+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Azamete de Kibriyaya da Allah'ın büyüklüğü diyoruz. Bu kavramları ve ikisi arasındaki farkı açıklayabilir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Azamete de Kibriyaya da Allah'ın büyüklüğü diyoruz. Bu kavramları ve ikisi arasındaki farkı açıklayabilir misiniz?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Azamete de Kibriyaya da Allah'ın büyüklüğü diyoruz. Bu kavramları ve ikisi arasındaki farkı açıklayabilir misiniz


  Reklam  Cevap: 1 . Ululuk, büyüklük.

  2 . Gurur:
  "Arkadaşlarımdan ayrılıp onun yanına geçmek azametime dokundu."- R. N. Güntekin.

  3 . Görkem, gösteriş, heybet.

  4 . Debdebe.

  5 . Çalım, kurum, tekebbür:
  "Şu her tarafından temizlik ve azamet akan şişman adama bile sorabilirdi."- S. F. Abasıyanık.


  Kibriya nedir?

  Allahü teâlâya mahsûs azamet, büyüklük, üstünlük, yücelik.
  Allahü teâlâ, hadîs-i kudsîde meâlen buyuruyor ki: "Kibriyâ, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı Cehennem'e atarım, hiç acımam. (Berîka)

  Kibriyâ sıfatı Allahü teâlâya mahsûstur. İnsan, nefsini ne kadar aşağılarsa, Allahü teâlânın yanında kıymeti o kadar yükselir. Kendine kıymet verenin, Allahü teâlâ katında kıymeti olmaz. (Muhammed Hâdimî)

  Yetmiş iki bid'at (sapıklık) yolunun esâsı dokuz fırkadır. Bunlar hâricî, şiî, mu'tezile, mürcie, müşebbihe, cehmiyye, dırâriyye, neccâriyye ve kilâbiyyedir. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve dört halîfesinin (aleyhimürrıdvân) zamânında bunların hiçbiri yoktu. (Abdülkâdir Geylânî)


+ Yorum Gönder