+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sıkıntı ve korku işlerimin tersine gitmesi tuttuğum dal kuruyo hocam yardımlarınızı bekliyorum ne yapmam gerkiyor? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sıkıntı ve korku işlerimin tersine gitmesi tuttuğum dal kuruyo hocam yardımlarınızı bekliyorum ne yapmam gerkiyor?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: sıkıntı ve korku... işlerimin tersine gitmesi tuttuğum dal kuruyo hocam yardımlarınızı bekliyorum ne yapmam gerki


  Reklam  Cevap: Buyur kardeş

  Ebu berke (RA) den:”Resulullah (SAV) buyurdu ki:”
  Sıkıntılı anlarda okunacak dualar. <<Zor durumda kalanların duası şudur, Allahümme rahmeteke ercu felea tekinli ila nefsi tarfete aynin va aslili şani külleh>>

  Manası: (Allahım rahmetini umarım Beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi olsa nefsime bırakma Ve bütün işlerimi düzelt)(1)

  2İbi Abbas (RA)dan: ”Resulullah (SAV) buyurdu ki:”
  <<herkim istiğfara (2) devam ederse Allah onu bütün darlıklardan çıkarır, bütün sıkıntılardan kurtarır ve ona ummadığı yerden rızık verir>>(3)

  3Esma bint-i Umeys (RA)diyor ki:” ”Resulullah (SAV):”
  <<Sana bir dua öğreteyim de sıkıntılı anlarında okursun, dedi : Allahu, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey’a>> (4)

  Manası:<< Rabbim Allah tır, Rabbim Allah tır,Hiç bir şeyi ona ortak koşmam>>

  4 İbi Abbas (RA)dan: ”Resulullah (SAV) buyurdu ki: “Resulullah (SAV) kederli anlarında:
  <<La ilahe illahu’l halimül azim La ilahe illahu Rabbül arşil azim La ilahe illahu Rabbü’s-semavati vel’ardı ve Rabül arşil-kerim>>derdi

  Manası:<<Allahtan başka ilah yoktur O merhametli ve uludur Allahtan başka ilah yokturO büyük arş’ın rabbidir Allahtan başka ilah yokturO göklerin ve yerin RabbidirVe O,şerefli Arş’ın Rabbidir>>(5)

+ Yorum Gönder
tuttuğum dal kuruyor