+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İncil hangi dildeydi ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İncil hangi dildeydi ?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: İncil hangi dildeydi ?


  Reklam  Cevap: Hz. İsa (as) Yahudi ırkına mensup ve onlara gönderilmiş bir peygamberdir. “Biz her peygamberi ancak kendi kavminin lisanıyla gönderdik.”(İbrahim, 14/4) mealindeki ayetin hükmü gereğince Yahudilere peygamber olarak gönderilen Hz. İsa (as)’a indirilen İncil’in dili de İbranice’dir.

  Ancak, Hz. İsa (as)’a indirilen asıl nüsha elimizde mevcut değildir. İlk defa (M. S. 80-100 yılları arasında) yazıldığı tahmin edilen Matta İncili'nin asıl dili konusunda ihtilaflar vardır. İbn Haldun’a göre bu İncilin asıl dili İbranice’dir. Kitab-ı Mukaddesin Kamusu yazan kişinin kanaati de budur. Arap tarihçileri de bu görüşü benimsemişlerdir. (bk. M. Ziyaurrahman el-a’zamî, el-Yahudiyetu ve’n-Nasraniye, s.320).


+ Yorum Gönder