+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmam Buharî, Peygamberimizden yaklaşık 200 yıl sonra dünyaya gelmiş. 600 bin hadis bulmuş ve 7200 tanesini sahih kabul e Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmam Buharî, Peygamberimizden yaklaşık 200 yıl sonra dünyaya gelmiş. 600 bin hadis bulmuş ve 7200 tanesini sahih kabul e





  Sual: İmam Buharî, Peygamberimizden yaklaşık 200 yıl sonra dünyaya gelmiş. 600 bin hadis bulmuş ve 7200 tanesini sahih kabul etmiş ve kitaba almış. Her hadis için gusledip iki rekat namaz kılıp istihareye yatmış. Böylece 600 bin defa bunları tekrarlamış. 60 yıl yaşadığına göre resmen yalan söylüyor. Çünkü bu süre bu işleri yapmaya müsait değil. Akla da aykırı bir durum. Buhari kimdir, güvenilir midir? ?







 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: İmam Buharî, Peygamberimizden yaklaşık 200 yıl sonra dünyaya gelmiş. 600 bin hadis bulmuş ve 7200 tanesini sahih


  Reklam



  Cevap: BUHÂRÎ ve ESERİ el-Câmiu’s-Sahîh’i (Sahîh-i Buhârî);
  Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim el-Buhârî, h. 194 (810) yılında Buhâra’da doğmuştur. On yaşlarında iken hadise karşı derin bir ilgi duymuş ve hadis ezberlemeye başlamıştır.
  Memleketindeki hocalarından ders aldıktan sonra, o günün belli başlı ilim merkezleri olan Şam, Basra, Hicaz, Kûfe, Bağdat ve Mısır’da tahsîline devâm etmiştir.
  Ders aldığı hoca sayısının bini bulduğu ifâde edilir. Ezberlediği hadis sayısı ise kendi ifâdesiyle, yüz bini sahih, toplam üç yüz bindir.
  Kırk yıl kadar süren ilim yolculuğu sonunda Buhâra yakınlarındaki Hartenk’e yerleşmiş ve h. 256 (870) yılında 62 yaşında iken vefât etmiştir.
  Döneminin en büyük âlimlerinden olan Buhârî’nin hadis bilgisi defâlarca yoklanmıştır. Bir keresinde 100 kadar hadisin sened ve metinleri karıştırıldıktan sonra Buhârî’ye okunmuş ve bu hadisler hakkında ne diyeceği sorulmuştur. Buhârî hepsini ezberden düzeltmiş ve soranların hayranlıklarını kazanmıştır. Bir çok kereler muhtelif kişilerce ve defâlarca tekrâr edilen bu imtihanlar ona âlimler arasında haklı bir ün ve mevkî kazandırmıştır.
  Buhârî telif hayatına daha öğrencilik yıllarında başlamıştır. Onun küçük, orta ve büyük Târih, Edebü’l-Müfred, ed-Duafâ adlı kitapları yanında Kütüb-i Sitte’nin birinci kitabı kabul edilen el-Câmiu’s-Sahîh’i (Sahîh-i Buhârî) çok özel bir yere sâhiptir.
  Buhârî eserini, hocası İshak b. Râhûye’nin (v. 238/ 852) “Biri çıkıp sahih hadisleri toplayan bir kitap telif etse…” işâreti üzerine, büyük bir gayret ve titizlikle meydana getirmiştir. Onun gösterdiği dikkat ve titizliğin güzel bir neticesi olarak eseri Kur’an’dan sonra en sağlam kitap olarak İslâm âlimlerinin beğenisine mazhar olmuştur.
  Hadis edebiyatı tarihi içinde bir dönüm noktası kabul edilen Sahîh-i Buhârî sadece sahih yâni güvenilir hadisleri toplamak maksat ve gayretinin sonucudur.
  Buhârî eserine 7275 hadis almıştır ve bunları konularına göre tanzim ve tertîp etmiştir. Aynı hadîsin çeşitli rivâyetlerini bir yerde toplamak yerine, ilgili olduğu yerlerde tekrar etmek sûretiyle bir hadisten birden fazla hüküm ve pratik sonuçlar çıkarılabileceğini göstermiştir.
  Gerçekten bir çok yönden üstünlüklere sahip olan bu eser İslâm ilim çevrelerinin ve Müslüman halkın dikkatini çekmiştir. Hakkında yapılan çalışmalar iki yüzü geçmiştir.
  Bize aktarılan tüm bu bilgilerden hareketle, Buharî İslam aleminin kabul ettiği sağlam kaynaklardan birisidir. Zaman zaman zikrettiği hadisler içerisinde zayıf hadisler olsa da güvenilir kaynakların başında gelmektedir.
  Her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiği modern zamanların bakış açısıyla Buharî’yi değerlendirmek yanlış bir bakış açısıdır. Zamanını tv ve bilgisayar karşısında geçiren günümüz insanı belki de bunu tekrar gözden geçirmelidir. Öldürülen bu vakitlerle insan neler yapabilir bunu tasavvur edebilmek zor olmasa gerektir. Hatta bu konuya günümüzden bir örnek de verebiliriz. İki ay gibi bir sürede Kur’an’ı hıfzeden bir öğrencimiz bunun çok da zor olmadığını bizlere yakinen göstermiştir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak istenirse Müftülüğümüz fetva hattına başvurulabilir.


  Sakarya İl Müftülüğü

 3. Misafir
  nasıl sahih hadısler olabılıyor anlamadım 200 yıl sonra gelıp bu hadıslere nasıl saglam dıyebılırız tmm bakıldıgında ıslama tezat bırsey olmayabılır ama sahıh nasıl olabılır hayatı nedır sadece buhari değil tilmizi ebu hüreyre nasıl sahıh olabılıyor 200 senede soz laf nasıl kabil görüyor

+ Yorum Gönder
buhari ne zaman yaşadı,  buhari hadisleri nasıl topladı,  buhari ne zaman doğdu,  buhari hadisleri kaç yılda topladı,  buhari kimdir,  buhari ne zaman dogdu,  hadisler 200 yil sonra mi yazildi