+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir koca eşine 3 defa boş ol derse nikah düşermi? 2 cide boş ol derse ne yapmak lazım? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir koca eşine 3 defa boş ol derse nikah düşermi? 2 cide boş ol derse ne yapmak lazım?


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Bir koca eşine 3 defa boş ol derse nikah düşermi? 2 cide boş ol derse ne yapmak lazım?


  Reklam  Cevap: boş ol diyen kişiye o anda sorulur yani aklının başında olup olmadığı kendi isteğinlemi boşandın evet ben normal aklım başımda ve ben boşanmak istiyorum ve üç defa olan boş ol demişse kadın boş olmuştur.
  2 defa söylenmişse geriye bir söz kalır.

  buyurun kardeşim sorunuzun cevabı aşağıda açıkça belirtilmiştir selametle

  Bir Müslüman karısına kızdığında "babanın evine git!" dese ve kalbinden bir şey düşünmeden bu sözü değişik zamanlarda üç defa tekrarlamış olsa durum ne olur?

  Bize boşamanın Islâm Hukukundaki durumu sorulduğu için ona göre anlatmaya çalışacak ve başkalarının da bilgilenebileceği mülâhazasi ile meseleyi özetlemeyi deneyecegiz

  Islâmda karı ile kocanın birbirlerine üç itibarî bağla bağlıdırlar ve bu bağları koparma (boşama) yetkisi -bunu kendi isteği ile karısına vermemişse- erkeğe aittir Her nasılsa boşanma gerektiğinde erkek bu bağları sözle de koparabilir ve aslolan (sünnî) bunları, cinsel ilişkide bulunulmamış üç ayrı temizlik içerisinde koparmak (boşamak) olmakla beraber, bid`at ve günah olsa dahî bir defada koparabilir (Bunların niçini ve felsefesi sorulmadığından ona temas etmiyoruz) Imdi erkek bu boşama yetkisini "sarıh" (açık) ve "kinaye" (üstü kapalı) olmak üzere iki tür beyanla kullanabilir Arapça`daki "talâk" kelimesi ve Türkçe`deki "boşama" kelimesi bu konudaki açık ifadedir Buna göre birisi karısına "sen boşsun"; "boş ol" "seni boşadım" gibi bu kökten türemiş bir irade beyanı kullanırsa, bununla neye niyyet etmiş olursa olsun, dış anlamı ile bu boşamadır, kocaya niyyeti sorulmaz Ama aslında o, "sen boşsun" derken, aklın yoktur, hamile,değilsin, midende bir şey yok gibi birşeyi kastetmiş de olabilir Bu durumda karısı kendisinden gerçekte (diyaneten, Allah indinde) boş değildir Ama iş mahkemeye intikal ederse mahkeme açık bir beyanın bulunduğu böyle bir olayda kapalı olan niyyete itibar etmez Ve ispatlanması halinde boşanmalarına karar verir Buna da meselenin kazâî yönü (kazaen) denir

  Böyle açık bir ifade ile kullanılan "talâk" ya-da "boşama" o söz ile koca bir talâkı kastetmişse karısı bir ric`îi talâkla, üç talâkı kastetmişse üç talâkla boş olur; ikiyi kastetmiş olması halinde de bir ric`î talâkla boşanır Çünkü bu sözün ikiye ihtimalı yoktur Kayıtlanmamış boşama bir boşama demektir Bu da ya bir tek olur veya bir bütün olur Tesbiti için boşayanın niyyetine bakılır "Ric`î talâk" yeni bir nikâha ihtiyâç olmadan erkeğin karısına dönebileceği talâktır Açık (sarıh) ifadelerle bir ya da iki talâk verilmesi "ric`î" sayılır ve kaç talâk kalmışsa o kadar bağla koca karısına iddet süresi içerisinde istediği zaman dönebilir Bu durumda kadının dönüşü kabul etmeme hakkıyoktur Böyle açık (sarıh) boşama ifadeleriyle olan boşama, bir defada ya da ayrı ayrı üçe ulaşınca, kadın kocasından tamamen kopar (bâin talâk) ve normal şartlarda bir başka evlilik daha yaşamadıkça kocâsına ya da kocası, ona dönemez Bu talâka "büyük kopma" anlamında, "beynûnet-i kübrâ" adı verilir Kadına, az önce sözünü ettiğimiz gibi; bir "ric`î" talâk verilmesi ve iddet süresi içerisinde koca tarafından dönülmemesi (ric`at, yani müracaat edilmemesi) halinde, ric`î talâk bâin`e dönüşür ve artık yeni bir nikâh ve kadının rızası olmadan erkeğin dönebilme hakkı kalmaz Buna da "küçük kopma" anlamında "beynûnet-i sugra" adı verilir Üstü kapalı (kinayeli) boşama ifadelerine gelince, boşama ya da başka şeylere de ihtimalli bulunan ifadelerdir: "say bakalım!", "Rahmini ibra et", "sen bir teksin" gibi ifadelerle koca boşamayı kastetmişse, bir tek ric`î talâk olmuş olur Çünkü bunlar tam kopmuş olmayı (beynûneti) açıkça anlatmayan kelimelerdir Bunlarla olan talâkın ric`î olması bu yüzdendir Bu üç ifadenin dışındaki kapalı ifadelerle talâk kastedilirse bâin talâk vakî olur Bu ifadeler de; "sen kesin kopmuşsun, haramsın, ayrısın, yuların elindedir, kendi başına buyruksun, sülâlenin yanına!, Babanın evine git! Defol:" gibi beyanlardır Ister bir öncekiler, ister bunlar olsun, bunlarla ancak talâka niyyet edilmiş olursa talâk vâki olur Bu sonuncularla bir talâka niyyet etmişse bir, üçe niyyet etmişse üç bâin talâk vâki olur Yani bunlarla boşanan kadına koca yeni bir nikâh ve kadının rızası olmadan dönemez

  Bütün bunlar oldukça girift olan talâk meselelerinin bir özetinden ibarettir Buna göre birinci soruda açık (sarıh) ifade ile karısına üç defa, hem de aynı anda "boş ol" demiş Bu kişi, bir müftiye ya da hakime basvurmuş olsaydı ona sorulurdu: Ikinci ve üçüncü kez "boş ol" derken ayrı ayrı yani ikinci ve üçüncü talâka mı niyyet ettin, yoksa bunu, birinci defa "boş ol" sözünü tasdik ve te`kid için mi söyledin? Her bir defasında ayrı bir talâka niyyet etmiş ise, Hanefi Mezhebine göre kadın bir başka koca ile evlenmedikçe ona dönemez Ancak böyle durumlarda başka mezheplerden yararlanmak Câiz olduğundan, bu kişiye nikâhı ile ilgili daha bir dizi sorular sorulur ve varsa diğer mezheplerden bir çıkış kapısı bulunur Yok, eğer ikinci ve üçüncü sözleriyle birinci sözünü te`kid, takviye ve vurgulamayı kastetmişse karısını bir ric`î talâkla boşamış olur ve iddet süresi dolmadan doğrudan doğruya, dolduktan sonra ise bir yeni bir nikâh ve kadının rızası ile ona dönebilir Fetva sorulan kişi, birinci sözündeki niyyetine bakmaz, çünkü "o boşama" anlamında açık bir ifadedir Ikinci sorudaki, kapalı (kinâye) ifade kullanmış ve kalbinde boşamayı kastetmediğini söylemiştir Buna müftü, hiçbir şeyin gerekmediğini söyler Ancak müftüye değil de hakime gitmiş olsaydı hakim, bu sözü hangi münasebetle söylediğini sorar ve eğer karı koca kavgalaşırken ya da aralarında nikâh meselesini konuşurken söylediğini tesbit ederse, böyle bir durumda bu sözün başka bir maksatla söylenemeyeceğine hükmederek yine bâin bir talâkla karar verirdi Gerçi haddi zatında bu, söyleyenin niyyetine bağlı bir sözdürBu sözle talâkı kastetmiş olması halinde, ilk söylediğinde karısı kendisinden boşanır Artık ona nikâhsız denemez Ikinciyi iddet süresi içinde söylemişse ikinci defa, üçüncüyü de ikinciden sonra iddet süresi içerisinde söylemişse üçüncü ve son defa boş olur Birinciden sonra bir iddet süresi (üç hayız) geçmişse, artık diğer sözlerinin bir anlamı olmaz Çünkü o tamamen yabancı bir kadındır

  islam fıkıhı ansiklopedisi
  sislamiyet

 3. Misafir
  Benım esım bes defa soyledı o zaman ne olur cok kızgındı ve bed kere soyledı tamamen bıtmısmıdır ve ben bos olmek ıstemıyorum

+ Yorum Gönder
3 kere boş ol deyince nikah düşer mi,  boş ol demekle nikah düşer mi,  3 kere boş ol deyince nikah düşermi,  3 defa boş ol demekle nikah düşer mi,  koca karısına boş ol derse,  3 kere boş ol demekle nikah düşer mi,  boşol