+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tavafı yapıp sa’yi tamamlamadan tıraş olup ihramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tavafı yapıp sa’yi tamamlamadan tıraş olup ihramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Tavafı yapıp sa’yi tamamlamadan tıraş olup ihramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir?


  Reklam  Cevap: Bir kimse umre tavafını yaptıktan sonra sa’y yapmadan tıraş olup elbise giyerek ihramdan çıkarsa, tekrara ihrama dönmesi mümkün olmadığından artık umrenin sa’yini yapması söz konusu değildir. Çünkü ihramdan çıkma vakti başladıktan (tavaf ın asgari dört şavtı yapıldıktan) sonra ihramdan çıkmıştır. İhramsız olarak sa’yi yapamayacağından terk ettiği sa’y için kendisine dem gerekir. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre sa’y etmek umrenin rükünlerinden biri olduğu için bu sa’yı yapmazsa hac ve umre geçerli olmaz; vereceği ceza da eksiği telafi etmez. Bu sebeple yeniden ihrama bürünerek sa’yi yapıp ihramdan çıkması gerekir. İhramdan çıkma vakti gelmeden tıraş olduğu, elbise giydiği için muhayyerlik hakkından yararlanarak 12 fitre miktarı sadaka da verir.

+ Yorum Gönder