+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Usulcüler ne demektir? Usulcüler ile hadisçilerin sahabe tanımı arasında fark var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Usulcüler ne demektir? Usulcüler ile hadisçilerin sahabe tanımı arasında fark var mıdır?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Usulcüler ne demektir? Usulcüler ile hadisçilerin sahabe tanımı arasında fark var mıdır?


  Reklam  Cevap: Usûl, aslın çoğulu olarak, asıllar, kökler, kaynaklar anlamındadır. Terim olarak da yol, yöntem, kaide, düzen ve metod anlamlarına gelen usül, bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi gereken esaslar, prensipler, başlangıç bilgileri ve teknikleri demektir. Böyle olunca, hadis usûlü, hadis ilminin dayandığı prensipler, hadis metodolojisi anlamına gelmektedir. Hadis usulcüleri denilince de hadis ilminin dirayete dayanan prensipler bölümü (usuliyyat) ile meşgul olan âlimler (usûliyyun) akla gelir.
  Muhaddisler'in çoğunluğu ile Fukaha ve Usulcüler'in çoğunluğunun "Sahabe" tanımı arasında farklılık bulunduğu, konuyla ilgili kaynakların hemen tamamının yer verdiği bir husustur. İlk gruptakiler, mü'min olarak Efendimiz (s.a.v) ile görüşmüş ve mü'min olarak ölmüş herkesin sahabî olduğunu söylerken, ikinci gruptakiler bu tanımı Efendimiz (s.a.v) ile uzun süre birlikte olmuş kimselere tahsis etmişlerdir.Sorularla islamiyet.

+ Yorum Gönder