadıkça anlıyoruz.

  daha derin ve huzurlu yaşamak gerek ki yaşamımız bir anlam kazansın.

  2. Bölüm

  İlk yazımda Ölüm’ü değişik felsefik yaklaşımlardan tanımladım ve tarihte bu konu ile ilgili neler yaşandığına bir göz gezdirdik. Şimdi ölüm korkusunun daha çok psikolojik boyutu ve sosyal boyutu üzerinde duracağız.

  Ölüm anksiyetesinin bir korku olarak tanımlanmasını pek doğru bulmadığımı, bunun yazımın başlığı olduğu halde yine de ölüm korkusunun toplum tarafından kalıplaşmış bir tamlama olarak ölüm sözcüğü ile bağdaştırıldığını düşünüyorum. Bunu korku olarak görmek yerine bir endişe olarak görmek ve kelime olarak da bunu seçmek ve kullanmak daha doğru olacaktır.

  Ölüm endişesinin getirdiği en görünen psikolojik boyut da ölümü bir korku olarak nitelemektir aslında. Var olamama tehdidi ile karşı karşıya gelen bir kişi bu durumun doğal bir süreç gibi algılanmasından daha çok ne olacağını ve sonunu bilememenin getirdiği endişe ile bu doğal süreçten korkmakta ve ölüm ile korku kelimelerini birbiri ile bağdaştırmaktadır. Çok korktuğumuz durumlarda bile ‘korkudan ölüyordum’ tabiri bu görüşü desteklemektedir. Var olamama tehtiti yada sevdiği birinin varolmayacağı düşüncesi bazı süreçleri de beraberinde getirebilir.

  Psikolojik boyutta ölüm endişesinin bizde oluşturduğu 5 süreçten söz edebiliriz.

  İnkar: Ölüm olgusunun hayatımıza girişini kabul edemeyerek bunun doğru olmadığını düşünmemizdir. Öleceğimizi veya yakınlarımızdan birinin öleceğini yada öldüğünü öğrendiğimizde bu durumun gerçek olmadığını düşünmek isteriz.

  Öfke: İnkarın anlamsız olduğunu anlayan zihin gerçekle yüz yüze geldiğinde öfke ortaya çıkacak, bu durumun neden bizim başımıza geldiğini, hayatın hiç adil olmadığını düşünmemize yol açacaktır.

  Pazarlık: bu gerçekle yüz yüze gelen kişinin bir sonraki aşaması pazarlıktır. Kişi daha önce hayata göstermediği özeni göstermeye başlar ve her şeyden çok sağlığına dikkat eder. Böylece bu güne kadar yapmadıklarını yaparak ölümle pazarlık eder bir hale geçer.

  Depresyon:Her şeyi kaybettiğini düşünmeye başlayan kişi bu durumda derin bir çöküş halindedir ve hiçbir durumdan zevk alamaz. Bu yas süreci çok uzadığı taktirde profesyonel destek alınmalıdır.

  Kabul: ve son olarak tüm yapılanlara karşılık değişmeyen gerçekle yüz yüze gelen kişi bu durumu kabullenerek yaşamaya devam eder. Ölüm endişesi bastırır ve işlemden geçirilir.

  Çoğu zaman kendini ölüm endişesi olarak değil başka fobik durumlarda gösterir. Kan tutması, hastane korkusu, kapalı alan korkusu, uçak korkusu vb. İnsan psikolojsi bu ağır endişe durumla başa çıkabilmek için bilincinde olmadan savunma mekanizmalarıyla hareket eder. Ölümün üstüne gidecek yüksek adrenaline sebep olan sporlar ve etkinlikleri tercih edebilir.

  Ölüm endişesi, psikolojik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da incelenmesi gereken bir kavramdır.

  Psk.Ezgi Başaran+ Yorum Gönder
öleceğini hissetmek,  sürekli öleceğini düşünmek,  öleceğimi hissediyorum,  sürekli ölümü düşünmek ne anlama gelir,  öleceğini düşünmek,  öleceğimi düşünüyorum,  surekli olecegini hissetmek