+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Abdestten sonra okunacak dua ile ilgili bazı hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Abdestten sonra okunacak dua ile ilgili bazı hadisler


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Abdestten sonra okunacak dua ile ilgili bazı hadisler


  Reklam  Cevap: Abdest duası içeren hadisler

  Ebû Musa (R.A.) diyor ki: Resûlüllah (A.S.) Efendimize abdest suyu getirdim. Abdest aldığında şu duayı yaptığını işittim:

  «Allahım! Günahımı bağışla. Evimde bana genişlik ve huzur ver. Rızkımı bana mübarek ve bereketli kıl.»

  Sonra Resûlullah'a dedim ki :

  — Ya Resûlullah! Şöyle şöyle duada bulunduğunu işittim. Buyurdu ki :

  — Bir şeye meyleder misin? (Yani abdestte başka bir şey aklına gelir de kafanı ona takar mısın?) (Nesâi-lbn Sünni: Ebu Musa el-Eş'ari'den.)

  Abdestin sonunda duâ etmek hakkında sahih rivayetler vardır :

  «Sizden kim abdest alır da abdestini yerliyerînce yapar, sonra da: “Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, O'nun bir olduğuna, ortağı olmadığına ve Hz. Muhammed'in de Allah'ın kulu ve resûlu olduğuna şehadet ederim” derse herhalde kendisine sekiz cennetin kapılan açılır, dilediğinden içeri girer.» (Müslim : Ömer (R.A)'den..)

  «Kim abdest alır ve sonra: “sübhanekellahümme ve bî-hamdike eşhedü ellâ ilahe illâ ente esteğfiruke ve etubu ileyk” derse, bu beyaz bir kağıda yazılır, ağzı mühürlü bir pere konulur, kıyamete kadar ne kırılır, ne de açılır.» (Taberânî: El-Evsat'ta rivayet etmiş, ravilerinin hepsi de sıkadır.)

  Tirmizi'nin yaptığı rivayette ise şu duanın da okunması tavsiye edilmiştir: “Allahım! Beni çokça tevbe edenlerden kıl, çokça temizlenen kullarından eyle..”

+ Yorum Gönder
abdestten sonra okunacak dua