+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden La ilahe illallahu la şerike leh lehül mülkü.. diye devam eden tesbihat Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  La ilahe illallahu la şerike leh lehül mülkü.. diye devam eden tesbihat

  Sual: la ilahe illallahu la şerike leh lehül mülkü..... diye devam eden tesbihat varmış hergün çekmek çok sevapmış tamamını verirmisiniz bilmiyorum çünkü ve ayetmidir ? anlamını da yazarmısınız Allah (c.c.) razı olsun ? 2. 2
  Muhasibi
  Editör

  Cevap: la ilahe illallahu la şerike leh lehül mülkü.. diye devam eden tesbihat varmış hergün çekmek çok sevapmış tamamın


  Reklam  Cevap: La ilahe illallahu veh dahule şerikeleh lehul mulkü velehul hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir.

 3. 3
  Misafir
  sayfanın altına eklediğiniz cevap kısmı harika olmuş bu siteyi kuranlardan ve cevap verenlerden Allah (c.c) iki taraftada razı olsun inşaallah. bu tesbihin devamıda var diye duydum şey'in kadir diye bitmiyormuş .

 4. 4
  MaxiMilyan
  SÜPER EDİTÖR

  LÂ İLÂHE İLLALLÀHU VAHDEHÜ LÂ ŞERÎKE LEH" DEMENİN FAZÎLETLERİ

  Her kim günde on kere:

  (Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.) (1) derse, Hazret-i İsmâil neslinden on köle azad etmiş gibi sevaba nâil olacağı ve tam bir ihlâsla kalben tasdik, lisânen de söylediği takdirde, Hazret-i Allah Celle ve A'lâ'nın o zikri söyleyen kuluna re'fet ve rahmet nazarıyla bakacağı ve onun tevhidini ve şükrünü kabul edip, taleb ve isteklerine icâbetle hacetlerini de kaza edeceği gibi, bu tesbihi zikredenlerden daha çok bir sàlih amel sahibi de bulunmayacağı ayrıca bildirilmiştir. (Et-Tergîb, 2/418)

  (1) [Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kàdirdir.]

  Efendimiz SAS Hazretleri buyurmuşlar ki:

  "Duaların en hayırlısı, Arafe gününde yapılan duadır. Ben ve benden evvelki bütün peygamberlerin dualarının en hayırlısı da, (Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.) zikridir." (Feyzül-Kadîr, 3/4005)

  Hattâ bunu günde yüz defa söylemenin fezàili çok yüksek olmakla beraber sabah ve ikindi, hatta akşam namazlarından sonra, çarşı ve pazarlarda dahi söylemenin fezàili saymakla bitmez ve tükenmez."

  Bazı rivayetlerde ise:

  (Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ yemût, biyedikel-hayru ve hüve alâ külli şey'in kadîr.) olarak da bildirilmiştir. (Et-Tergîb, 2/449)

  Bununla beraber, "Allah-u Tebâreke ve Teàlâ Hazretleri'nin rızası kasdıyla hangi şekliyle denirse densin, Allah-u Teàlâ Hazretleri bu kelime-i tayyibenin okunduğundan nâşi, o kulunu cennetine ve nîmetlerine kavuşturur." buyrulmuştur.

  Binâen aleyh, bu gibi fezàil-i kesîreyi câmi olan ve Peygamberimizle beraber bütün büyük peygamberlerin okuduğu bu çeşid tevhidlerin okunması ve vird edinmesinin bir çok dünyevi ve uhrevi hayırları, nîmetleri ve pek çok faydayı calib olduğu akl-ı selim sahiblerince ma'lûmdur. Gaflet edilmeyip bu fani dünyada ebedi ahiret nîmetlerine mazhar olabilmek için elden gelen gayreti sarf etmenin ne kadar münasib olacağı cümlenin ma'lûmudur.
  _________________
  Allah'ın Zikri Hariç Dünya ve İçindekilerin Hepsi Mel'undur. Sabahleyin Kılınan 2 Rekat namaz, Dünya ve içindeki Herşeyden Hayırlıdır. (h-ş)

  Öleceğiz öleceğiz müjdeler olsun
  Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun


 5. 5
  Desert Rose
  Silent and lonely rains


  Ebû Zerr (ra) anlatır ki: Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki:

  “Her kim, sabah namazından sonra diz çökmüş olarak,
  konuşmadan önce on kere

  “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke lehü
  Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî ve yümîtü
  ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”


  Anlamı:


  “Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur.
  O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur.
  Hayatı veren de Odur, ölümü veren de Odur. O, kendisine asla ölüm
  ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir.
  O her şeye hakkıyla kàdir dir.derse...
  kendisine onlarca sevap yazılır,
  on günahı silinir, on derece yükseltilir, o günün tamamında her şerden
  emin ve emniyette olur, Şeytan’dan korunur ve o gün hiçbir günah
  ona ulaşarak amelini iptal etmez”

  Buharî, Ezân: 155; Teheccüd: 21; Müslim, Zikir:
  28, 30, 74, 75, 76; Tirmizî, Mevâkıt: 108; Hac: 104; Nesâî,


 6. 6
  @hmet
  Üye
  la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit Arapçası

  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 7. 7
  Misafir
  Alıntı Desert Rose Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster


  Ebû Zerr (ra) anlatır ki: Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki:

  “Her kim, sabah namazından sonra diz çökmüş olarak,
  konuşmadan önce on kere

  “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke lehü
  Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî ve yümîtü+,[ve huve hayyun lâ yemût, biyedihil hayr,]+
  ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”


  Anlamı:


  “Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur.
  O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur.
  Hayatı veren de Odur, ölümü veren de Odur. +[O, kendisine asla ölüm
  ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir.]+ Bütün hayır Onun elindedir.
  O her şeye hakkıyla kàdir dir.derse...
  kendisine onlarca sevap yazılır,
  on günahı silinir, on derece yükseltilir, o günün tamamında her şerden
  emin ve emniyette olur, Şeytan’dan korunur ve o gün hiçbir günah
  ona ulaşarak amelini iptal etmez”

  Buharî, Ezân: 155; Teheccüd: 21; Müslim, Zikir:
  28, 30, 74, 75, 76; Tirmizî, Mevâkıt: 108; Hac: 104; Nesâî,
  Yukarıdaki eklemelerle beraber tamam oldu galiba , geç olsa da

 8. 8
  Misafir
  La ilahe illallahü vallahu ekber , Ve sübhanallahi ve bihamdihi ve Estagfirullah ve la havle vela guvvete illa billahil-evveli vel-ahiri vez-zahiri vel-batini, Biyedihil hayr, Yuhyi ve yümit ve hüve Ala külli sey'in kadir.
  Bu istiğfarı günde 10 kere ya da 100 kere çekmek çok sevaptır..

+ Yorum Gönder

la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit anlamı

la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh

la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit

la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü

la ilahe illahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü yuhyi ve yumit

lailahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü anlamı

la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü yuhyi ve yumit