+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'an la yönetilmeyen ülkede ölen asker şehitmidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an la yönetilmeyen ülkede ölen asker şehitmidir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Kur'an la yönetilmeyen ülkede ölen asker şehitmidir?


  Reklam  Cevap: Şehitlik peygamberlikten sonra en yüce manevi mertebedir. Kur'an-ı Kerim, şehitlerin Allah katında diriler olduğunu, onlara ölü denemeyeceğini, ilahi nimete mazhar üstün kişiler olduğunu ifade eder. (Âl-i İmran 3/169, 170, 171, 195) Rasulullah (sav), "Allah yolunda hudutta bir gün nöbet beklemek, hudut dışındaki yerlerde bin yıl nöbet tutmaktan daha hayırlıdır." (Dârimî, Cihâd 32) buyurarak Müslüman askerlerimizi müjdelemektedir. Şehitlikle ilgili olarak ise "Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez, yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehid böyle değil. O, mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni eder. " buyurmuşlardır.
  (Buharî, Cihâd 5, 21; Müslim,İmâret 108, 109, (1877); TirmizÎ, Fedâilu'l-Cihâd 13, (1643); Nesâi, Cihâd 30, 6, 32)
  Vatan müdafaasından maksat, sadece sahip olunan toprakları korumak olmayıp, bunun arka planındaki esas gaye, o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını, ırz ve namusunu korumak ve milletin fertlerini hürriyet içinde yaşatmaktır. İnsanların canını, malını, ırzını korumak için canını feda eden her bir müslüman, şehittir. Çünkü canını feda ettiği değerler yücedir ve şehitlik, bu değerleri korumak adına canını feda etmektir.

  Sakarya İl Müftülüğü

+ Yorum Gönder
askerde ölen şehitmidir