+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dışkı Yiyenlerin (Cellâle) Haramlığı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dışkı Yiyenlerin (Cellâle) Haramlığı


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Dışkı Yiyenlerin (Cellâle) Haramlığı


  Reklam  Cevap: 12.1.2.4. Dışkı Yiyenlerin (Cellâle) Haramlığı Fıkhu Sünne
  Cellâle, deve, inek, koyun, tavuk ve benzeri hayvanlardan koku­lan değişecek derecede dışkı yiyenlerine denir. Bunlara binmenin,
  etlerini yemenin ve sütlerini içmenin men edildiği varid olmuştur.
  İbn Abbas'dan rivayete göre, o şöyle demiştir: «Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem dışkı yiyen hayvanın sütünü içmeyi ya­sakladı.»
  (Hadisi Buharî, Müslim, Nesâi, Tirmizî ve Ebü Dâvûd kaydet­miş, Tirmizî «sahih» demiştir.)
  Bir rivayette: «Dışkı yiyen hayvana binmeyi yasakladı.* (Bunu da Ebû Dâvûd kaydetmiştir.)
  Amr b. Şuayb'ın babası yoluyla dedesinden rivayete göre, o şöy­le demiştir: «Allah Rasûlü, ehli eşek etini yemeyi cellâleye (dışkı yi­yen hayvana) binmeyi ve etini yemeyi menetti.» (Hadisi Ahmed, Ne­sâi ve Ebû Dâvûd nakletmiş tir.)
  Eğer dışkı yiyen hayvan, dışkının olmadığı bir yere hapsedilir ve temiz yiyecek verilirse, eti temiz olur ve cellâle ismi kalkıp he­lâl olur. Çünkü, nehyin illeti tağyir (değişiklik)dir ve artık ortadan kalkmıştır

+ Yorum Gönder