+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Aileden izinsiz imam nikahı kıymak günah mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Aileden izinsiz imam nikahı kıymak günah mı?


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Aileden izinsiz imam nikahı kıymak günah mı?


  Reklam  Cevap: Aileden izinsiz gizli kıyılan imam nikahı geçersidir.

  Nikahta Veli ve önemi

  Veli, isteyip istemediğine bakmaksızın, bir başkasını bağlayıcı karar alma ve uygulama yetkisini elinde bulunduran kişidir. Bu yetkiye velâyet denir[1].
  Daha önce görüldüğü gibi âyetler nikâhın, marufa uygunluk açısından denetlenmesini öngörmektedir. Hz. Peygamberin sözleri, bu denetimi velinin yapacağını gösterir. O, şöyle demiştir:
  Velisiz nikâh olmaz[2].”
  Hangi kadın, velisinin izni olmadan nikâhlanırsa onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır. .[3].”
  _________________
  [1]- Şemsuddin es-Serahsî, el- Mebsût, XVI/124, Babü men la tecuzü şehadetühü; Kasım b. Abdullah Ali, Enîs’ul-fukahâ, s. 148.
  [2]- Et -Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1101; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1880; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 260.
  [3] – Ebû Dâvûd, Nikâh, bab 20, Hadis no 2083; Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1102; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1879; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 66.


 3. ahsenah
  Devamlı Üye
  Ben bunu mezhepten mezhebe değişiyor diye biliyordum..Allah razı olsun aydınlattığın için kardeş..

+ Yorum Gönder