+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zikir etmek ile tesbih etmek anlamları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zikir etmek ile tesbih etmek anlamları


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: zikir etmek ile tesbih etmek anlamları


  Reklam  Cevap: zikir etmek ne demektir

  Zikir, Allah’ı anmaktır. Kur’ân’ın sarih emirlerindendir. “Beni anın, ben de sizi anayım” (Bakara Sûresi, 152), “Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz” (Enfal Sûresi, 45) ayetleri, bu konudaki pek çok ayetten sadece ikisidir.
  Zikir iki türlü olur:
  1- Lisan ile.
  2- Kalb ile.

  Asıl olan kalbin zikretmesidir. Dil buna sadece bir tercümandır. Yalnız dilde kalan evrad, kalbe intikal etmedikçe, zikir sayılmaz.( İz, Tasavvuf, 243) Tarlada çalışan çiftçinin, dairede çalışan memurun, fabrikada çalışan işçinin Allah’ı hatırlaması, bir zikirdir. Kur’ân-ı Kerîm bu kimseleri şu şekilde metheder: “Öyle insanlar vardır ki, ne bir ticaret, ne bir alışveriş onları Allah’ı zikirden, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz.” (Nur Sûresi, 37)

  Bunlar, “dışı sahra-yı kesrette, içi umman-ı vahdette” olan kimselerdir. Dış dünya ve bununla meşguliyet, onların gönül âlemlerini bulandırmaz. İç âlemlerinde vahdet ile teneffüs ederler.

  Bütün tarîkatların üssü’l-esası olan zikir, kalbi şeffaflaştırır. Ona letafet kazandırır. O kalbi, ilham esintilerine duyarlı bir alıcı haline getirir.  tesbih etmek:

  Tesbih etmek ne demektir?

  Tesbih, sebh kökünden gelir Sebh ise yüzmek, uzaklaşmak anlamlarına gelir Tesbih, Allah’ı eksik sıfatlardan uzak tutmak, O’nun şanının yüceliğini anmak demektir

+ Yorum Gönder