+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamın insanlar tarafından kabul görmesinde ve benimsenmesindeki rolü Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamın insanlar tarafından kabul görmesinde ve benimsenmesindeki rolü


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: islamın insanlar tarafından kabul görmesinde ve benimsenmesindeki rolü


  Reklam  Cevap: Peygamberlerin Kişisel Nitelikleri - Peygamberlerin Nitelikleri

  Arkadaşlar Peygamber hakkında bir çok bilgi vardır Peygamberlerin kişisel niteliklerini internet ortamında bulduğumuz konularla sizlere sunuyoruz
  Peygamberler bizim gibi birer insandır

  Peygamberler de tıpkı bizim gibi etten kemikten insanlardır Onlar tanrısal bir kimliğe sahip değillerdir Doğmuş, büyümüş ve ölmüşlerdir Yemek, içmek, çalışmak, yorulmak, dinlenmek, üzülmek, sevinmek gibi beşeri özellikler herkes gibi onlarda da bulunur Yalnız onların diğer insanlardan önemli farkları vardır Peygamberler Allah’tan vahiy alırlar, bu iş için seçilmiş ve arındırılmıştır
  Peygamberlerin kendine özgü nitelikleri vardır

  Peygamberlerin örnek kişilikleri ve yol göstericilikte öncü olmaları nedeniyle belli niteliklerle donanmış olmalarını gerektirmektedir Bu nedenle peygamberlerin bazı üstün özellikleri ve kendine özgü nitelikleri vardır Onların bu özellikleri yapmakta oldukları görevi yerine getirmede ve vahyin öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır Kendilerine verilen elçilik görevlerini başarılı ve en iyi şekilde yapabilmişlerdir

  Peygamberler gerektiğinde mucize gösterirler

  Peygamberler Allah’tan aldıkları vahyi insanlara anlatırken gerektiğinde mucizeler gösterirler Mucize, peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak üzere Allah tarafından kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylara denir Mucizelerin gerçek sahibi Allah’tır Onun destek ve yardımı olmadan hiçbir peygamber mucize gösteremez Ateşin Hz İbrahim’i yakmaması, Hz Musa’nın asasının yılana dönüşmesi, Hz İsa’nın ölüleri diriltmesi olayları mucizeye örnektir

  Peygamberlerin her birinde bulunması gereken nitelikler nelerdir?


  1Doğru olmak
  2Güvenilir olmak
  3Akıllı ve zeki olmak
  4Günah işlemekten kaçınmak
  5Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek

+ Yorum Gönder
islamın insanlar tarafından kabul görmesinde ve benimsenmesindeki rolü,  islamın insanlar tarafından kabul görmesindeki rolü,  hz muhammedin insani özelliklerinin islamın kabul görmesindeki rolü,  hz muhammedin peygamberlik öncesindeki insani özellikleri ve bu özelliklerin islamın insanlar tarafından kabul görmesinde ve benimsemesindeki rolü,  hz. muhammedin peygamberlik öncesindeki insani özellikleri ve bu özelliklerin islamın insanlar tarafından kabul görmesinde ve benimsemesindeki rolü,  islamın insanlar tarafından benimsenmesindeki rolü