+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dinimize göre para karşılıgı mezar yeri almak caiz midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dinimize göre para karşılıgı mezar yeri almak caiz midir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Dinimize göre para karşılıgı mezar yeri almak caiz midir?


  Reklam  Cevap: Mezar için yer satın almakta bir sakıncadan söz edilmemiştir. Hattâ özellikle ölüm olaylarında mezar yeri bulma zorluğu söz konusu olabilecek yerlerde bunun câiz olacağı açıktır. Mekruh olduğu söylenen davranış, kendisi için tabut hazırlamaktır. Hz. Ebû Bekîr`in, elinde kazma kendisi için mezar kazmaya giden birisini gördüğünde: "Kabrî kendine hazırlama, kendini kabre hazırla" dediğini ve insanın nerede öleceğini bilemeyeceği için, ölmeden önce kendisine mezar hazırlamanın da hoş olmadığını söylemiştir. Ama Fıkıh kitaplarımızda; kişinin kendisi için kabir kazmasında bir sakınca yoktur, bu hareketi karşısında ecir de alır. Nitekim Ömer b. Abdil`azîz, Rabî b. Haysem ve başkaları bunu yapmışlardır, denir. Bu konuda mekruh olmadığında söz birliği edilen davranış, kendisi için kefen hazırlamaktır. Çünkü ona duyulacak ihtiyaç kesindir.


  Sakarya İl Müftülüğü

+ Yorum Gönder