+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Alevi erkeğin Şafi mezhebinden bir bayan ile evlenmesi caiz midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Alevi erkeğin Şafi mezhebinden bir bayan ile evlenmesi caiz midir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Alevi erkeğin Şafi mezhebinden bir bayan ile evlenmesi caiz midir?


  Reklam  Cevap: Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ve âhirete iman eden herkes (diğer iman esasları bu dördünün içindedir) mümin ve Müslüman kabul edilmelidir. Alevî olsun Sünni olsun bu hususları kabul eden her Müslüman birbirinin din kardeşidir. Dolayısıyla Hz. Ali, Mehdi vb. konulardaki düşünceleri, ibadet ve ameldeki bazı farklılıkları sebebiyle Alevî kardeşlerimizle sosyal ilişkilerden kaçınmak yanlış bir telakkidir.
  Aradaki ortak ve farklı noktalar, bu iki Müslüman gurubun bir arada kardeşçe yaşamalarına engel olmamalıdır. Farklı inanış ve anlayışlar tartışma dışı bırakılır, taraflar farklılıklarından dolayı aşağılanmaz ve kınanmaz, devamlı ortak noktalar vurgulanırsa bir arada kardeşçe ve hayırlı işlerde işbirliği içinde yaşamaları daha da kolaylaşacaktır.
  Tüm bu zikredilenlerden hareketle bir Alevî ile Sünnî’nin evlenmesine haram diyebilmek mümkün değildir. Ancak, evlilikte göz önünde bulundurulması tavsiye edilen kültürel benzeşme önem arz etmektedir. Böyle bir evlilikte ileriye yönelik problemlerin çıkması ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla mezhep farkından ziyade, huzurlu bir evliliği tehdit eden kültürel ve bireysel unsurlara dikkat etmekte fayda vardır.


  Sakarya İl Müftülüğü


+ Yorum Gönder
alevi ile şafi evlenebilir mi,  şafi ile alevi evlenebilir mi,  alevi ve şafi evlenebilir mi,  şafi mezhebi ve alevilik,  safii mezhebiyle aleviler evlenir m,  alevi kiz safi erkek,  şafi bi kız alevi erkekle evlenebilir mi