+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Karşılıksız sevmek iyilik yapmak hakkında yazı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Karşılıksız sevmek iyilik yapmak hakkında yazı


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: karşılıksız sevmek iyilik yapmak hakkında yazı


  Reklam  Cevap: Sevgi ve şefkat ile karşılıksız iyilik ya-panlar! İçinizin kaynadığını, coştuğunu ve na-sıl bir huzura kavuştuğunuzu, tarifsiz bir mutluluğun sizi nasıl sardığını bilmemeniz imkân-sızdır Fakat yapılan bu feragatin sizi ulaştır-mayı amaçladığı aşamayı biliyor musunuz? Sevgi ve şefkat ile karşılıksız iyiliğin birlikte bulunmasının, yalnızca birisinin var-lığından daha fazla ruhunuzu yükselttiğini bi-liyor musunuz? Bu yolda devam ettiğinizde erişeceğiniz realiteyi hiç düşündünüz mü?

  Sevgi ve şefkat, bir kuşun yavrusunu sevmesinden, bir velinin mistik sevgiliyle birleşmesine kadar hayatın her kademesinde aranan ve insanı yücelten bir duy-gudur Çeşitli dinlerde tarif edilmekte, yaşanmakta ve hatta ibadetin bir bölümü haline getirilmektedir- İslam mutasavvıflarının, bir Rabiatü'l Adeviyye'nin, bir Yunus’un, bir Mevlana’nın Alla-ha ve her şeye karşı olan sevgisi ve aşkı, her türlü duygunun üzerindedir

  Yunus: «Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni» derken veya

  Mevlâna: «Bütün kainat birbirine sevgi île zincirleme bağlanmış, Sevgi
  vermesini öğren çünkü gönlün de anlasın ki, hepsine yer varmış Sevgisiz insandan dünya unutma ki, korkarmış»
  derken,
  eriştiği mistik duygunun muhakkak ki pek azını anlatmaktaydı Acımak veya sosyal yardımlaşma sebe-biyle de olsa güçlülerin muhtaçlara yardımı-nın çeşitli şekilleri her yerde görülmektedir«El verenin elini Allah tutar» veya «İyilik et denize at, balık bilmezse Hâ-lik bilir» Atasözlerimiz iyilik yapılmasını iste-menin ne güzel bir ifadesidir Ancak yine de bir karşılıktan bahsetmektedir
  İslâmiyet’te Zekât, karşılıksız iyilik yap-manın başlangıcıdır Karşılıksız iyilik, gereğinde kendi hayatı-nı bile hiçe sayarak başkaları için fedakâr-lık yapmaktır
  alıntı


+ Yorum Gönder
karşılıksız iyilik yapmak yazı