+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cahiliye dönemi dini inançları nelerdir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cahiliye dönemi dini inançları nelerdir

  Sual: Cahiliye dönemi dini inançları nelerdir Cahiliye dönemi dini inançlarıyla ilgili bilgiler verir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: cahiliye dönemi dini inançları nelerdir


  Reklam  Cevap: Arap yarımadası, dünyanın en büyük yarımadalarından biri olarak dikkatleri
  üzerine çektiği gibi Arapların vatanı oluşu ve İslamiyet’e beşiklik yapmasıyla da ayrı
  bir önem taşımaktadır. Milletler arası ticaret yollarının geçtiği birçok merkezin yarı-
  madada bulunması ve ilk defa olarak Hicaz bölgesinde İslamiyet’le birlikte bir devletin
  kurulması bu önemi biraz daha artırmaktadır. Güney Arabistan’ın tarıma elverişli olu-
  şu ve deniz ticaretine uygun yapısıyla birçok devletin dikkatini çekmiş, Kuzey Arabistan ise İran ve Bizans’a komşu olduğundan bütün fikirlerin akıp geldiği bir köprü vazifesi görmüştür. Yarımadanın içindeki göçler sebebiyle hemen hemen her tarafında çe-
  şitli din ve fikir cereyanları tanınmış ve yerleşmiştir. Bu cereyanlar yarımadada az ya
  da çok taraftara sahip olduğu gibi belirli bölgelerde de ortaya çıkmıştır. Araplar arasında İslamiyet’ten önce Sabiilik, Mecusilik, Putperestlik, Haniflik, Yahudilik ve
  Hristiyanlık gibi dinler yayılmış ve Araplar üzerinde birçok tesirler meydana getirmiş-
  tir. Özellikle putperestlik Araplar arasında tutulmuş ve onlar üzerinde derin izler bı-
  rakmıştır.
  Diğer taraftan Mekke içindeki kutsal yapı Kabe sebebiyle birçok inanca be-
  şiklik etmiştir. Bütün inanç sahipleri, dinsel ayin ve ibadetleri sebebiyle Kabe ile alakadar olmuşlardır.
  Yrd.Doç.Dr. Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


 3. Misafir
  çok tşkkürler imam hatipe gidiyorum siyer performansımı yapmama yardımcı oldunuz tşkkürler

 4. İslam
  Kur'an Hadimi
  Cahiliye dönemindeki dinler

  Haniflik, Hristiyanlık, Yahudilik, Putperestlik, Mecusilik.


+ Yorum Gönder