+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cenaze defin esnasında okunacak dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cenaze defin esnasında okunacak dua


 2. maydın
  Devamlı Üye

  Cevap: Cenaze defin esnasında okunacak dua


  Reklam  Cevap: Cenaze defin esnasında okunacak dua

  Defin esnasında şu yedi sûreyi ve bu duâyı okumak müstehabdır. Bu sûreleri hasta üzerine okumak da müstehabdır. Bu yedi sûre, Fâtiha, Muavvizeteyn (Kul eûzüler), İhlâs, İzâ câe, Kul yâ eyyühel kâfirûn ve İnnâ enzelnâhü sûreleridir. Duâ ise şudur: “Allahümme innî es’elüke bismikel azîm. Ve es’elüke bismikellezî hüve kıvâmüddîn. Ve es’elüke bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es’elüke bismikellezî kamet bihis semâvâtü vel ard. Ve es’elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve tümîtü bihil-mevtâ. Ve es’elüke bismikellezî izâ süilet bihi a’teyte ve izâ dui’yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile. Yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vağfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn.” ( Definden sonra verilecek telkinin metni (61)’de)

+ Yorum Gönder
cenazede okunacak dua,  cenaze evinde okunan dua,  cenazede okunan dualar,  cenaze evinde okunacak dua,  cenaze evinde okunan dualar