+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muttasıl zamirler nedir örnekler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muttasıl zamirler nedir örnekler


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Muttasıl zamirler nedir örnekler


  Reklam  Cevap: 3. DERS
  ZAMİRLER
  Dersin Ses Kayıtları ve Yazılı Dökümanları
  ******* *******

  *
  Not: Dersin yazılı dökümanlarını bilgisayarınıza indirmek için en solda bulunan word belgesi simgesi ile gösterilen "İNDİR" butonuna tıklayınız. Dersin ses kaydını bilgisayarınıza indirmek için ortada bulunan ve real player simgesi ile gösterilen "İNDİR" butonuna tıklayınız. Dersi indirmeden direk dinlemek için ise en sağda bulunan ve winamp simgesi ile gösterilen "DİNLE" butonuna tıklayınız
  ******** İlk Adım Dil Bilgisi
  Ders Öncesi Bazı Tanımlar
  Merfu: Raf halinde ya da raf makamında gelen kelimelere merfu kelimeler denir. Yani Arapça’da kelimeler cümle içindeki aldıkları dilbilgisel role göre farklı konumlarda gelirler ve bu konumlarına göre harekelenirler. Raf makamında gelen bir kelimenin merfuluk alametleri vardır. Bu alametler bazen damme, bazen vav harfi, bazen elif harfi ve bazen de nun harfi olur. Kelimenin raf makamında gelmesi ise cümle içindeki anlam bakımından rolüne göredir. Örneğin fail (özne) olan kelimeler merfudur. Yani Arapça’da fail olan bir kelime devamlı raf makamında gelir ve merfudur.
  Mansup: Nasp halinde ya da nasp makamında gelen kelimelere mansup kelimeler denir. Nasp makamında gelen bir kelimenin irab alameti ya fethadır, ya kesradır, ya elif harfidir, ya ya harfidir ya da nun harfinin (hazfi) sukutudur. Kelimenin nasb makamında gelmesi ise cümle içindeki anlam bakımından rolüne göredir. Örneğin mef’ul (nesne) olan kelimeler mansuptur. Yani Arapça’da meful olan bir kelime devamlı nasp makamında gelir ve mansuptur.
  Mecrur: Cerr halinde ya da cerr makamında gelen kelimelere mecrur kelimeler denir. Cer makamında gelen bir kelimenin irab alameti ya kesradır, ya fethadır, ya da elif harfidir. Kelimenin cerr makamında gelmesi ise cümle içindeki anlam bakımından rolüne göredir. Örneğin harfi cerlerden sonra gelen kelimeler ya da isim tamlamasında da tamlayan olarak gelen kelimeler Arapça’da devamlı halde mecrurdurlar. Yani cer halinde gelirler. Cer hali isimlere hastır.
  Meczum: Cezm halinde ya da cezm makamında gelen kelimelere meczum kelimeler denir. Cezm makamında gelen bir kelimenin irab alameti ya sukundur ya da hazftir. Kelimenin cezm makamında gelmesi ise kelimenin başına cezm edatlarından bir tanesi ile olur. Cezm hali fiillere hastır.
  Bu kısa girişten sonra zamirler konusuna geçebiliriz Allah’ın izni ile…

+ Yorum Gönder
muttasıl zamirlere örnekler,  muttasıl zamirler örnek,  muttasıl zamirler,  muttasıl zamirler örnekler,  muttasıl zamirlere örnek,  arapça zamirler örnek,  muttasıl ve munfasıl zamirler nelerdir