+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Celâle denilen, necaset (pislik) yiyen hayvanların dini durumu nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Celâle denilen, necaset (pislik) yiyen hayvanların dini durumu nedir?






 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Celâle denilen, necaset (pislik) yiyen hayvanların dini durumu nedir?


  Reklam



  Cevap: Celâle denilen, necaset (pislik) yiyen hayvanlara gelince:

  Eğer hiç temiz yiyecek yemezde devamlı necaset yiyorsa hapsedip bekletmeden kurban kesilmesi caiz olmaz Eğer hem necaset hem de temiz şeyler yiyorsa hapsedilmeden kesilmesi caiz

  olur

  Necaset yiyen hayvanın ne kadar haps olunacağında ihtilaf olundu Haniye’de “Deve olursa kırk gün, sığır ve manda olursa yirmi gün, koyun olursa on gün hapsolunur” dedi[1] Tecnis’te “Devamlı necaset yiyen hayvan tavuk olursa üç gün, koyun olursa dört gün, deve ve sığır olursa on gün hapsolunur Muhtar olan budur” dedi İmâm-ı Serahsi “Celale dene hayvanın hapsi için muayyen bir zaman yoktur Eti temiz olup kokmayıncaya kadar hapsolunur” dedi[2] Zahirurrivaye’de celâle denen hayvanın hapsi için takdir olunmuş bir zaman yoktur[3]

  Bir kimse sağlam bir kurban satın alsa henüz kesmeden kurban olmasına mani bir ayıp ile ayıplı hale gelse, eğer bunu kurban olarak kesecek kişi kendisine kurban vacip olacak kadar zengin ise onun yerine yenisini alıp keser Eğer fakir olup kendisine kurban vacip değil ise o kusurlu kurbanı kesmesi yeterli olur Hatta fakir aldığı zaman kusurlu olsa yine yeterli olur Eğer kurbanlık hayvan kesildiği sırada hayvanın çırpınmasından dolayı kusurlu hale gelse kesilmesi caiz olur Kurbanlık hayvan kesilmeden evvel ölse veya gaip olsa zengin yenisini alıp keser, fakire yenisini kesmek lazım gelmez[4]


  [1] Reddülmuhtar C6 S324-325

  [2] Reddülmuhtar C6 S306

  [3] Bedayi C5 S40

  [4] Reddülmuhtar C6 S325
  arşivden..


+ Yorum Gönder
celale nedir