+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zekat hakkında kavramlar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zekat hakkında kavramlar


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: zekat hakkında kavramlar


  Reklam  Cevap: Zekat ile ilgili kavramlar nelerdir? Kısa
  Zekat ile ilgili kavramlar özet
  Zekat ile ilgili kavramlar maddeler halinde

  Zekat sözlükte;Temizlik, artma, bereket. Bir malın belli bir miktarını, Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de saydığı sekiz sınıftan birisine veya bir kaçına Allah rızası için vermek. Terim olarak zekât; İslâm'ın beş şartından birisi olan malî ibadetin adıdır.

  Fakirin hakkı çıkarılarak malı, cimrilik kirinden arındırarak da şahsı temizlediği ve malda berekete sebep olduğu için bu malî ibadete zekât denilmiştir (Subkî, el-Menhel, Beyrut, 1394, XI,113). Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de Ey Muhammed! Mallarının bir kısmını kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al" (el-Tevbe, 9/193) ve "...Sarfettiğiniz her hangi bir şeyin yerine O daha iyisini koyar." (Sebe, 34/39) buyurulur.

  Zekâta sadaka da denilir. Bu ismin verilmesinin sebebi zekâtın malı temizleyip sıhhat ve kemaline sebep olması, zekât verenin de imânındaki sadakat ve olgunluğuna delalet etmesidir. Ancak sadaka; hem farz hem de nafile olan malî ibadetler için kullanıldığı halde zekât sadece farz olanına mahsustur (M. Hamdi Yazır, Hak Dini, II, 933).

  1- Zekât'ın Hükmü

  2- Zekâtın Önemi ve Hikmeti

  3- Zekâtın Rüknü ve Sebebi

  4- Zekâtın Farz Olmasının Şartları

  5- Zekâta Konu Olan Mallar ve Bunların Nisapları

  6- Hayvanların Zekatı

  7- Altın, Gümüş ve Nakit Paranın Zekâtı

  8- Ticaret Mallarının Zekatı

  9- Toprak Mahsullerinin Zekâtı

  10- Maden ve Definelerin Zekatı

  11- Zekâtın Ödenmesi


+ Yorum Gönder