+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tevessül, Teberrük ve İstiğase hakkında Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tevessül, Teberrük ve İstiğase hakkında


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Tevessül, Teberrük ve İstiğase hakkında


  Reklam  Cevap: Tevessül, Teberrük ve İstiğase Konularında Tevhid İnancına Aykırı İddialar ve Cevapları

  Faysal B. Kazzar el-Casim
  ÜMMÜLKURA YAYINEVİ

  "Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durandan daha sapık kim vardır? Hâlbuki o kimseler, bunların dua ve çağırılarından habersizdirler. Nitekim insanlar haşrolundukları zaman onlar, kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar ve bunların kendilerine ibadet edegelmelerini (bildiklerini) reddederler." (el-Ahkâf, 46/5-6.)

  "Ondan başka çağırıp durduklarınız bir çekirdek lifine bile sahip değillerdir. Eğer onları çağırsanız, çağırışınızı işitmezler. Faraza işitseler bile, size karşılık veremezler. Kıyâmet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. (Bu gerçeği) Sana, herşeyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse haber veremez." (el-Fâtır, 35/13-14.)

  Rasûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbâs'a (68/687) radyiallahu anhuma'ya hitâben şöyle buyurmuştur: "(Bir şey) İsteyeceksen sadece Allah'tan iste! (Birinden) Yardım dileyeceksen sadece Allah'tan dile!" (Sahîh hadîs. Ahmed, et-Tirmizî, İbn Ebî `Âsım, el-Hâkim ve diğerleri, Abdullâh b Abbâs radyiallahu anhuma'dan

  Ali b. el-Huseyn (Zeynelâbidîn 93/712) radyiallahu anhuma Rasûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri yanına, orada bulunan bir aralıktan içeri girerek dua eden bir adam gördü; ona engel oldu ve: "Dikkat edin! Size babamdan (Hz. Hüseyin) işittiğim, Onun dedemden (Hz. Ali), Onun da Rasûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği bir hadisi nakledeyim. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 'Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin! Evlerinizi de kabirşere çevirmeyin! Bana salât edin! Muhakkak nerede olursanız olun, salât ve selâmınız bana ulaşır.'" (Sahîh hadis. Abdurrezzâk, İbn Ebî Şeybe, Ebû Ya`lâ ve diğerleri, Ali b. Ebî Talib radyiallahu anh'den

  İmâm Ebû Hanîfe (150/767) ve İmâm Ebû Yûsuf (182/798) şöyle demişlerdir: "Nebîlerinin ve rasûllerinin hakkı için (hürmetine senden istiyorum ey Rabbim!), diye dua edilemez. Çünkü yaratılmışın yaratan üzerinde hiçbir hakkı yoktur." (Kâsânî, Merğinânî, el-Mevsılî, `Aynî, İbn Nuceym, İbn `Âbidîn ve diğerleri)

 3. Misafir
  Tevessül girişmek demektir. Teberrük; bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek demektir. Sözlükte "yardım istemek" anlamına gelen istiğâse, tasavvufta, müridin sıkıntılı durumlarda şeyhinden ve zamanın kutbundan himmet etmesini dilemesi demektir.

 4. Misafir
  Ben Allah'tan istiyorum ne olursa olsun

+ Yorum Gönder