+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Arapça salavat duaları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Arapça salavat duaları


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Arapça salavat duaları


  Reklam  Cevap:


  “Allahım, esrar semâsının güneşi, nurların mazharı, celâl yörüngesinin merkezi ve cemâl felekinin kutbu olan Hz. Muhammed’in lâtif ve biricik zâtına salât eyle…  .. Allahım, Senin nezdindeki sırrı ve Sana doğru seyri hürmetine beni korktuklarımdan emin kıl, sürçme ve inhiraflarıma istikamet ver, hüznümü ve hırsımı gider, benimle ol, Sana yönlendirmek üzere beni benden al, kendimden fâni olmakla beni rızıklandır, beni nefsimle imtihan etme, basar ve basiretimi beşerî hislerimle perdeleme. Her gizli sırrı bana aç, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Hayy, yâ Kayyûm. (3 defa okunacak)”

  Bismillahirrahmanirrahiym. Allâhümme salli alez-zâtil Muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh. Şemsi semâil esrâr. Ve mazharil envâr. Ve merkezi medâri medâril celâl. Ve kutbi felekil cemâl. Allâhümme bi sirrihî ledeyk. Ve bi seyrihî ileyk. Âmîn havfî. Ve ekıl asratî. Ve ezhib huznî ve hırsıy. Ve kün lî ve huz lî ileyke minnî. Verzukniyel fenâe annî. Ve lâ tec’alnî meftûnen bi nefsî. Mahcûben bi hıssî. Vekşif lî an külli sirrin mektûmin yâ hayyü yâ kayyûm.

  Fazileti: İbrahim Düsûkî (k.s.) hazretleri buyuruyor ki:
  “Kim bu salâvatı her gün sabah namazından sonra okursa bizim üzerimize olan füyuzâtlar okuyanın da üzerine olur. Çünkü bu salâvatın her harfi Allah Resûlü’nün (s.a.v.) izniyle yazılmıştır.”

  ♥♥♥

  Bu salâvatla yine Arif Pamuk’un Fazileti ve Sırları Büyük Salavat-ı Şerifeler ve Dualar adlı kitabında rastladım ve sizlerle paylaşmak istedim, ancak Türkçe meâli kitapta mevcut değildi, işin garibi bu sihirli kelimeleri Türkçe’ye çevirecek biri de çıkmamıştı Google’a göre.. Uzun süredir hizmetlerini işittiğim Sorularla İslamiyet sayfasından Arapça metnin tercümesini rica ettim ve hamd olsun cevap aldım..
  Rabbim onlardan razı olsun, hizmetlerini daim etsin..♥
  Dua ve İltica Usulleri
  Seyyid'ül-istiğfar duası
  Salat-ı Münciye
  Salat-ı Nariye
  Hazreti Sıddık'ın Salatı  Salat-ı Fethiye
  Kudretten Taş Üzerine Yazılan Salavat


+ Yorum Gönder
kudretten taş üzerine yazılan salavat,  kudretten taş üzerine yazılan salavat arapça,  arapça salavat,  salavat duaları,  salavat duası,  arapça salavatlar,  salavat arapçası