+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Amenerrasulü okumanın fazileti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Amenerrasulü okumanın fazileti

  Sual: Amenerrasulü okumanın fazileti nedir Amenerrasulü okumanın faziletleri hakkında bilgi verir misiniz ? ? 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: amenerrasulü okumanın fazileti


  Reklam  Cevap: Âmenerresülü’nün fazileti çoktur. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

  (Gece Bekara suresinin son iki ayetini [Âmenerresülü’yü] okuyana bu iki âyet her şey için kâfidir.) [Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi İ.Mâce]

  (Gece Âmenerresülü’yü okuyana her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana geceyi ibâdetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]

  (Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bekara sûresinin son âyetleri [Âmenerresülü] verildi.) [İ. Ahmed]

  (Bir rahmet Kur’an ve duâ olan Bekara sûresinin son iki ayetini öğrenin çoluk çocuğunuza da öğretin.) [Hâkim]

  (Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fatiha ayak ucunda ise Bekara suresinin sonunu okuyun.) [Taberani]

  İslam büyükleri de buyuruyor ki:
  Akıllı insan Âmenerresülü’yü okumadan yatmaz. (Ömer bin Hattab)


  (Bekara suresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez. (Ali bin Ebu Talib)

  Resulullah efendimize Mi'racda verilen üç özel şey:
  1- Beş vakit namaz.
  2- Âmenerresülü
  3- Şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi. (Abdullah ibni Mes'ûd)


  Âmenerresülü’yü okumak geceyi ihyâ ve kötülüklerden korunmaya kâfidir. (İmâm-ı Nevevî)

  Cenazeyi defnettikten sonra etrafında oturup veya çömelip sessizce Bekara sûresinin başını ve sonunu okumak ölü için duâ ve istiğfâr etmek müstehabdır. (İbni Âbidîn)

  Âmenerresülü’yü okumak gece ibadet vird ve zikir yerine geçer. Sevab ve fazilet olarak yeter. O gece gelebilecek âfetlerden şeytanın insanların ve cinlerin şerrinden korur. (Bedreddin Aynî)

 3. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm
  bakara sûresinin son iki ayeti=amenerrasülü’nün değer ve kıymeti
  2881- Ebû Mes’ûd el Ensarî (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim Bakara sûresinin son iki ayetini okursa o iki ayet ona yeterlidir.” (Buhârî, Meğazi: 27; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 17)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
  2882- Numân b. Beşîr (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı da o kitaptan iki ayet indirerek Bakara sûresini o iki ayetle mühürledi. Bu ayet bir evde üç gün süreyle okunmazsa şeytan o eve yaklaşır.” (Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 27)
  ž Tirmizî: Bu hadis garibtir.

 4. Misafir
  Âmenerresülü’nün fazileti çoktur Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:


  (Gece Âmenerresülü’yü okuyana her şey için yeterlidir Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana geceyi ibâdetle geçirmiş sevabı verilir) [Şir’a]

  (Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bekara sûresinin son âyetleri [Âmenerresülü] verildi) [İ Ahmed]

  (Bir rahmet Kur’an ve duâ olan Bekara sûresinin son iki ayetini öğrenin çoluk çocuğunuza da öğretin) [Hâkim]

  (Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin kabrine götürmekte acele edin Kabrinde onun başucunda Fatiha ayak ucunda ise Bekara suresinin sonunu okuyun) [Taberani]

  İslam büyükleri de buyuruyor ki:
  Akıllı insan Âmenerresülü’yü okumadan yatmaz (Ömer bin Hattab)

  (Bekara suresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez (Ali bin Ebu Talib)

  Resulullah efendimize Mi'racda verilen üç özel şey:
  1- Beş vakit namaz
  2- Âmenerresülü
  3- Şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi (Abdullah ibni Mes'ûd)

  Âmenerresülü’yü okumak geceyi ihyâ ve kötülüklerden korunmaya kâfidir (İmâm-ı Nevevî)

  Âmenerresülü’yü okumak gece ibadet vird ve zikir yerine geçer Sevab ve fazilet olarak yeter O gece gelebilecek âfetlerden şeytanın insanların ve cinlerin şerrinden korur (Bedreddin Aynî)

+ Yorum Gönder
amenerrasulü fazileti,  amenerrasulü okumanın fazileti,  amenerrasulu fazileti,  amener resulu fazileti,  rüyada amenerrasulü okumak,  amenerresulu okumanın fazileti,  amenerrasulu okumanın faydaları