+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hani birisi sizin kuyunuzu kazmaya çalışır Allahtan yardım dileriz o duayı bir yazarmısınız veya ayet Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hani birisi sizin kuyunuzu kazmaya çalışır Allahtan yardım dileriz o duayı bir yazarmısınız veya ayet


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: hani birisi sizin kuyunuzu kazmaya çalışır Allahtan yardım dileriz o duayı bir yazarmısınız veya ayet


  Reklam  Cevap: GÜNÜN KÖTÜLÜKLERİNDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR
  Eûzü besmeleden sonra:
  46—
  Bismillâhi'llezî lâ yedurru maasmihî şey'ün fı'l-ardı ve lâ fi's-semâi ve hüve's-semî'ul-alîm . Üç kere okunması şâyân-ı tavsiyedir.
  Manası: "İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar vermediği Allah adıyla başlarım. O hakkıyla işiten kemaliyle bilendir." demekdir.

  Eûzü besmeleden sonra:
  47— Allâhümme ente rabbî lâ ilahe illâ ente, aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azîm, mâşâallâhü kân ve mâ lem yeşe’lem yekün, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh'il-Aliyy'il-Azîm.
  Manası: "Allahım! Sen benim rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce Arşın rabbisin. Allahın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce olan Allah sayesindedir." demekdir.

  Eûzü besmeleden sonra
  48—
  (Allâhümme innî e'ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin, ente Âhızün bi nâsiyetihâ, inne Rabbî alâ sırâtın müstekîm, a'lemü ennallâhe alâ külli şey'in kadîr,ve ennallâhe kad ehâta bi külli şey'in ılmâ).
  Manası: "Allahım! Nefsimin şerrinden, emrin altında olan bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Bilirim ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır." demekdir.

  Eûzü besmeleden sonra yedi kere okunmalıdır:
  49— (Hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb'ül-arş'il-azîm).
  Manası: "Allah bana kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O yüce Arşın Rabbidir." demektir.

+ Yorum Gönder